WYSZUKIWANIE OFERT PRACY


Ilość ofert pracy:802

Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer WYROBóW POD KąTEM ZGODNOśCI Z
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PROWADZENIE STOSOWNEJ DOKUMENT
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer FIRMY, ARCHIWIZACJA DOKUMENTóW
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer (OD PRODUCENTA DO KLIENTA) Róż
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer NEGOCJOWANIE Z LąDOWYMI, MULTI
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer NAJBARDZIEJ OPTYMALNYCH STAWEK
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OBNIżENIE KOSZTóW TRANSPORTU.
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PRACOWNIKAMI I PRACODAWCAMI NA
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer ZDJęć I WYSTAWIANIE TOWARóW NA
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer TOWARóW. MILE WIDZIANA ZNAJOMO
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer RóWNIARKI, I KOPARKI - KOORDYN
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer URZąDZEń, MASZYN I SYSTEMóW -
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer WYKONYWANIE POMIARóW NA POTRZE
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer MAP DO CELóW PROJEKTOWYCH - SP
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer INDYWIDUALNYMI ORAZ BIZNESOWYM
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer POTRZEB KLIENTóW W CELU DOPASO
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PREZENTOWANIE OFERTY I SPRZEDA
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer POSPRZEDAżOWA POZWALAJąCA NA U
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer POZYTYWNEGO WIZERUNKU FIRMY. O
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer KWESTIE FORMALNE ZWIąZANE Z UR
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer - UMIESZCZANIE TOWARU W WYZNAC
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer TOWARU DO WYDANIA - DBAłOść O
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer UMóW,PRZYJMOWANIE DOSTAW I WYD
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer TAPETOWANIE , GLADZ , MALOWANI
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer WYKONCZENIEM WNETRZ, DYSPOZYCY
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer REALIZACJI USłUG MONITOROWANIE
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer WYKONYWANYCH USłUG WERYFIKOWAN
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer POTRAW ZGODNIE Z OBOWIąZUJąCYM
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer GOTOWOśCI ORAZ WłAśCIWEGO ZAST
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer REGULACJI W ZAKRESIE BEZPIECZE
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer WYPEłNIANIE NIEZBęDNEJ DOKUMEN
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PROJ. -ZBIERANIE, WERYFIKACJA
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer ORGANIZACJA I UDZIAł W PRZEDSI
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZN
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer BEZPIECZEńSTWO POWIERZONYCH OP
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer WSPOMAGAJąCYCH ROZWóJ DZIECI,
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer REGULAMINU I STATUTU PRZEDSZKO
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer WYCHOWANIA I NAUCZANIA DZIECI,
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer DOTYCZąCEJ REALIZACJI ZAJęć I
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PISEMNYCH RAPORTóW Z WYKONYWAN
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer WSPółPRACA Z OSOBAMI ZATRUDNIO
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer GODZIN W TYGODNIU (6/22), TJ.
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer USłUG, UDZIELANIE INFORMACJI
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer TOWARU KLIENTóW ZLECENIODAWCY
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer RAPORTóW I PRZESYłANIE DO CENT
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PROWADZENIE ORAZ PRZYGOTOWYWAN
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer POZIOMU UTRZYMANIA DYSPOZYCYJN
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer ROZLICZANIE PRODUKCJI PRZYGOTO
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer I WDRAżANIE NOWOCZESNYCH METOD
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer STANDARDAMI FIRMY, SKłADANIE Z
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer MIęDZYNARODOWEGO, POZYSKIWANIE
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer UTRZYMYWANIE I ROZWóJ DłUGOFAL
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer BEZPOśREDNIA WSPółPRACA Z PRZE
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer USTALANIE I PLANOWANIE WARUNKó
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer ZLECEń DBANIE O WYSOKą JAKOść/
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PROWADZENIE EWIDENCJI REALIZOW
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PRZYCHODZąCE I WYCHODZąCEJ Z U
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer ZWIERZęCEGO)UTRZYMANIE W CZYST
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFERTACH, SPRZEDAż TELEFONICZN
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PRODUKTóW I USłUG. PRZYGOTOWAN
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PRODUKTóW. SPRZEDAż PRODUKTóW.
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer KLIENTEM. OPIEKA POSPRZEDAżOWA
Wymagania:
Uwagi:
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer DOśWIADCZENIE W SPRZEDAżY ZNAJ
Wymagania:
Uwagi:
"Inspektor technicznego
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2723
Wymagania:
Uwagi:
"KUCHARZ/KUCHARKA
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/0862
Wymagania:
Uwagi:
"PIECOWY
Opis stanowiska:
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/0975
Wymagania:
Uwagi:
2014-07-09
Opis stanowiska: 2014-08-11
Data ważności od: OK Strojservis , do: K. Wielkiego 1
Firma: 50-077 Wrocław
Miejscowość: wyższe (w tym licencjat)
Adres: Tel.: 690 368 321 e-mail: golebiowska@strojservis.pl, tel: "uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, mile widziane doświadczenie lub zainteresowanie w kierunkach
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer JAK BALTEC, RAMPF, STOGER, ADA
Wymagania:
Uwagi:
2014-07-10
Opis stanowiska: 2014-08-10
Data ważności od: ZWM CARBONEX, do: Dworcowa 10 E
Firma: 46-040 Ozimek
Miejscowość: średnie zawodowe
Adres: Tel.: 77 402 63 02 e-mail: s.sikora@zwmcarbonex.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer POZWALAJąCYCH NA UTRZYMANIE OK
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-10
Opis stanowiska: 2014-08-10
Data ważności od: ZWM CARBONEX, do: Dworcowa 10 E
Firma: 46-040 Ozimek
Miejscowość: średnie ogólnokształcące
Adres: Tel.: 77 402 63 02 e-mail: s.sikora@zwmcarbonex.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas określony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer FIRMIE."
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-15
Opis stanowiska: 2014-08-15
Data ważności od: "NAZAR" Koray S, do: Mariacka Tylna
Firma: 40-014 Katowice
Miejscowość: brak lub niepełne podstawowe
Adres: Tel.: -, tel: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska), w
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer SPRZEDAż, OBSłUGA KLIENTA I KA
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-17
Opis stanowiska: 2014-08-17
Data ważności od: Eko - Ład Skup , do: Przybylaka 7
Firma: 41-300 Dąbrowa Górnicza
Miejscowość: brak lub niepełne podstawowe
Adres: Tel.: 668 697 336, tel:
Wykształcenie: Umowa zlecenie
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PRACA POLEGAJąCA NA BELOWANIU
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-18
Opis stanowiska: 2014-08-31
Data ważności od: ALREMEX s. c., do: Wspólna 26
Firma: 45-837 Opole
Miejscowość: średnie zawodowe
Adres: Tel.: 77 442 48 31 e-mail: ksiegowosc@alremex.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OBSłUGA MASZYN CNC,PRACE NA MO
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-21
Opis stanowiska: 2014-08-31
Data ważności od: METIS KATARZYNA, do: DROGA LEŚNA 24/
Firma: 64-600 Oborniki
Miejscowość: średnie zawodowe
Adres: Tel.: 608 669 608 e-mail: rekrutacja@met-is-job.com, tel:
Wykształcenie: Umowa zlecenie
Rodzaj zatrudnienia: PUP STRZELCE OPOLSKIE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer 2. DOCELOWO PO OKRESIE PRóBNYM
Wymagania:
Uwagi:
2014-07-21
Opis stanowiska: 2014-08-19
Data ważności od: Eurobud Contrac, do: Dąbrowskiego 75
Firma: 60-523 Poznań
Miejscowość: wyższe (w tym licencjat)
Adres: Tel.: 77 543 18 52 e-mail: info@weegree.com, tel:
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas określony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer MANAGERA DS. LOGISTYKI, 8-16."
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-21
Opis stanowiska: 2014-08-19
Data ważności od: Eurobud Contrac, do: Dąbrowskiego 75
Firma: 60-523 Poznań
Miejscowość: wyższe (w tym licencjat)
Adres: Tel.: 77 543 18 52 e-mail: info@weegree.com, tel: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niderlandzkieg
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas określony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer ZWIąZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I Z
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-22
Opis stanowiska: 2014-08-10
Data ważności od: KS TRADE sp. z , do: Wodociągowa 1A
Firma: 46-022 Zawada
Miejscowość: brak lub niepełne podstawowe
Adres: Tel.: 515-606-766 e-mail: klepa1963@op.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer MIN.śREDNIE. PRACA W GODZ. 9-1
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-22
Opis stanowiska: 2014-08-22
Data ważności od: PHU MM, do: 1 -ego Maja 59/
Firma: 45-069 Opole
Miejscowość: wyższe (w tym licencjat)
Adres: Tel.: 515 192 013 e-mail: phumm@onet.eu, tel:
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer RAPORTOWANIE Z PRZEBIEGU PRAC
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-22
Opis stanowiska: 2014-08-22
Data ważności od: Interimax Pols, do: Okopowa 33/26
Firma: 01-059 Warszawa
Miejscowość: średnie zawodowe
Adres: Tel.: 690 655 194 e-mail: rekrutacjaon@interimax.com, tel:
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas określony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer DBANIE O WYSOKą JAKOść śWIADCZ
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-23
Opis stanowiska: 2014-09-06
Data ważności od: JARTRAD FIRMA U, do: Prószkowska 19/
Firma: 46-070 Komprachcice
Miejscowość: średnie ogólnokształcące
Adres: Tel.: 609-841-954 e-mail: biuro@jartrad.com, tel:
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer DANYCH KLIENTóW, TWORZENIE BAZ
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-24
Opis stanowiska: 2014-08-31
Data ważności od: SILTRUCK Sp z o, do: Górecka 48
Firma: 43-430 Skoczów
Miejscowość: średnie ogólnokształcące
Adres: Tel.: 668-545-784 e-mail: justyna.grabinska@siltruck.pl, tel: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży motoryzacyjnej
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PRACY WARSZTATU I OBSłUGI DOBó
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-24
Opis stanowiska: 2014-08-31
Data ważności od: SILTRUCK Sp z o, do: Górecka 48
Firma: 43-430 Skoczów
Miejscowość: średnie ogólnokształcące
Adres: Tel.: 668-545-784 e-mail: justyna.grabinska@siltruck.pl, tel: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, doświadczenie w branży motoryzacyjnej , doświadczenie w handl
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PRZYGOTOWYWANIE OFERT, ANALIZA
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-24
Opis stanowiska: 2014-08-23
Data ważności od: OBI Superhobby , do: Al.Krakowska 10
Firma: 02-180 Warszawa
Miejscowość: zasadnicze zawodowe
Adres: Tel.: 22-519-58-43 e-mail: rekrutacja@obi.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer KLIENTOWI W ZAKUPACH, DBANIE O
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-24
Opis stanowiska: 2014-08-14
Data ważności od: OPOLTRANS Sp. z, do: Norweska 13
Firma: 46-021 Brzezie
Miejscowość: średnie zawodowe
Adres: Tel.: 77-409-95-05 e-mail: praca@opoltrans.com.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa zlecenie
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer WYKONYWANIE OBOWIąZKóW ZLECONY
Wymagania:
Uwagi:
2014-07-25
Opis stanowiska: 2014-08-14
Data ważności od: HORNET PLUS sp., do: Dunikowskiego 2
Firma: 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Miejscowość: średnie ogólnokształcące
Adres: Tel.: 77 4823392 e-mail: biuro@hornetplus.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa zlecenie
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer SPRZEDAżY, POZYSKIWANIE NOWYCH
Wymagania:
Uwagi:
2014-07-29
Opis stanowiska: 2014-08-29
Data ważności od: CDC Pologne, do: Kepska 2/125
Firma: 45-129 Opole
Miejscowość: zasadnicze zawodowe
Adres: Tel.: 664 143 32 83 e-mail: cdcpologne0074@gmail.com, tel: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, doświadczenie w zawodzie
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas określony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer -FRANCJA, PRACA W GODZ.8-16"
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-30
Opis stanowiska: 2014-08-29
Data ważności od: Ars Arte -Kołod, do: Namysłowska 80
Firma: 46-081 Dobrzeń Wielki
Miejscowość: brak lub niepełne podstawowe
Adres: Tel.: 601 445 543 e-mail: biuro@arsarte.com.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer SZYCIE, KROJENIE, PRACA W GOD
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-30
Opis stanowiska: 2014-08-15
Data ważności od: ENVIPRO Sp. z o, do: Głogowska 41
Firma: 45-315 Opole
Miejscowość: wyższe (w tym licencjat)
Adres: Tel.: 77 4539896 e-mail: kadry@envipro.com.pl, tel: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, obsługa komputera pakiet MS Office znajomość topografii Opol
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer HARMONOGRAMóW ORAZ KOSZTóW PRZ
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-30
Opis stanowiska: 2014-08-30
Data ważności od: Ligas Kazimierz, do: Zielona 1
Firma: 46-053 Chrząstowice
Miejscowość: zasadnicze zawodowe
Adres: Tel.: 77 4565190 e-mail: opiw@opiw.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer NAPRAWA MECHANICZNA POJAZDóW (
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-30
Opis stanowiska: 2014-08-22
Data ważności od: Kasprzak Hale N, do: Młyńska 2/a
Firma: 46-080 Chróścice
Miejscowość: średnie zawodowe
Adres: Tel.: 77 469 50 59 e-mail: poczta@kasprzak.com.pl, tel: "uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska),
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer HACCP., PRACA OD GODZ 8-16,14-
Wymagania:
Uwagi:
2014-07-31
Opis stanowiska: 2014-08-31
Data ważności od: Alma Market S. , do: Pl. Kopernika 1
Firma: 45-040 Opole
Miejscowość: zasadnicze zawodowe
Adres: Tel.: 77 448 57 58 e-mail: pracaopole@almamarket.pl, tel: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (ksi
Wykształcenie: Umowa na czas wyk. określonej pracy
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer DZIAłANIE SAMOCHODU,WYKONYWANI
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-31
Opis stanowiska: 2014-08-17
Data ważności od: OPOLTELTomasz L, do: Szeroka 9
Firma: 46-022 Biadacz
Miejscowość: wyższe (w tym licencjat)
Adres: Tel.: 604539436 e-mail: e.lisek@opoltel.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa na czas wyk. określonej pracy
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer WSKAźNIKóW PRODUKTóW I REZULTA
Wymagania: 75.00
Uwagi:
2014-07-31
Opis stanowiska: 2014-08-31
Data ważności od: OPOLTELTomasz L, do: Szeroka 9
Firma: 46-022 Biadacz
Miejscowość: wyższe (w tym licencjat)
Adres: Tel.: 604593436 e-mail: e.lisek@opoltel.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer KULTURę W MIEJSCU PRACY, DBANI
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-07-31
Opis stanowiska: 2014-08-22
Data ważności od: Zespół Placówek, do: Torowa 7
Firma: 45-073 Opole
Miejscowość: wyższe (w tym licencjat)
Adres: Tel.: 77 423 16 75 e-mail: kadry@zpo.opole.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas określony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer REALIZOWANE W JEDNYM DNIU W TY
Wymagania: 27.00
Uwagi:
2014-07-31
Opis stanowiska: 2014-08-12
Data ważności od: Poczta Polska S, do: Krakowska 46
Firma: 45-076 Opole
Miejscowość: średnie ogólnokształcące
Adres: Tel.: 77 402 28 87 e-mail: Karina.Labusga@Katowice.poczta-polska.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa o pracę w zastępstwie
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer SPORZąDZANIE DOKUMENTACJI W ZA
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-08-01
Opis stanowiska: 2014-08-31
Data ważności od: PMT Marketing S, do: Sielska 8
Firma: 60-129 Poznań
Miejscowość: brak lub niepełne podstawowe
Adres: Tel.: -- -- e-mail: sbanasik@pmt.com.pl, tel: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska), M
Wykształcenie: Umowa zlecenie
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer ZLECONYCH PRZEZ AGENCJę, PRACA
Wymagania:
Uwagi:
2014-08-01
Opis stanowiska: 2014-09-29
Data ważności od: Kołodziński Dan, do:
Firma: 00-724 Opole
Miejscowość: wyższe (w tym licencjat)
Adres: Tel.: 608 783 111 e-mail: itcomponent@itcomponent.com.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa zlecenie
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer KOMPUTERóW,"
Wymagania:
Uwagi:
2014-08-04
Opis stanowiska: 2014-08-31
Data ważności od: Vision Rafał Zd, do: Budowlanych 52
Firma: 45-123 Opole
Miejscowość: pomaturalne/policealne
Adres: Tel.: 600 347 358 e-mail: biuro@vsn.pl, tel: "uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, wymagana dobra znajomość PHP (PHP5, OOP), MySQL, HTML (HTML5
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer WEBOWYCH, PRACA W GODZ. 9-17"
Wymagania:
Uwagi:
2014-08-04
Opis stanowiska: 2014-09-25
Data ważności od: "Firma Handlowa, do: Przemysłowa 1
Firma: 58-300 Wałbrzych
Miejscowość: średnie zawodowe
Adres: Tel.: 504092925 e-mail: wojciechgrzebski@gmail.com, tel:
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer ZNAJOMOść OBSłUGI KOMPUTERA OR
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-08-06
Opis stanowiska: 2014-09-30
Data ważności od: Artystyczna Odl, do: Północna 20
Firma: 45-805 Opole
Miejscowość: średnie zawodowe
Adres: Tel.: 77-454-09-37 e-mail: art-odlew@art-odlew.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer NADZóR NAD PRZESTRZEGANIEM ZAS
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-08-06
Opis stanowiska: 2014-08-31
Data ważności od: Dino Polska S.A, do: Ostrowska 122
Firma: 63-700 Krotoszyn
Miejscowość: brak lub niepełne podstawowe
Adres: Tel.: 695-514-375 e-mail: anna.choszczewska@marketdino.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PODLEGłEGO PERSONELU, AKTYWNA
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-08-06
Opis stanowiska: 2014-08-15
Data ważności od: "Przedsiębiorst, do: Katowica 39 /41
Firma: 45-061 Opole
Miejscowość: wyższe (w tym licencjat)
Adres: Tel.: - e-mail: praca@anmar.opole.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PRZEWOZóW I ROZLICZENIA Z KLIE
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-08-07
Opis stanowiska: 2014-09-01
Data ważności od: Kancelaria Poda, do: Konopnickiej 4/
Firma: 45-004 Opole
Miejscowość: średnie ogólnokształcące
Adres: Tel.: 77 453 01 09 e-mail: cv@klosowska.com, tel:
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer Z URZęDAMI ZAGRANICZNYMI, ARCH
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-08-07
Opis stanowiska: 2014-09-29
Data ważności od: FARMUTIL HS SA, do: Przemysłowa 4
Firma: 65-810 Śmiłowo
Miejscowość: brak lub niepełne podstawowe
Adres: Tel.: 667984219 e-mail: wegry@farmutil.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer ZAKłADU, RóWNOWAżNY SYSTEM CZA
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-08-07
Opis stanowiska: 2014-08-17
Data ważności od: Call Center Int, do: Rzeźnicza 32/33
Firma: 50-130 Wrocław
Miejscowość: brak lub niepełne podstawowe
Adres: Tel.: 77 543 90 00 e-mail: ewa.wojkowska-kowalczyk@ccig.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa zlecenie
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer KWESTIACH OFERTOWYCH I TECHNIC
Wymagania:
Uwagi:
2014-08-08
Opis stanowiska: 2014-08-31
Data ważności od: HART sp. z o.o., do: Morcinka 43
Firma: 45-531 Opole
Miejscowość: zasadnicze zawodowe
Adres: Tel.: 77 456 63 16 e-mail: rekrutacja@hartphp.com.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa na okres próbny
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE ZA
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-08-08
Opis stanowiska: 2014-09-08
Data ważności od: Xeropartner s.c, do: Budowlanych 52
Firma: 45-124 Opole
Miejscowość: zasadnicze zawodowe
Adres: Tel.: 77-454-99-16 e-mail: d.cyris@xeropartner.pl, tel: "uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Samodzielność i entuzjastyczne podejście Zorganizowanie, kon
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer SPRZEDAżOWYCH, RAPORTOWANIE SW
Wymagania:
Uwagi:
2014-08-08
Opis stanowiska: 2014-09-08
Data ważności od: Xeropartner s.c, do: Budowlanych 52
Firma: 45-124 Opole
Miejscowość: średnie zawodowe
Adres: Tel.: 77-454-99-16 e-mail: d.cyris@xeropartner.pl, tel: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer INFORMATYCZNEJ , PRACA NA TERE
Wymagania: 100.00
Uwagi:
2014-08-08
Opis stanowiska: 2014-08-30
Data ważności od: VOTUM S.A., do: Wyścigowa 56
Firma: 53-012 Wrocław
Miejscowość: średnie ogólnokształcące
Adres: Tel.: 506 464 584 e-mail: votum.opole@wp.pl, tel:
Wykształcenie: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Rodzaj zatrudnienia: PUP OPOLE, wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OPIEKA. ZAPEWNIONE SZKOLENIA,
Wymagania: 100.00
Uwagi:
akwizytor-magazynier-monter
Opis stanowiska:
Data ważności od: 28.07.14, do: 22.08.14
Firma: Kalt i Szron S.C.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce ul. Głowackiego 2a, tel: 600816329
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0580
Wymagania: prawo jazdy kat.B doświadczenie
Uwagi:
ANALITYK INFORMATYK
Opis stanowiska:
Data ważności od: 05.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: KAMET S.A.
Miejscowość: 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Reński Koniec 14, tel: tel. 531 997 914
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1101
Wymagania: doświadczenie min. 2 lata znajomość j. ang. w stopniu komunikatywnym, bd. znajomość Excela, serwisowania i budowy znajomośc MS SQL SERVER i języka SQL
Uwagi:
Architekt wnętrz/ Projektant-Sprzedawca mebli kuchennych
Opis stanowiska: projektowanie , pomiary,wycena, doradztwo,obsługa klienta, 10-19
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-14
Firma: TATUS Tatus Andrzej
Miejscowość: 48-250 Rzepcze
Adres: Rzepcze 16, tel: Tel.: 77 437 29 17 e-mail: info@tatus-kuchnie.eu
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2762
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, doświadczenie w branży sprzedaży i projektowania mebli kuchennych Umiejętność podejmowania decyzji, praca w zespole jak i samodzielna, wysoka kultura osobista i pozytywność, uprzejmość . Wymagane doświadczenie w zakresie: -sprzedaży i doradztwa w branży mebli kuchennych, -wykonywania pomiarów, projektów, -obsługi programu typu CAD, CARAT. prawo jazdy kat.B
Uwagi:
ASYSTENT TECHNIKA
Opis stanowiska: dbanie o dobry stan techniczny maszyn
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-09-30
Firma: MAX POWER SP. Z O.O.KATOWICE
Miejscowość: 55-040 Kobierzyce
Adres: LG 1 - BISKUPICE PODGÓRNE 34, tel: Tel.: 502 665 711 e-mail: katarzyna.paterok@max-power.com.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0968
Wymagania: uprawnienie: uprawnienia: suwnice, elektryczne, jęz obcy: angielski,
Uwagi:
ASYSTENT USŁUG POCZTOWYCH
Opis stanowiska: profesjonalna obsługa klientów w zakresie świadczonych usług, szkolenie klientów w zakresie korzystania ze strefy 24, aktywna sprzedaż usług i towarów handlowych,udzielanie informacji o świadczonych usługach,kształtowanie pozytywnego wizerunku Poczty Polskiej S.A.,w tym dbałość o estetykę stanowiska pracy, sporządzanie dokumentacji w zakresie realizowanych usług
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-08-31
Firma: POCZTA POLSKA S.A. WARSZAWA
Miejscowość: 00-940 Warszawa
Adres: Rakowiecka 96, tel: Tel.: 77 40 22 887 e-mail: katarzyna.szpila@katowice.poczta-polska.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w zastępstwie, wymiar etatu: 75
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0976
Wymagania: umiejetność: umiejętność: profesjonalnej obsługi klienta, obsługi komputera-dobra znajomość pakietu MS Office, wysokiej orientacji na klienta,skuteczność w dążeniu do rezultatów, komunikatywność,dobra organizacja pracy własnej, jęz obcy: angielski,
Uwagi:
Asystent usług pocztowych
Opis stanowiska: "profesjonalna obsługa klientów w zakresie świadczonych
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3047
Wymagania:
Uwagi:
ASYSTENT ZARZĄDU / TŁUMACZ
Opis stanowiska: organizowanie i wsparcie asystenckie spotkań biznesowych i narad, organizowanie wyjazdów służbowych, tłumaczenie, sporządzanie pism i innych dokumentów korporacyjnych w języku angielskim,zarządzanie hierarchią informacji przepływających do przełożonego,obsługa zagadnień administracyjnych związanych z prowadzeniem biura, administrowanie korespondencją Zarządu Spólki,opracowywanie raportów i prezent
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-30
Firma: TRACK TEC KOLTRAM SP. Z O.O.
Miejscowość: 00-124 Warszawa
Adres: ONZ 9A, tel: Tel.: . e-mail: rekrutacja.koltram@tracktec.eu
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w zastępstwie, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0955
Wymagania: umiejetność: biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel),bardzo dobra organizacja czasu pracy, dokładność,sumienność, jęz obcy: niemiecki,angielski,
Uwagi:
Asystentka stomatologiczna
Opis stanowiska: Przygotowywanie stanowiska pracy, materiałów stomatologicznych, przygotowywanie pacjentów do zabiegów, prowadzenie dokumentacji, umawianie wizyt, współpraca z lekarzem stomatologiem. CV wysyłać na adres e-mail: szef@med-service.net.pl
Data ważności od: 2014-07-16, do: 2014-08-15
Firma: PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA LEK. STOM. IWONA CIEPLUCH
Miejscowość: 49-100 Niemodlin
Adres: Drzymały 1, tel: Tel.: 774606024 e-mail: szef@med-service.net.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2790
Wymagania:
Uwagi:
automatyk
Opis stanowiska:
Data ważności od: 21.07.14, do: 22.08.14
Firma: HTECH PL Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: ul. kołłątaja 3c, tel: 774710180
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0553
Wymagania: uprawnienia SEP-E, doświadczenie
Uwagi:
AUTOMATYK
Opis stanowiska:
Data ważności od: 27.06.2014, do: 26.08.2014
Firma: VTO DEKOR
Miejscowość: GŁOGÓWEK
Adres: GŁOGÓWEK, tel:
Wykształcenie: ŚREDNIE
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0604
Wymagania: OBSŁUGA STEROWNIKÓW SUMITOMO
Uwagi:
Automatyk
Opis stanowiska: prefabrykacja szaf sterowniczych, montaż szaf na obiekcie i łączenie, 7-15, praca na terenie całego kraju
Data ważności od: 2014-07-09, do: 2014-08-09
Firma: Janusz Plotnik
Miejscowość: 46-022 Luboszyce
Adres: Bolesława Prusa 1a, tel: Tel.: 513 039 825 e-mail: elektron.plotnik@gmail.com
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2703
Wymagania: uprawnienie: Świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (grupa II, pkt 4) - Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW, uprawnienia SEP bez ograniczeń, 1-osoba z doświadczeniem 1 rok, 1 osoba bez doświadczenia
Uwagi:
AUTOMATYK UTRZYMANIA RUCHU
Opis stanowiska: Diagnostyka oprogramowania PLC, parametryzacja przetwornic częstotliwości, kontrola stanu technicznego wyłączników krańcowych, fotokomórek oraz czynników zbliżeniowych. Wymagane wykształcenie zawodowe automatyczne lub elektryczne, umiejętność diagnozowania oprogramowania PLC i parametryzacji przetwornic częstotliwości, umiejętność czytania schematów elektycznych, doświadczenie w dziale utrzymania
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: KRONOSPAN OSB SP. Z O.O.
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 3, tel: Tel.: 77 4004 561 e-mail: rekrutacja.strzelce@kronospan.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0936
Wymagania: uprawnienie: SEP DO 1kV, umiejetność: DOŚWIADCZENIE,
Uwagi:
Barman
Opis stanowiska: Praca na dwie zmiany: 11-17 17-21
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-08-17
Firma: Pizza Club Maestro
Miejscowość: 45-004 Opole
Adres: Konopnickiej 2, tel: Tel.: 77-442-07-77 e-mail: maestro1111@wp.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2833
Wymagania:
Uwagi:
BARMAN/KA
Opis stanowiska: sprzedaż napojów i posiłków w barze uprzejmość,dobry i miły kontakt z klientem
Data ważności od: 2014-06-11, do: 2014-08-31
Firma: "P.P.H.U.""TOM""S.C. - TOMSZ MRÓZ, MONIKA MRÓZ - KADŁUB"
Miejscowość: 47-100 Kadłub
Adres: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 85, tel: Tel.: 77 463 64 27
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 50
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0729
Wymagania: umiejetność: komunikatywność,OBSŁUGA KAS FISKALNYCH,
Uwagi:
Barman/kelner/pomoc kuchenna
Opis stanowiska: obsługa baru gastronomicznego, obsługa kasy fiskalnej, pomoc kuchenna, praca w godz. 8-14/12-19
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-08-31
Firma: Usługi Hotelarsko Gastronomiczne Marzena Gałczyńska
Miejscowość: 45-062 Opole
Adres: Tadeusza Kościuszki 31, tel: Tel.: 604 119 952 e-mail: marzena.golczynslka@onet.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3048
Wymagania:
Uwagi:
Blacharz samochodowy
Opis stanowiska: blacharz samochodowy
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-10-05
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Olesno
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0378
Wymagania: Blacharz samochodowy,konieczne, podanie
Uwagi:
BLACHARZ SAMOCHODOWY
Opis stanowiska: blacharstwo samochodowe
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-30
Firma: LAKIERNICTWO POJAZDOWE - KOZIOŁ JOACHIM
Miejscowość: 47-180 Borycz
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 2, tel: Tel.: 77 462 36 20
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0764
Wymagania: zawód: Blacharz samochodowy*,
Uwagi:
BLACHARZ SAMOCHODOWY
Opis stanowiska: Wymagane chęci przyuczenia w zawodzie i do pracy.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: BLACHARSTWO i MECHANIKA POJAZDOWA HORST PALICA
Miejscowość: 47-180 Krośnica
Adres: SŁOWACKIEGO 2, tel: Tel.: 606 483 116
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0920
Wymagania:
Uwagi:
BLACHARZ/MONTER IZOLACJI TERMICZNEJ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 11.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: LAMBDA S.A.
Miejscowość: 91-223 Łódź
Adres: ul. Morgowa 9, tel: tel. 77 488 66 65
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0962
Wymagania:
Uwagi:
BRUKARZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 04.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: PRZED. REM.BUD. EURO-STANDATD
Miejscowość: 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Koszykowa 15c/12, tel: tel. 531 997 914
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1100
Wymagania: doświadczenie min. 3 lata
Uwagi:
BRUKARZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 14.08.2014-20.0, do:
Firma: TOM-BUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Miejscowość: 49-340 Lewin Brzeski
Adres: ul.Al.Wojska Polskiego 38, tel: tel.606817155
Wykształcenie: wyk.zawodowe,
Rodzaj zatrudnienia: umowa o prace, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1144
Wymagania: 5-10 lat doświadczenia w zawodzie praca przy układaniu chodnika
Uwagi:
Brukarz
Opis stanowiska: samodzielne układanie kostki betonowej i granitowej, praca w godz. w godz. 7-15
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-08-31
Firma: Usługi Brukarskie Gogol
Miejscowość: 46-073 Mechnice
Adres: Kolejowa 28a, tel: Tel.: 787319624 e-mail: brukarstwogogol@gazeta.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3074
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Doświadczenie w zawodzie
Uwagi:
Brukarz
Opis stanowiska: prace brukarskie , miejsce pracy: Opole oraz woj. opolskie, godz. pracy: 7-15
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-09-06
Firma: Protect Building Mikoda Łukasz
Miejscowość: 45-625 Opole
Adres: Augustyna 16, tel: Tel.: 603 791 451 e-mail: protectbuilding@gmail.com
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3118
Wymagania:
Uwagi:
BRYGADZISTA - PRACOWNIK SERWISU WYMIANY OPON
Opis stanowiska: obsługa maszyn serwisu opon 3 letnie doświadczenie jako brygadzista-pracownik serwisu wymiany opon
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-09-30
Firma: "PHU ,,ZODIAK"""
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: JORDANOWSKA 2 A/3, tel: Tel.: 796 389 773
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0978
Wymagania: umiejetność: obsługa maszyn serwisu opon, jęz obcy: niemiecki,angielski,
Uwagi:
BUDOWLANIEC
Opis stanowiska: doświadczenie w budowlance
Data ważności od: 2014-06-11, do: 2014-08-31
Firma: USŁUGI REMONTOWE-OGÓLNOBUDOWLANE ADRIAN NAJMOŁA
Miejscowość: 47-133 Jemielnica
Adres: WIEJSKA 1A, tel: Tel.: 504 630 672
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0732
Wymagania: zawód: Robotnik budowlany, umiejetność: malowania,murowania,płytkownia,itp,
Uwagi:
Bufetowa/Kelnerka
Opis stanowiska: obsługa klienta baru, obsługa przyjęć, praca w godz. 11:00-23:00 wg.grafiku, praca rówież w soboty i niedziele
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-08-29
Firma: PHU Jerzy i Ewa Balzasch s.c.
Miejscowość: 45-525 Opole
Adres: Strzelecka 68, tel: Tel.: 667963030
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2986
Wymagania:
Uwagi:
BUFETOWY - BUFETOWA
Opis stanowiska: Praca MOP Chechło lub MOP Proboszczowice. Wydawanie posiłków, obsługa klientów.
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-09-30
Firma: BAP EUROX SP. Z O.O.
Miejscowość: 39-220 Pilzno
Adres: LEGIONÓW 47, tel: Tel.: 666 879 705
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0880
Wymagania: umiejetność: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
Uwagi:
DEKARZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 11.08.2014, do: 20.09.2014
Firma: Budownictwo usługi Remontowo - Budowlane
Miejscowość: 47-208 Gierałtowice
Adres: ul. Strażaków 12a, Gierałtowice, tel: tel. 605 272 248
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1128
Wymagania:
Uwagi:
Dekarz
Opis stanowiska:
Data ważności od: 12.08.2014, do: 31.08.2014
Firma: Solid-Dach
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul. Wołczyńska 11, tel: 792265333
Wykształcenie: bz
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/1039
Wymagania: Mile widziane prawo jazdy kat. B
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym 6-14. Pmoc przy remontach i naprawach dachów.
DEKARZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 08.08.2014, do: 26.08.2014
Firma: ZUB ROSIAK HENRYK
Miejscowość: PRUDNIK
Adres: PRUDNIK, tel:
Wykształcenie: BEZ ZNACZENIA
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0755
Wymagania: DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE
Uwagi:
Diagnosta
Opis stanowiska: Diagnosta w stacji diagnostycznej okręgowej.
Data ważności od: 2014-07-21, do: 2014-08-19
Firma: MERSAL S. C. TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI ANNA KRAWCZYK RAFAŁ SZCZĘSNY
Miejscowość: Wojciechów
Adres: ul. Kluczborska 63, tel: 604837012
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0335
Wymagania: diagnosta,konieczne, Kontakt telefoniczny z pracodawcą
Uwagi:
DORADCA FINANSOWY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 26.06.2014, do: 31.08.2014
Firma: PROFI CREDIT POLAND SP.Z O.O.
Miejscowość: 43-300 Bielsko-Biała
Adres: ul. Browarna 2, tel: e-mail: joanna.skiba@proficredit.pl
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0879
Wymagania: komunikatywność
Uwagi:
Doradca handlowy Cyfrowy Polsat
Opis stanowiska: "realizowanie określonych celów sprzedaży osiąganie zaplanowanego
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3086
Wymagania:
Uwagi:
Doradca klienta
Opis stanowiska: - pozyskiwanie i obsługa klientów w jednej z placówek doradztwa ubezpieczeniowego, - tworzenie kalkulacji ofert, - sprzedawanie polis 30 Towarzystw Ubezpieczeniowych, - tworzenie raportów, - osiąganie postawionych celów, - dbanie o wizerunek firmy, praca
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-08-09
Firma: CUK Ubezpieczenia
Miejscowość: 87-100 Toruń
Adres: Grudzicka 107, tel: Tel.: -- -- e-mail: praca@cuk.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2708
Wymagania:
Uwagi:
Doradca klienta
Opis stanowiska: "Zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta Aktywne doradztwo i pomoc
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2941
Wymagania:
Uwagi:
Doradca klienta
Opis stanowiska: obsługa klientów wskazanych przez firmę, praca w godz. 8-16 lub 9-17, mogą być osoby niepełnosprawne, komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie, praca na terenie woj. opolskiego.
Data ważności od: 2014-07-28, do: 2014-08-28
Firma: Golden Gremium Finanse
Miejscowość: 45-066 Opole
Adres: Reymonta 16, tel: Tel.: 500 693 078 e-mail: rekrutacja@goldengremium.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2977
Wymagania:
Uwagi:
Doradca klienta
Opis stanowiska: "Praca w Opolu.Rozmowa z klientem i pomoc w wypełnianiu dokumentów. Dobranie oferty do potrzeb klienta. Prowadzenie klienta,
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3166
Wymagania:
Uwagi:
DORADCA KLIENTA - AGENCJA BANKOWA
Opis stanowiska: kompleksowa obsługa operacyjna Klientów Agencji Bankowej aktywna oraz profesjonalna sprzedaż produktów i usług bankowych doradztwo w zakresie oferowanych produktów kredytowych rozpoznanie potrzeb klienta i opracowywanie pakietów rozwiązań finansowych odpowiadających indywidualnym jego potrzebom dbanie o zachowanie najwyższych standardów obsługi klienta kształtowanie pozytywnego wizerunku Agencji B
Data ważności od: 2014-08-18, do: 2014-10-31
Firma: MERITUMKREDYTY SP. Z O.O. WARSZAWA
Miejscowość: 00-807 Warszawa
Adres: ALEJE JEROZOLIMSKIE 6, tel: Tel.: . e-mail: rekrutacja@meritumkredyt.com
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie lub pomaturalne/policeal
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/1005
Wymagania: zawód: Doradca klienta, umiejetność: min.2 letnie doświadczenie w aktywnym pozyskiwaniu i obsłudze Klienta a także sprzedaży produktów kredytowych wysoko rozwinięte zdolności sprzedażowe umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres umiejetność łatwego nawiązywania kontaktów i budowania długofalowych relacji biznesowych z klientami dokładność i profesjonalizm pozytywne nastawienie do pracy w oparciu o cele sprzedażowe znajomość MS Office (Power Point, Excel,Word),
Uwagi:
DORADCA KLIENTA DETALICZNEGO
Opis stanowiska:
Data ważności od: 08.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: BANK BGŻ SA
Miejscowość: 01-211 Warszawa
Adres: ul. Kasprzaka 10/16, tel: e-mail:marzena.czajkowska@bgz.pl
Wykształcenie: wyk. średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1115
Wymagania: doświadczenie min. 1 rok mile widziana znajomość języka angielskiego profesjonalna obsługa klienta
Uwagi:
DORADCA KLIENTA Z FUNKCJĄ KASJERA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 23.06.2014, do: 31.08.2014
Firma: BANK BPH S.A.
Miejscowość: 00-958 Warszawa
Adres: ul. Towarowa 25a, tel: e-mail: rekrutracjabph@alexmann.com
Wykształcenie: wyk. średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa w zastępstwie, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0860
Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętności sprzedażowe znajomość produktów bankowych,
Uwagi:
Doradca Klienta z Funkcją Kasjera
Opis stanowiska: Opis stanowiska: Sprzedaż produktów bankowych dedykowanych dla Klientów Indywidualnych Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami Realizacja planów sprzedażowych Dbanie o pozytywny wizerunek organizacji i wysoką jakość obsługi Klientów Banku Prowadzenie obsługi operacyjnej Klientów Detalicznych Prowadzenie obsługi kasowej w oddziale, 8-16.
Data ważności od: 2014-07-17, do: 2016-08-15
Firma: Bank BPH S.A.
Miejscowość: 30-048 Kraków
Adres: Aleja Pokoju 1, tel: Tel.: 12 290 78 66 e-mail: rekrutacjabphalexmann.com
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2821
Wymagania:
Uwagi:
Doradca rolniczy
Opis stanowiska: obsługa dotychczasowych klientów firmy oraz pozyskiwanie nowych, praca na terenie woj.opolskiego, dolnośląskiego 8-16
Data ważności od: 2014-07-28, do: 2014-08-31
Firma: BIOPLANETA Roman Lisiecki
Miejscowość: 05-140 Stasi Las
Adres: Zacisze 5, tel: Tel.: 513 285 525 e-mail: abc@pomidor.eu
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2976
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, praca na podobnym stanowisku lub praktyka rolnicza
Uwagi:
Doradca serwisu samochodowego
Opis stanowiska: "Obsługa klientów serwisu samochodowego Planowanie
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2928
Wymagania:
Uwagi:
Doradca serwisu samochodowego/ Magazynier części zamiennych
Opis stanowiska: Obsługa klientów serwisu samochodowego Planowanie pracy warsztatu i obsługi Dobór/sprzedaż części zamiennych, praca w godz.8-16/12-20
Data ważności od: 2014-06-12, do: 2014-08-11
Firma: SILTRUCK Sp z o.o
Miejscowość: 43-430 Skoczów
Adres: Górecka 48, tel: Tel.: 668 545 784 e-mail: justyna.grabinska@siltruck.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2364
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Wykształcenie min. średnie , doświadczenie na podobnym stanowisku w branży motoryzacyjnej warunek konieczny Doświadczenie w sprzedaży usług i obsłudze klienta warunek konieczny Dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność Wysoka kultura osobista Prawo jazdy kat. B Obsługa komputera
Uwagi:
Doradca techniczno-handlowy
Opis stanowiska: aktywne zdobywanie klientów przez telefon, realizowanie planów spzredaży, przygotowywanie ofert, negocjacje handlowe, umowa na okres próbny 3 m-ce, 8-16
Data ważności od: 2014-07-17, do: 2014-08-16
Firma: Walmax Piotr Walerczak
Miejscowość: 45-837 Opole
Adres: Wspólna 9, tel: Tel.: 77 547 46 00 e-mail: rekrutacja@walmax.com.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2807
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, obsługa pakietu Office
Uwagi:
Dostawca potraw
Opis stanowiska: Dostarczanie potraw. Dwie zmiany: 11-17 17-21
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-08-17
Firma: Pizza Club Maestro
Miejscowość: 45-004 Opole
Adres: Konopnickiej 2, tel: Tel.: 77-442-07-77 e-mail: maestro1111@wp.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2832
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, znajomość topografi Opola, własny środek transportu
Uwagi:
Dysponent / pracownik ds.zamówień
Opis stanowiska: Dysponent / pracownik ds.zamówień
Data ważności od: 13.08.2014, do: 12.09.2014
Firma: H.Niemeyer Polserw
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Kilińskiego 1, tel: 774 078 200
Wykształcenie: techniczne
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0617
Wymagania: czytanie rysunku technicznego,2 zmiany
Uwagi:
Dyspozytor/Specjalista utrzymania ruchu
Opis stanowiska: "przygotowywanie harmonogramów realizacji usług przekazywanie kierowcom dokumentacji samochodu oraz dokumentów wymaganych do
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3012
Wymagania:
Uwagi:
DYŻURNY RUCHU
Opis stanowiska:
Data ważności od: 06.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA-LINIE KOLEJOWE
Miejscowość: 47-246 Kotlarnia
Adres: ul. Debowa 3, tel: tel. 77 480 29 51
Wykształcenie: wyk. średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1107
Wymagania: posiadany egzamin, ścisły na stanowisko dyżurnego ruchu
Uwagi:
Dziewiarka
Opis stanowiska: wykonywanie swetrów,czapek.szali,chust,zabawek, apilakcji na drutach lub szydełku
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-22
Firma: LORETTA Maciejewski Adam
Miejscowość: 45-071 Opole
Adres: Armi Krajowej 40/2, tel: Tel.: 604 379 997
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o dzieło, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2954
Wymagania:
Uwagi:
Ekspozytor towarów (merchandiser)
Opis stanowiska: "Rekrutacja Zleceniobiorców (Merchandiserów) Dbałość o ekspozycję
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3059
Wymagania:
Uwagi:
ELEKTROMECHANIK
Opis stanowiska: doświadczenie na stanowisku elektryka
Data ważności od: 2014-06-26, do: 2014-08-30
Firma: PACKPROFIL SP. Z O.O. J.V.
Miejscowość: 47-114 Kolonowskie
Adres: ZAKŁADOWA 16, tel: Tel.: 77 400 43 52 e-mail: kadry@packprofil.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0766
Wymagania: zawód: Elektromechanik*, uprawnienie: elektroenergetyczne typE, umiejetność: czytania schematów elektrycznych,znajomość mechaniki,hydrauliki, automatyki, pneumatyki,
Uwagi:
Elektromechanik
Opis stanowiska: przezwajanie silników elektrycznych oraz pomp wodnych, praca w godz. 7 -15.
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-08-22
Firma: Smandzik Ludwik Zakład Elektroinstalacyjny
Miejscowość: 46-061 Chrzowice
Adres: Opolska 8, tel: Tel.: 605 730 070 e-mail: serwis@ls.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3002
Wymagania:
Uwagi:
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Opis stanowiska: Naprawa elektroniki samochodów ciężarowych, sprzedaż części na rynku wschodnim - Ukraina.
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-08-20
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Olesno
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0377
Wymagania: rosyjski w mowie: biegle, w piśmie: biegle,konieczne,prawo jazdy kat. C,konieczne,Elektromechanik pojazdów samochodowych,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP.
Uwagi:
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Opis stanowiska: bieżące usuwanie powstałych awarii - wykonywanie napraw urządzeń oraz remontów zgodnie z określonym zakresem, doświadczenie
Data ważności od: 2014-06-23, do: 2014-08-31
Firma: KRONOSPAN MIELEC SP.Z O.O.
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 67, tel: Tel.: 77 400 4563
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0759
Wymagania: zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych*,
Uwagi:
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Opis stanowiska: naprawa samochodów ciężarowych i dostawczych, dwie zmiany: 8-16 12-20
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-31
Firma: SILTRUCK Sp z o.o
Miejscowość: 43-430 Skoczów
Adres: Górecka 48, tel: Tel.: 668 545 784 e-mail: justyna.grabinska@siltruck.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3021
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii C
Uwagi:
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Opis stanowiska: bieżace usuwanie powstałych awarii, - wykonywanie naprawurządzeń oraz remontów zgonie z określonym zakresem, praca w godz. 6-14/14-21
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-09-09
Firma: Silva Sp. z o.o
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: Wojska Polskiego 3, tel: Tel.: 77 400 45 66 e-mail: rekrutacja.mielec@interia.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3131
Wymagania:
Uwagi:
ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOWY
Opis stanowiska: Naprawa pojazdów samochodowych.
Data ważności od: 2014-06-02, do: 2014-08-31
Firma: AUTO KOMPLEX ROBERT KUBZDA
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: OPOLSKA 67, tel: Tel.: 502 630 691
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0704
Wymagania: zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych*,
Uwagi:
Elektromonter
Opis stanowiska: naprawa maszyn i urządzeń do obróbki metali
Data ważności od: 06-08-2014, do: 31-08-2014
Firma: "Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ""PROMEL"" S.C."
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Elektryczna 8, tel: tel. 668214560
Wykształcenie: zasadnicze lub średnie elektryczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas nieokreślony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1085
Wymagania: umiejętności w zakresie napraw elektrycznych, uprawnienia do 1kv lub 20kv
Uwagi: Praca w Brzegu
ELEKTROMONTER
Opis stanowiska:
Data ważności od: 15.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: ETP S.A.
Miejscowość: 47-240 Bierawa
Adres: ul. Gliwicka 8, tel: tel. 77 480 22 09
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0968
Wymagania: mile widziane doświadczenie
Uwagi:
Elektromonter
Opis stanowiska: Elektromonter
Data ważności od: 11.07.2014, do: 10.08.2014
Firma: Elektro-Cem
Miejscowość: Chorula
Adres: Cementowa 1, tel: 664 782 050
Wykształcenie: min.zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0536
Wymagania: umiejętność przezwajania silników elektrycznych,1 zmiana
Uwagi:
ELEKTROMONTER
Opis stanowiska: Elektromonter. Wykształcenie zawodowe elektryczne, uprawnienia do 1 kV, mile widziane prawo jazdy kat.B, mile widziane doświadczenie.
Data ważności od: 2014-07-01, do: 2014-08-31
Firma: REMSIL P.H.U.P. ANDRZEJ KIZIELEWICZ TARNÓW OPOLSKI
Miejscowość: 46-050 Tarnów Opolski
Adres: ŚWIERCZEWSKIEGO 9, tel: Tel.: 603 386 021
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0797
Wymagania: uprawnienie: SEP DO 1kV, umiejetność: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
Uwagi:
ELEKTROMONTER, HYDRAULIK
Opis stanowiska:
Data ważności od: 14.08.2014, do: 20.09.2014
Firma: ELIN
Miejscowość: 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Przyjaźni 113, tel: tel. 77 403 61 02
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o p, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1157
Wymagania: mile widziane doświadczenie
Uwagi:
Elektronik
Opis stanowiska: Elektronik
Data ważności od: 03.07.2014, do: 02.08.2014
Firma: Coroplast Sp. z o.o.
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Kilińskiego 1, tel: 77/44 66 077
Wykształcenie: min. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR14/0511
Wymagania: 3 zmiany
Uwagi:
ELEKTRYK
Opis stanowiska:
Data ważności od: 12.08.2014-20.0, do:
Firma: ELEKTROPARTNER
Miejscowość: 47-244 Dziergowice
Adres: ul. Wodna 24, tel: tel. 509 371 551
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o prace, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1131
Wymagania: , wymagane doświadczenie oraz uprawnienia SEP pow. 1KV, prawo jazdy kat.B
Uwagi:
ELEKTRYK
Opis stanowiska:
Data ważności od: 12.05.2014, do: 26.08.2014
Firma: ANC-AD-ELEKTROTECHNIK SP. Z O.O, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Miejscowość: WIERZCH
Adres: WIERZCH, tel:
Wykształcenie: ZAWODOWE
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0204
Wymagania: PRACA W POLSCE I ZAGRANICĄ
Uwagi:
ELEKTRYK
Opis stanowiska:
Data ważności od: 17.07.2014, do: 26.08.2014
Firma: VTO DEKOR SP. Z.O.O
Miejscowość: GŁOGÓWEK
Adres: GŁOGÓWEK, tel:
Wykształcenie: ŚREDNIE
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0654
Wymagania: OBSŁUGA STEROWNIKÓW SUMITOMO
Uwagi:
ELEKTRYK
Opis stanowiska: naprawa i konserwacja urządzeń i sieci elektrycznych,pomiary elektryczne,udział w pracach demontażowych maszyn i instalacji,wykonywanie prac remontowych w zakresie elektrycznym i mechanicznym, dokonywanie kontroli stanu technicznego urządzeń i sieci elektrycznych doświadczenie na podobnym stanowisku, brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-30
Firma: TRACK TEC KOLTRAM SP. Z O.O.
Miejscowość: 00-124 Warszawa
Adres: ONZ 57, tel: Tel.: . e-mail: rekrutacja.koltram@tracktec.eu
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0958
Wymagania: zawód: Elektryk*, uprawnienie: uprawnienia UDT w zakresie konserwacji urzadzeń transportowych E II i M III (suwnice),SEP DO 1kV, umiejetność: umiejętność współpracy w zespole,,znajomość pneumatyki,mechaniki,elektroniki,budowy maszyn,urządzeń automatyki przemysłowej, mile widziana podstawowa znajomość sterowników PLC, umiejetność czytania: rysunku technicznego, schematów elektrycznych,
Uwagi:
Elektryk
Opis stanowiska: wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 8-16, praca na terenie woj.opolskiego
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-10
Firma: ABtech Andrzej Feliks
Miejscowość: 46-040 Krasiejów
Adres: Osiedlowa 11, tel: Tel.: 787 835 835 e-mail: biuro@ab-tech.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2756
Wymagania:
Uwagi:
ELEKTRYK SIECI ELEKTRYCZNYCH
Opis stanowiska: produkcja rur gorąco
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-10-31
Firma: WORK SERVICE S.A. WROCŁAW
Miejscowość: 53-413 Wrocław
Adres: GWIAŹDZISTA 2, tel: Tel.: 508 040 068
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0974
Wymagania: uprawnienie: SEP,GR I powyżej 1kV,
Uwagi:
Elektryk urządzeń dźwignicowych
Opis stanowiska:
Data ważności od: 24.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: P.P.H.U. Selltech S.J.
Miejscowość: 46-203 Kluczbork
Adres: ul. Byczyńska 120, tel: 606729886
Wykształcenie: Zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/0972
Wymagania: Wymagane doświadczenie w zawodzie elektryk
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym 7-15. Wykonywanie elektrycznych prac montażowych przy urządzeniach dźwignicowych
ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU
Opis stanowiska: Utrzymanie sprawności maszyn pod względem elektrycznym, usuwanie usterek i awarii w przypadku ich wystąpienia, kontrola stanu technicznego wyłączników krańcowych, fotokomórek oraz czynników zbliżeniowych.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: KRONOSPAN OSB SP. Z O.O.
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 3, tel: Tel.: 077 4004 561 e-mail: rekrutacja.strzelce@kronospan.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0937
Wymagania: uprawnienie: SEP DO 1kV, umiejetność: czytania schematów elektrycznych,DOŚWIADCZENIE,
Uwagi:
ELEKTRYK/ELEKTROMECHANIK/MECHANIK POJ.
Opis stanowiska:
Data ważności od: 05.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA
Miejscowość: 47-161 Szymiszów
Adres: ul. Ligonia 9, tel: tel. 602 263 761
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1105
Wymagania: mile widziane doświadczenie, mile widziane prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia na wózek widłowy
Uwagi:
Elektryk/Elektromonter
Opis stanowiska: Miejsce pracy: Niemcy, Burghausen montaż i demontaż sieci elektrycznych, podłączanie urządzeń i rozdzielni. Konieczna znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym oraz umiejętność czytania planów elektrycznych, praca w godz.8-16
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-09-05
Firma: PROFEX Elektronik
Miejscowość: 45-315 Opole
Adres: Głogowska 39/43, tel: Tel.: 796 192 920 e-mail: ml@profexel.eu
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3100
Wymagania:
Uwagi:
elektryk/elektronik
Opis stanowiska:
Data ważności od: 27.02.14, do: 22.08.14
Firma: Galmet Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce ul. Raciborska 56, tel: 602739011
Wykształcenie: min.zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę , wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0099
Wymagania: uprawnienia SEP-E, doświadczenie na podobnym stanowisku
Uwagi:
Fizjoterapeuta
Opis stanowiska: Zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej.
Data ważności od: 2014-07-11, do: 2014-08-11
Firma: Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku
Miejscowość: 46-042 Szczedrzyk
Adres: Opolska 1, tel: Tel.: 774655213 e-mail: info@pp6szczedrzyk.ozimek.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 0.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2740
Wymagania:
Uwagi:
Florysta
Opis stanowiska: Zgodny z zawodem
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-28
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Bodzanowice
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0357
Wymagania: Skierowanie z PUP
Uwagi:
Formierz ręczny
Opis stanowiska: formowanie ręczne, praca w godz.6-14
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-09-04
Firma: Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew Sp. z o.o
Miejscowość: 45-805 Opole
Adres: Północna 20, tel: Tel.: 77-454-09-37 e-mail: art-odlew@art-odlew.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3107
Wymagania:
Uwagi:
Formowacz wsadu
Opis stanowiska: podwieszanie konstrukcji do cynkowania, obróbka konstrukcji po cynkowaniu, praca na 3 zmiany,6-14,14-22,22-6
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-08-31
Firma: MOSTOSTAL Kędzierzyn-Koźle
Miejscowość: 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Adres: Dąbrowa Leśna 6, tel: Tel.: 77 456 23 97 e-mail: tomasz.krupa@mz.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2829
Wymagania:
Uwagi:
Frezer
Opis stanowiska: frezowanie płaszczyzn
Data ważności od: 01-08-2014, do: 31-08-2014
Firma: PPHU GABIGA
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Kopernika 4, tel: Tel. 601 409 037
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1061
Wymagania: doświadczenie w zawodzie 1 rok
Uwagi: Praca w Brzegu
FREZER
Opis stanowiska:
Data ważności od: 21.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: KOFAMA KOŹLE S.A.
Miejscowość: 47-205 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Portowa 47, tel: te. 77 446 11 40
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1022
Wymagania: 3 lata praktyki w zawodzie, frezowanie półfabrykantów metalowych na wydziale obróbki
Uwagi:
Frezer
Opis stanowiska: Miejsce pracy: Dobrzeń Mały, praca na frezarce w godz. 6:00-14:00
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-08-31
Firma: Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe ELHURT-2
Miejscowość: 46-081 Dobrzeń Wielki
Adres: Krótka 5/6, tel: Tel.: 695 661 399 e-mail: szambelan.ryszard@op.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2983
Wymagania:
Uwagi:
FREZER CNC
Opis stanowiska: obróbka mechaniczna, obsługa maszyn produkcyjnych doświadczenie na stanowisku frezer lub frezer CNC opcjonalnie doświadczenie na stanowisku operator innych maszyn sterowanych numerycznie
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: TRACK TEC KOLTRAM SP. Z O.O.
Miejscowość: 00-124 Warszawa
Adres: ONZ 13, tel: Tel.: . e-mail: rekrutacja.koltram@tracktec.eu
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0954
Wymagania: uprawnienie: uprawnienia do obsługi suwnicy sterowanej z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo,
Uwagi:
FRYZJER
Opis stanowiska:
Data ważności od: 24.06.2014, do: 31.08.2014
Firma: ANUS BOŻENA JAGIELSKA-RYBAK
Miejscowość: 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Kozielska 1, tel: tel. 77 482 92 60
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umow o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0866
Wymagania: 2 lata doświadczenia
Uwagi:
Fryzjer
Opis stanowiska: Strzyżenie, modelowanie, koloryzacja, trwała ondulacja, pielęgnacja, dobór fryzur, sprzątanie salonu.
Data ważności od: 2014-08-18, do: 2014-09-05
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, kierunek: Fryzjerstwo:koniecz
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: ", liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00"""
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0407
Wymagania: Skierowanie z PUP
Uwagi:
FRYZJER
Opis stanowiska: FRYZJER
Data ważności od: 2014-06-26, do: 2014-08-31
Firma: METAMORFOZA STUDIO FRYZUR - MOBILNET MAGDALENA JANICKA
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: RYNEK 16, tel: Tel.: 661112387
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0765
Wymagania:
Uwagi:
Fryzjer/ Stylista
Opis stanowiska: Fryzjer/ Stylista
Data ważności od: 06.08.2014, do: 05.10.2014
Firma: Media Art. Group Studio Oceanic
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Głowackiego 10, tel: 791-770-128
Wykształcenie: kierunkowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0595
Wymagania: min. 2 lata
Uwagi:
Geodeta z uprawnieniami geodezyjnej obsługi inwestycji
Opis stanowiska: Prace geodezyjne na prowadzonych budowach przez firmę. Praca w godz. 8-16.
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-08-17
Firma: Zakład Usług Hydrotechniczno- Melioracyjnych W.Ferenc
Miejscowość: 46-040 Ozimek
Adres: Kolejowa 1-82, tel: Tel.: 77-544-56-76 e-mail: zuhm@onet.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2844
Wymagania:
Uwagi:
Glazurnik/Hydraulik
Opis stanowiska: "ogolnobudowlane - ukladanie glazury ,wykladziny pcv , hydraulika ,
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2996
Wymagania:
Uwagi:
Gospodarz obiektu
Opis stanowiska: Prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-09-07
Firma: "Firma Handlowa ""MARK"" Zygmunt Jaguś"
Miejscowość: 47-113 Staniszcze Wielkie
Adres: Kościelna 2, tel: Tel.: 601245364
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3140
Wymagania:
Uwagi:
gotowanie,planowanie produkcji gastronomicznej
Opis stanowiska: 2014-07-22
Data ważności od: 2014-09-30, do: CITY-SAT GORDZI
Firma: JULIUSZA LIGONIA 49
Miejscowość: Tel.: 603563700
Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, tel: średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
Wykształcenie: uprawnienie: gospodarki magazynowej, umiejetność:
Rodzaj zatrudnienia: 100, wymiar etatu: PUP STRZELCE OPOLSKIE
Źródło oferty: , jej numer "
Wymagania: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Uwagi:
Grafik komputerowy
Opis stanowiska: Przygotowanie plików graficznych do druku, tworzenie grafiki na potrzeby materiałów drukowanych i elektronicznych, obsługa ploterów:drukującego i laminującego, manualne przygotowanie realizowanych zleceń.
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-08-27
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Rudniki
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: informatyczne:pożąd
Rodzaj zatrudnienia: grafika komputerowa, projektowanie stron,konieczne,Grafik komputerowy multimediów,konieczne lat: 1 C, wymiar etatu: Umowa na okres próbny
Źródło oferty: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40., jej numer OFPR/14/0352
Wymagania: "średnie zawodowe, typ: informatyczne:konieczne"""
Uwagi: PUP Olesno
Grafik specjalista ds.. Opakowań
Opis stanowiska: tworzenie koncepcji akcji marketingowych, projektowanie graficzne
Data ważności od: 05-08-2014, do: 31-08-2014
Firma: oferta zamknięta
Miejscowość: oferta zamknięta
Adres: oferta zamknięta, tel: oferta zamknięta
Wykształcenie: średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa na okres próbny, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1084
Wymagania: umiejętności jako grafik komputerowy, doświadczenie min. 2 lata
Uwagi: Praca w Brzegu
Handlowiec
Opis stanowiska: pozyskiwanie klientów poprzez działani telemarketingowe
Data ważności od: 30-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: Miary i Wagi
Miejscowość: Skarbimierz
Adres: ul. Smaków 9, tel: Tel. 698-108-632, e-mail: biuro@miary-wagi.com.pl
Wykształcenie: średnie
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1042
Wymagania: dobra znajomość języka angielskiego, doświadczenie zawodowe 1 rok
Uwagi: Praca w Skarbimierzu
Handlowiec- doradca klienta
Opis stanowiska: sprzedaż towarów, doradztwo techniczne, chęć do pracy i nauki, dwie zmiany: 7-15 9-17
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-10
Firma: Famel Spółka z o.o.
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: Gazowa 2, tel: Tel.: --- e-mail: praca@famel.com.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2948
Wymagania:
Uwagi:
Hydraulicy i monterzy urządzeń sanitarnych
Opis stanowiska: montaż sieci wod-kan c.o, praca w godz. 7-15. Miejsce Pracy: Niemcy Południe kraju Bawaria, Baden Wirterbergia
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-09-29
Firma: "Handel i Usługi ""Dobre Rzeczy"""
Miejscowość: 46-070 Chmielowice
Adres: Maków 1, tel: Tel.: 515 526 657 e-mail: dariokozow@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3092
Wymagania:
Uwagi:
Informatyk/trener
Opis stanowiska: "Rozwiązywanie bieżących problemów klientów firmy w zakresie informatyki.
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3069
Wymagania:
Uwagi:
Instalator
Opis stanowiska: Wykonywanie instalacji Lan, CCTV, Alarmowych. Montaż stanowisk komputerowych/ kasowych, praca w godz. 8-16
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-08-31
Firma: Impuls-System Aleksander Olender
Miejscowość: 49-120 Karczów
Adres: Wiejska 38A, tel: Tel.: 501408655 e-mail: kontakt@impuls-system.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3072
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, uprawnienia SEP
Uwagi:
INSTRUKTOR DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY KAT.B i C
Opis stanowiska: Praca w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Automaster w Kamieniu Śląskim w charakterze Instruktora Doskonalenia Techniki Jazdy. Szkolenie kursantów z zakresu doskonalenia techniki jazdy, ecodrivingu. Prowadzenie części praktycznej i teoretycznej szkolenia. Wymagane uprawnienia Instruktora Doskonalenia Techniki Jazdy - osoby bezrobotne zainteresowane pracą na tym stanowisku mogą uzyskać dofinansow
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-09-30
Firma: AUTO MASTER SP. Z O.O.
Miejscowość: 45-087 Opole
Adres: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 53/2, tel: Tel.: 883 504 508
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0886
Wymagania:
Uwagi:
Instruktor rytmiki
Opis stanowiska: Nauczyciel rytmiki w przedszkolu
Data ważności od: 2014-08-18, do: 2014-08-22
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Mirowszczyzna
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Edukacja przed
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: ", liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00"""
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0401
Wymagania: Instruktor rytmiki,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP
Uwagi:
Inżynier automatyki i robotyki
Opis stanowiska:
Data ważności od: 13.02.14., do: 22.08.14
Firma: Galmet Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce, tel: 4034585
Wykształcenie: wyższe inżynierskie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę , wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0064
Wymagania:
Uwagi:
Inżynier ds. badań i rozwoju
Opis stanowiska: wdrażanie i komercjalizacja nowych produktów, definiowanie specyfikacji procesu, kwalifikowanie nowych linii prod., prowadzenie badań produktów
Data ważności od: 12-08-2014, do: 02-09-2014
Firma: Mondelez Polska Production Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Domaniewska 49, tel: tel. 77 456 10 24
Wykształcenie: wyższe w zakresie inżynierii żywności
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1122
Wymagania: znajomość technologii wytwarzania gum do żucia i cukierków, znajomość syst. HACCP, pakietu MS Office, odporność na stres, dośw. min. 3 lata na podobnym stanow.
Uwagi: Praca w Skarbimierzu-Osiedle
INŻYNIER PROJEKTU
Opis stanowiska:
Data ważności od: 23.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: ETP S.A.
Miejscowość: 47-240 Bierawa
Adres: ul. Gliwicka 8, tel: tel. 77 480 22 09
Wykształcenie: wyk. wyższe preferowane techniczne/elektryk
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1033
Wymagania: doświadczenie w realizacji kontraktów będzie dodatkowym atutem, dobraz znajomość niemieckiego lub angielskiego
Uwagi:
Inżynier Spawalnik
Opis stanowiska:
Data ważności od: 13.02.14, do: 22.08.14
Firma: Galmet Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce, tel: 4034572
Wykształcenie: wyzsze techniczne
Rodzaj zatrudnienia: umowa o prace , wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0062
Wymagania: mile widziane doświadczenie
Uwagi:
IZOLARZ MONTER IZOLACJI CIEPLNEJ MONTER RUSZTOWAŃ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 04.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: TERMOIZOLACJA CENTRUM SP. ZO.O.
Miejscowość: 41-800 Zabrze
Adres: ul. Wolności 362, tel: tel. 32 271 79 21
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1099
Wymagania: zdolnośc do pracy na wysokości, mozliwość oddelegowania na inne budowy
Uwagi:
Junior Project Manager
Opis stanowiska: "Praca w firmie działającej w branżach takich, jak: budownictwo, przemysł, transport i logistyka, IT. -Opieka nad pracownikami na terenie Polski.-Opieka nad pracownikami delegowanymi (głównie na terenie Belgii, ale także na terenie innych krajów UE). -Nadzór nad dokumentacją. -Regularne spotkania z
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2850
Wymagania:
Uwagi:
Kafelkarz- Regipsiarz
Opis stanowiska: Kafelkowanie, przygotowanie podłoża pod kafelki, Montaż płyt G/K, zmiana od 8-16
Data ważności od: 2014-07-17, do: 2014-08-17
Firma: P&D BUD Sp. z o.o
Miejscowość: 45-316 Opole
Adres: Rzeszowska 38/10, tel: Tel.: 722158667 e-mail: pdbud@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2817
Wymagania:
Uwagi:
KAMIENIARZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 05.08.2014, do: 26.08.2014
Firma: "FIRMA ""BARTON"" JANUSZ BARTON W GŁOGÓWKU"
Miejscowość: GŁOGÓWEK
Adres: GŁOGÓWEK, tel:
Wykształcenie: BEZ ZNACZENIA
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0718
Wymagania: DO PRZYUCZENIA
Uwagi:
KASJER
Opis stanowiska:
Data ważności od: 06.08.201410.09, do:
Firma: INTERKADRA SP. ZO.O.
Miejscowość: 30-552 Kraków
Adres: ul. Wielicka 50, tel: tel. 666 826 261
Wykształcenie: wyk. podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1109
Wymagania: mile widziane doświadczenie wymagana aktualna książeczka sanepidowska obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej
Uwagi:
KASJER - SPRZEDAWCA (STACJA PALIW)
Opis stanowiska: Sprzedawca w stacji paliw
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-09-30
Firma: TRANSPORT CIĘŻAROWY - SKRZYPCZYK - ROZMIERZ
Miejscowość: 47-100 Rozmierz
Adres: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1, tel: Tel.: 665 852 155 e-mail: zskrzypczyk@wp.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0867
Wymagania:
Uwagi:
Kasjer handlowy
Opis stanowiska: miejsce pracy: C.H. Turawa Park ul. Dębowa 1 Opole/Zawada.Praca przy obsłudze kasy fiskalnej, obsługa klienta, rozliczanie kasy po zakończonej zmianie, praca w godz. 8-15/15-21
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-08-11
Firma: Interkadra Sp. zo.o.
Miejscowość: 30-552 Kraków
Adres: Wielicka 50, tel: Tel.: 666 826 261 e-mail: a.derendarz@interkadra.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu: 0.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2990
Wymagania: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska)
Uwagi:
Kasjer- sprzedawca
Opis stanowiska: obsługa kasy fiskalnej, lady mięsnej, wykładanie towaru, prace porządkowe, praca w godz. 6-14 14-21 praca również w dni wolne
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-08-31
Firma: Dino Polska S.A
Miejscowość: 63-700 Krotoszyn
Adres: Ostrowska 122, tel: Tel.: 695-514-375 e-mail: anna.choszczewska@marketdino.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o dzieło, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3114
Wymagania:
Uwagi:
Kasjer-sprzedawca
Opis stanowiska: Obsługa kasy fiskalnej, komputera, wystawianie faktur, sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych
Data ważności od: 2014-07-03, do: 2014-09-03
Firma: JIM s.c. Wiesław Kopczyk, Jadwiga Kopczyk
Miejscowość: 49-100 Niemodlin
Adres: Opolska 48a, tel: Tel.: 774606344
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2603
Wymagania:
Uwagi:
Kasjer/ Sprzedawca
Opis stanowiska: "Miejsce pracy: Opole
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2788
Wymagania:
Uwagi:
Kasjer/ Sprzedawca
Opis stanowiska: praca jako sprzedawca-kasjer, 6-14,14-21
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-08-10
Firma: Bazzar Sklep Spożywczy
Miejscowość: 45-005 Opole
Adres: Książąt Opolskich 48-50, tel: Tel.: 77 402 24 80
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2994
Wymagania:
Uwagi:
KASJER/SPRZEDAWCA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 23.06.2014, do: 31.08.2014
Firma: DINO POLSKA S.A.
Miejscowość: 63-700 Krotoszyn
Adres: ul. Ostrowska 122, tel: Giełda pracy
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0863
Wymagania: książeczka sanepidowska lub gotowość wyrobienia
Uwagi:
KASJER/SPRZEDAWCA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 11.08.2014, do: 20.09.2014
Firma: DINO POLSKA S.A.
Miejscowość: 63-700 Krotoszyn
Adres: ul. Ostrowska 122, tel: CV składać w sklepie w Reńskiej Wsi
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1122
Wymagania: mile widziane osoby niepełnosprawne książeczka sanepidowska lub gotowość wyrobienia
Uwagi:
KELNER
Opis stanowiska:
Data ważności od: 02.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: A&B CONSULTING ADAM BUKACZEWSKI
Miejscowość: 47-280 Grudynia Wielka
Adres: ul. Kozielska 42B, tel: tel. 77 4052320 531944867
Wykształcenie: wykształcenie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0920
Wymagania: wymagane doświadczenie
Uwagi:
KELNER
Opis stanowiska:
Data ważności od: 12.08.2014, do: 20.09.2014
Firma: P.B.P.OTTOKAR SP.Z O.O.
Miejscowość: 48-250 Głogówek
Adres: ul. Mickiewicza 16, tel: tel. 77 406 97 35 696443470
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1129
Wymagania: mile widizana osoba niepełnosprawna
Uwagi:
KELNER
Opis stanowiska: Praca podczas imprez okolicznościowych. Wymagana miła aparycja i kontaktowość.
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-31
Firma: RESTAURACJA ISKRA REGINA ISKRA
Miejscowość: 47-133 Jemielnica
Adres: STRZELECKA 13, tel: Tel.: 0 604 424 290 e-mail: funn@interia.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0845
Wymagania: umiejetność: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
Uwagi:
KELNER/KELNERKA
Opis stanowiska: Obsługa gości restauracji.
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-08-31
Firma: RESTAURACJA ZŁOTY BAŻANT MAREK MIENTUS-IZBICKO
Miejscowość: 47-180 Izbicko
Adres: LEŚNA 85, tel: Tel.: 784037827 e-mail: zloty.bazant@o2.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0859
Wymagania: uprawnienie: KSIĄŻECZKA SANEPIDOWSKA,
Uwagi:
Kelner/kelnerka
Opis stanowiska: praca w godz.12:00-21:00
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-15
Firma: XING HE Restauracja SHANG HAI
Miejscowość: 45-061 Opole
Adres: Kołłątaja 4, tel: Tel.: 604 283 315 e-mail: xinghe@neostrada.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu: 0.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3054
Wymagania:
Uwagi:
Kelnerka
Opis stanowiska: Kelnerka
Data ważności od: 17.07.2014, do: 16.08.2014
Firma: Restauracja Parkowa
Miejscowość: Dobra
Adres: Lipowa 2, tel: 696 877 050
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0542
Wymagania: obsługa kasy fiskalnej,1 zmiansa
Uwagi:
Kelnerka/Bufetowa
Opis stanowiska: ---
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-08-12
Firma: Duo-Gastro s.c D.Pampuch A.Paszkiewicz
Miejscowość: 45-861 Opole
Adres: Dambonia 169, tel: Tel.: 669618228 e-mail: smakus.op@gmail.com
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3033
Wymagania:
Uwagi:
Kierowca
Opis stanowiska: Kierowca
Data ważności od: 30.07.2014, do: 30.08.2014
Firma: MIXPOL Zdzieszowice
Miejscowość: Zdzieszowice
Adres: Parkowa 4, tel:
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: 1/2 etatu
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0565
Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, doświadczenie
Uwagi:
Kierowca - magazynier
Opis stanowiska: Dostarczanie towaru do klientów, prace magazynowe
Data ważności od: 26-05-2014, do: 30-08-2014
Firma: Marchem Sp. z o.o.
Miejscowość: Skarbimierz
Adres: Ul.Kasztanowa 6, tel: Tel. 602 390 199, malgorzata.chmielewska@marchem.com.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas nieokreślony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0779
Wymagania: Komunikatywność, dokładność, punktualność, prawo jazdy kat B
Uwagi: Praca w Skarbimierzu i teren woj. opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego
KIEROWCA - MAGAZYNIER
Opis stanowiska: Przyjmowanie i wydawanie towarów w magazynie marketu budowlanego. Doświadczenie najlepiej w branży budowlanej.
Data ważności od: 2014-06-30, do: 2014-08-31
Firma: PRZEDSIEBIORSTWO DREMEX MULARCZYK LECH - ZDZIESZOWICE
Miejscowość: 47-330 Zdzieszowice
Adres: FILARSKIEGO 39, tel: Tel.: 77 461 80 35 e-mail: strzelce@dremex.pl
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0782
Wymagania: uprawnienie: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAPĘDZANYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH KAT. II WJO,PRAWO JAZDY KATEGORII B, Doświadczenie w branży budowlanej
Uwagi:
KIEROWCA AUTOBUSU
Opis stanowiska:
Data ważności od: 04.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: ARRIVA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
Miejscowość: 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. 24 Kwietnia , tel: tel. 77-4822021 wew. 29
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0928
Wymagania: aktualne prawo jazdy kat. D, świadectwo kwalifikacji na przewóz osób, osoba nie karana sądownie ukończone 21 lat
Uwagi:
KIEROWCA AUTOBUSU
Opis stanowiska:
Data ważności od: 08.05.2014, do: 26.08.2014
Firma: ARRIVA SP. Z.O.O
Miejscowość: PRUDNIK
Adres: PRUDNIK, tel:
Wykształcenie: BEZ ZNACZENIA
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0404
Wymagania: PRAWO JAZDY KAT.D, KURS NA PRZEWÓZ OSÓB
Uwagi:
KIEROWCA AUTOBUSU
Opis stanowiska: kwalifikacje uprawniające do kierowania autobusami -prawo jazdy kat.D, swiadectwo kwalifikacji (możliwe do zrobienia na miejscu), zaświadczenie o niekaralności, wykształcenie min.zawodowe
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: FORBIS SP.Z O.O. STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: KRAKOWSKA 132b, tel: Tel.: 697767 111 e-mail: praca@grupaforbis.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0963
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII D,
Uwagi:
Kierowca autobusu
Opis stanowiska: przewóz osób na regularnych liniach podmiejskich, przewozy szkolne, praca na terenie woj.opolskiego,praca w godz 4:30-13:30 lub 13:00-22:00
Data ważności od: 2014-07-08, do: 2014-08-11
Firma: "KOMERCYJNE LINIE AUTOBUSOWE ""LUZ"" SP. Z O.O."
Miejscowość: 45-018 Opole
Adres: Krakowska 51/15, tel: Tel.: 77 454 71 86 e-mail: biuro@luz.opole.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2669
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii D, kurs na przewóz osób, wazne badania lekarskie i orzeczenie psychologiczne
Uwagi:
KIEROWCA BUSA - KAT.B
Opis stanowiska: przewóz towarów Express
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-08-31
Firma: USŁUGI TRANSPORTOWE-ADAM WALCZAK-SUCHA
Miejscowość: 47-100 Sucha
Adres: OPOLSKA 14, tel: Tel.: 504 079 259
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0833
Wymagania: zawód: Kierowca samochodu dostawczego, uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B, umiejetność: mile widziana znajomość odpraw celnych, jęz obcy: rosyjski,
Uwagi:
KIEROWCA C+E
Opis stanowiska:
Data ważności od: 28.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
Miejscowość: 47-280 Pawłowiczki
Adres: ul. Wyzwolenia 1, tel: tel. 606 741 339
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1055
Wymagania: prawo jazdy C+E, doświadczenie
Uwagi:
Kierowca C+E
Opis stanowiska:
Data ważności od: 15.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: Namioty Broll
Miejscowość: 46-280 Lasowice Wielkie
Adres: Gronowice 94, tel: 609574073
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/0944
Wymagania: Wymagane prawo jazdy kat. C+E, mile widziane uprawnienia na przewóz rzeczy
Uwagi: Praca na terenie kraju. Kierowanie samochodem ciężarowym oraz montaż namiotów
KIEROWCA C+E
Opis stanowiska:
Data ważności od: 24.07.2014, do: 26.08.2014
Firma: PHU TOM - TRANS
Miejscowość: PRUDNIK
Adres: PRUDNIK, tel:
Wykształcenie: BEZ ZNACZENIA
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0675
Wymagania: DOŚWIADCZENIE W PRACY, ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI, AKTUALNE BADANIA
Uwagi:
KIEROWCA C+E
Opis stanowiska: Transport i krajowy i międzynarodowy (do uzgodnienia).
Data ważności od: 2014-07-17, do: 2014-08-31
Firma: ABM LOGISTIC SP. z o.o.
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: GOGOLIŃSKA 5, tel: Tel.: 604 245 193 e-mail: biuro@abmlogistic.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0854
Wymagania: uprawnienie: KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PRZEWOZU RZECZY,PRAWO JAZDY KATEGORII CE,
Uwagi:
KIEROWCA C+E
Opis stanowiska: Transport międzynarodowy, ponadnormatywny.
Data ważności od: 2014-07-02, do: 2014-08-31
Firma: TAG - SPEZIALTRANSPORTE & PROJEKTLOGISTIK PATRICIA WIESIOLLEK-TKOCZ
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: ZAKŁADOWA 16, tel: Tel.: 77 463 08 31 e-mail: office@tag-transport.com
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0805
Wymagania:
Uwagi:
KIEROWCA C+E
Opis stanowiska: Transport krajowy
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-09-30
Firma: LUCYNA TOMASIAK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Miejscowość: 47-100 Księży Las
Adres: mar-39, tel: Tel.: 604 918 328
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0891
Wymagania: uprawnienie: KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PRZEWOZU RZECZY,PRAWO JAZDY KATEGORII CE,
Uwagi:
KIEROWCA C+E
Opis stanowiska: Transport międzynarodowy
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-09-30
Firma: JÓZEK KUCHARCZYK J.K. TRANS - MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA-TRANSPORT
Miejscowość: 47-133 Jemielnica
Adres: LEŚNA 2, tel: Tel.: 608 487 559
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0895
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII CE,KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PRZEWOZU RZECZY,PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR,
Uwagi:
kierowca CE
Opis stanowiska:
Data ważności od: 16.06.14, do: 22.08.14
Firma: FHU Mariox
Miejscowość: Głubczyce
Adres: GŁUBCZYCE UL. KOŁŁataja, tel: 605132301
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę , wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0457
Wymagania: prawo jazdy kat.CE, świadectwo kwalifikacji-przewóz rzeczy
Uwagi:
Kierowca CE
Opis stanowiska:
Data ważności od: 10.07.14, do: 22.08.14
Firma: P.T.H. LETRANS Leszek Głowacki
Miejscowość: Racibórz
Adres: Racibórz, ul. Korfantego 8, tel: 607283078
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę , wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0540
Wymagania: kurs kwalifikacji na przewóz rzeczy
Uwagi:
Kierowca CE
Opis stanowiska:
Data ważności od: 15.07.14, do: 15.09.14
Firma: """ZŁOTY KŁOS"" GŁUBCZYCE "
Miejscowość: GŁUBCZYCE
Adres: UL. KRNOWSKA 2/3 GŁUBCZYCE , tel: 606307458
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę , wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0542
Wymagania: PRAWO JAZDY CE
Uwagi:
kierowca CE
Opis stanowiska:
Data ważności od: 22.07.14, do: 22.08.14
Firma: Katolik Sp. z o.o..
Miejscowość: Kietrz
Adres: Kietrz ul. Mickiewicza 62, tel: 506110376
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0557
Wymagania: prawo jazdy kat.CE, świadectwo kwalifikacji-przewóz rzeczy
Uwagi:
Kierowca ciągnika rolniczego
Opis stanowiska: Kierowca ciągnika siodłowego, praca w ruchu międzynarodowym.
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-09-30
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Olesno
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0375
Wymagania: przewóz rzeczy,konieczne,karta kierowcy,konieczne,prawo jazdy kat. CE,konieczne, Skierowanie z PUP.
Uwagi:
Kierowca ciągnika rolniczego
Opis stanowiska: Prace polowe i sienne, uprawa roli, orka, wywóz obornika i inne prace polowe.
Data ważności od: 2014-06-24, do: 2014-08-30
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Świercze
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: BRAK
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0297
Wymagania: Skierownie z PUP, prawo jazdy na ciągnik, świadectwo pracy z poprzednich zakładów pracy.
Uwagi:
Kierowca ciągnika siodłowego
Opis stanowiska: przewozy ładunków na terenie kraju
Data ważności od: 23-07-2014, do: 22-08-2014
Firma: TSG GĄSIEWICZ Bogusław Gąsiewicz
Miejscowość: Małujowice
Adres: Małujowice 83, tel: tel. 601 424 070
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0969
Wymagania: prawo jazdy kat. B, C, E, uprawnienia na przewóz rzeczy
Uwagi: Praca na terenie kraju
KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO
Opis stanowiska:
Data ważności od: 23.07.2014, do: 26.08.2014
Firma: ROLAND KURSPIOT PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE EKSPORT-IMPORT
Miejscowość: WIERZCH
Adres: WIERZCH, tel:
Wykształcenie: BEZ ZNACZENIA
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0669
Wymagania: PRAWO JAZDY KAT. C+E
Uwagi:
Kierowca ciągnika siodłowego
Opis stanowiska: Trasy międzynarodowe Włochy,Niemcy, Austria, kierowca średnio co weekend wraca do Polski,7-16
Data ważności od: 2014-07-22, do: 2014-08-31
Firma: Międzynarodowy Transport Drogowy H. i D.Helfrycz
Miejscowość: 46-024 Dąbrówka Łubniańska
Adres: Oleska 73, tel: Tel.: 691693859 e-mail: janusz@mtdhelfrycz.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2877
Wymagania: uprawnienie: Przewóz drogowy towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR), Prawo jazdy kategorii CE, karta kierowcy, uprawnienia do prowadzenia ciagnika siodłowego z naczepą, dyspozycyjność, samochody VOLVO FH + naczepy firany KRONE
Uwagi:
Kierowca ciężarówki i autobusów
Opis stanowiska: Kierowca w transporcie międzynarodowym- na terenie Europy, najczęściej Polska- Niemcy
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-25
Firma: HALAMA international Transporte&Spedition Sp z o.o.
Miejscowość: 46-080 Chróścice
Adres: Powstańców 22, tel: Tel.: 77-403-24-65 e-mail: halama@halama.opole.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2950
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii CE, mile widziane uprawnienia ADR
Uwagi:
Kierowca kat. C
Opis stanowiska: rozwożenie towaru na terenie Brzegu i okolic
Data ważności od: 21-07-2014, do: 20-08-2014
Firma: Rosiek&Rosiek Sp. J.
Miejscowość: Syców
Adres: ul. Kaliska 7, tel: kontakt osobisty lub tel. 723 940 900
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0938
Wymagania: prawo jazdy kat. C, uprawnienia na przewóz rzeczy
Uwagi: Praca na terenie Brzegu i okolic
Kierowca kat. C+E
Opis stanowiska: przewóz rzeczy na terenie kraju
Data ważności od: 25-07-2014, do: 24-08-2014
Firma: TRANSPORT CIĘŻAROWY inż.. Stanisław Szozda
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Tuwima 11, tel: tel. 501 933 908
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1006
Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy
Uwagi: Praca na terenie kraju
KIEROWCA KAT. C+E
Opis stanowiska: Praca jako kierowca pojazdów ponadnormatywnych na trasach międzynarodowych. Mile widziane wykształcenie zawodowe mechanik-kierowca oraz znajomość języka niemieckeigo.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: TRANSANNABERG WIESIOLLEK J.M.SPÓŁKA JAWNA-STRZELCE OP.
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: ZAKŁADOWA 10, tel: Tel.: 77 463 09 92
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0926
Wymagania:
Uwagi:
KIEROWCA KAT. C+E
Opis stanowiska: Transport krajowy. Przewóz surowca z zakładów drzewnych z dyspozycją transportową załadunek i rozładunek surowca drzewnego dbanie o stan techniczny pojazdu. Mile widziane uprwnienia HDS.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: SILVA SP. Z O.O. MIELEC
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 5, tel: Tel.: 77 40 04 566 e-mail: rekrutacja.mielec@kronospan.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0934
Wymagania: uprawnienie: HDS,PRAWO JAZDY KATEGORII CE, umiejetność: DOŚWIADCZENIE,
Uwagi:
KIEROWCA KAT.C
Opis stanowiska:
Data ważności od: 07.08.2014, do: 26.08.2014
Firma: LOP - CAR
Miejscowość: GŁOGÓWEK
Adres: GŁOGÓWEK, tel:
Wykształcenie: BEZ ZNACZENIA
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0754
Wymagania: PRAWO JAZDY KAT. C, KURS NA PRZEWÓZ RZECZY
Uwagi:
Kierowca kategorii C+E
Opis stanowiska: Prowadzenie samochodu ciężarowego na terenie woj. opolskiego sporadycznie na terenie kraju, praca w godz. 7-15
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-09-04
Firma: KROLL-BUD
Miejscowość: 49-120 Żelazna
Adres: Opolska 64, tel: Tel.: 668 300 836 e-mail: kosztorys@kroll-bud.com.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3080
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii CE, karta kierowcy, kurs na przewóz rzeczy
Uwagi:
Kierowca międzynarodowy
Opis stanowiska: Transport towarów po Unii Europejskiej busem do 3,5 tony, wyjazdy 2- 3 lub 4 tygodniowe
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-01
Firma: MC TRANSPORT Marcin Cwek
Miejscowość: 58-260 Bielawa
Adres: 25 lecia 7/9, tel: Tel.: 513 22 88 19 e-mail: praca@cwek.eu
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3055
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, min. 1 rok doświadczenia
Uwagi:
Kierowca sam. ciężarowego
Opis stanowiska: transport towaru na terenie kraju, pomoc w rozładunku i segregacji złomu
Data ważności od: 24-07-2014, do: 21-08-2014
Firma: Midrex s.c.
Miejscowość: Lewin Brzeski
Adres: ul. Mickiewicza 8, tel: tel. 606-353-492
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0966
Wymagania: aktualne prawo jazdy kat. C, karta kierowcy, uprawnienie na przewóz rzeczy, doświadczenie w zawodzie kierowcy min. 1 rok
Uwagi: Praca na terenie kraju
Kierowca samochodu ciężarowego
Opis stanowiska: zgodny z zawodem
Data ważności od: 2014-08-11, do: 2014-09-09
Firma: WIES-POL FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA WIESŁAW DUBICKI SOWCZYCE
Miejscowość: Sowczyce
Adres: ul. Długa 32, tel: 601 067 920
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0386
Wymagania: przewóz rzeczy,konieczne, Prawo jazdy C+E, uprawnienie na przewóz rzeczy
Uwagi:
Kierowca samochodu ciężarowego
Opis stanowiska: Transport towarów- naczepa chłodnia
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-21
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Olesno
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0337
Wymagania: przewóz rzeczy,konieczne,prawo jazdy kat. CE,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP, dokumenty potwierdzające uprawnienie na Kat. C+E oraz na przewóz rzeczy
Uwagi:
KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
Opis stanowiska: przywóz surowca z zakładów drzewnych zgodnie z dyspozycją transportową załadunek i rozładunek surowca drzewnego dbanie o stan techniczny pojazdu doświadczenie na podobnym stanowisku
Data ważności od: 2014-06-23, do: 2014-08-31
Firma: KRONOSPAN MIELEC SP.Z O.O.
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 39, tel: Tel.: 77 400 45 63 e-mail: rekrutacja.mielec@kronospan.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0758
Wymagania: zawód: Kierowca samochodu ciężarowego, uprawnienie: HDS,
Uwagi:
KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
Opis stanowiska: przewóz towarów w obrębie 300km od Strzelec Opolskich min pół roku doświadczenia
Data ważności od: 2014-06-30, do: 2014-08-31
Firma: HR PROGRESS SP.Z O.O.WARSZAWA
Miejscowość: 01-934 Warszawa
Adres: ARKUSZOWA 67, tel: Tel.: 698698539 e-mail: biuro.zyrardow@hrprogress.com.pl
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0770
Wymagania: zawód: Kierowca samochodu ciężarowego, uprawnienie: KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PRZEWOZU RZECZY,PRAWO JAZDY KATEGORII CE,
Uwagi:
KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
Opis stanowiska: Kierowca na trasach międzynorodowych, przewóz ładunków ponadnormatywnych (transport również na Wschód)
Data ważności od: 2014-07-07, do: 2014-08-31
Firma: KRIS TRANS POSPIESCHCZYK KRZYSZTOF
Miejscowość: 47-150 Kadłubiec
Adres: WIEJSKA 6, tel: Tel.: 77 461 58 79
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0813
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII CE,
Uwagi:
KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
Opis stanowiska: Transport międzynarodowy.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: HABA-BETON JOHANN BARTLECHNER SP. Z O.O.
Miejscowość: 47-143 Olszowa
Adres: NIEMIECKA 5, tel: Tel.: 077 405 69 02 e-mail: ujazd@haba-beton.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0924
Wymagania: uprawnienie: KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PRZEWOZU RZECZY,PRAWO JAZDY KATEGORII CE, umiejetność: DOŚWIADCZENIE, jęz obcy: niemiecki,
Uwagi:
Kierowca samochodu ciężarowego
Opis stanowiska: praca jako kierowca w ruchu ciągłym
Data ważności od: 2014-07-17, do: 2014-08-31
Firma: Transport Międzynarodowy i Krajowy Jan Cichon
Miejscowość: 47-344 Rozkochów
Adres: Wiejska 31, tel: Tel.: 77 466 01 41 e-mail: transport@cichon.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2823
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii CE, Prawo jazdy kat C+E, karta kierowcy, zaświadczenie na przewoź rzeczy, badanie psychologiczne Prawo jazdy kat C+E, karta kierowcy, zaświadczenie na przewoź rzeczy, badanie psychologiczne, świadectwa pracy
Uwagi:
Kierowca samochodu ciężarowego
Opis stanowiska: praca w transporcie krajowym
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-08-29
Firma: Auto naprawa Tadeusz Sydor
Miejscowość: 49-120 Prądy
Adres: Niemodlińska 61, tel: Tel.: 501051976 e-mail: tadeuszsydor@interia.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 0.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3035
Wymagania: uprawnienie: Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, Prawo jazdy kategorii CE, mile widziane doświadczenie w transporcie
Uwagi:
Kierowca samochodu ciężarowego
Opis stanowiska: zbiórka sztuk padłych zwierząt gospodarskich
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-08-29
Firma: FARMUTIL HS SA
Miejscowość: 65-810 Śmiłowo
Adres: Przemysłowa 4, tel: Tel.: 667-984-219 e-mail: wegry@farmutil.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3078
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii C, karta kierowcy do tachografu cyfrowego, kurs na przewóz rzeczy
Uwagi:
Kierowca samochodu ciężarowego
Opis stanowiska: kierowca międzynarodowy
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-09-30
Firma: Biuro Przewozowe Grand Tour Venus Krzysztof Zubeil
Miejscowość: 46-040 Ozimek
Adres: Hutnicza 5, tel: Tel.: 728321363 e-mail: lkw.order@interia.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3122
Wymagania:
Uwagi:
KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - MECHANIK
Opis stanowiska:
Data ważności od: 14.05.2014, do: 26.08.2014
Firma: USŁUGI TRANSPORTOWE
Miejscowość: GÓRECZNO
Adres: GÓRECZNO, tel:
Wykształcenie: BEZ ZNACZENIA
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0432
Wymagania: PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, PRZEWÓZ RZECZY, KARTA KIEROWCY
Uwagi:
Kierowca samochodu dostawczego do 3,5t
Opis stanowiska: Do głównych zadań kierowcy należeć będzie dostawa na terenie Polski, wyprodukowanych podzespołów. Kierowca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności załadowanego towaru z zamówieniem zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Jest również zobowiązany do nadzoru nad załadunkiem i rozładunkiem, 8-16
Data ważności od: 2014-07-15, do: 2014-08-16
Firma: Hana Polska sp. z o.o.
Miejscowość: 45-837 Opole
Adres: Wspólna 3, tel: Tel.: 77 474 24 59 e-mail: hanapolska.bh@o2.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2773
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, doświadczenie zawodowe jako kierowca auta do 3,5 t-co najmniej 1 rok, prawo jazdy kategorii B- co najmniej 2 lata
Uwagi:
Kierowca- magazynier
Opis stanowiska: dostawa towaru do oddziałów firmy, przyjmowanie towaru na magazyn, przygotowanie załadunku, bieżąca obsługa magazynu, dwie zmiany: 7-15 9-17, praca na terenie woj. Opolskiego
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-10
Firma: Famel Spółka z o.o.
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: Gazowa 2, tel: Tel.: --- e-mail: praca@famel.com.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2951
Wymagania: uprawnienie: Operator wózków jezdniowych z napędem spalinowym (w tym napędzanych LPG) (w tym podnośnikowych, widłowych), Prawo jazdy kategorii C, uprawnienia na wózek widłowy, uprawnienia na przewóz rzeczy
Uwagi:
Kierowca-magazynier
Opis stanowiska:
Data ważności od: 12.08.2014, do: 30.09.2014
Firma: GAMMa Edward Gacmanga
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul. Dzierżona 11, tel: info@gamma.tm.pl, 774182137
Wykształcenie: średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa na okres próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/1036
Wymagania: Wymagane prawo jazdy kat. B+E, mile widziana karta kierowcy
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym 8-16.
KIEROWNIK BARU
Opis stanowiska: Praca MOP Chechło lub MOP Proboszczowice.
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-09-30
Firma: BAP EUROX SP. Z O.O.
Miejscowość: 39-220 Pilzno
Adres: LEGIONÓW 59, tel: Tel.: 666 879 705
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0883
Wymagania: umiejetność: DOŚWIADCZENIE,
Uwagi:
KIEROWNIK DS.PRODUKCJI
Opis stanowiska: koordynacja procesu produkcji, prowadzenie dokumentacji, tworzenie raportów, nadzór nad pracownikami, kontrola procesu produkcyjnego, rozwiązywanie problemów związanych z produkcją co najmniej roczne doświadczenie na ww stanowisku
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-09-30
Firma: ELTETE- POLSKA Sp. z o.o.
Miejscowość: 47-114 Kolonowskie
Adres: ZAKŁADOWA 64, tel: Tel.: .
Wykształcenie: średnie zawodowe lub wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0957
Wymagania: umiejetność: umiejetność zarządzania produkcją, pracownikami,
Uwagi:
KIEROWNIK PRODUKCJI
Opis stanowiska:
Data ważności od: 14.08.2014, do: 20.09.2014
Firma: P.P.U.H. REMKOR S.C.
Miejscowość: 47-354 Strzeleczki
Adres: ul. Opolska 45, tel: cv wysyłać księgowość@remkorsc.pl
Wykształcenie: wyk. średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o p, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1156
Wymagania: mile widziany staz pracy na stanowisku kierownika produkcji, osoby kierującej załogą pracowniczą, mile widziany jezyk niemiecki , angielski w mowie i pismie
Uwagi:
Kierownik produkcji
Opis stanowiska: Kierownik produkcji
Data ważności od: 28.07.2014, do: 27.08.2014
Firma: Hale Carlo
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Kilińskiego 1, tel: 728-758-723
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0557
Wymagania: mile widziane prawo jazdy kat. B, AutoCad, dyspozycyjność
Uwagi:
Kierownik przedsiębiorstwa w odlewnictwie
Opis stanowiska: "koordynacja zadań pracowników produkcji planowanie, kalkulowanie i
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3108
Wymagania:
Uwagi:
Kierownik robót ds.automatyki w JRP Nysa
Opis stanowiska: nadzór nad robotami związanymi z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA) , systemami sygnalizacji wałamania i napadu (SSWiN)oraz tV o zamkniętym obwodzie(CCTV) przepompowni i obiektów zbiornika wodnego Nysa oraz rzeki Nysy Kołodzkiej.Organizowanie i udział w odbiorach częściowych i końcowych robót,udział w komisjach przetargowych,udział w wizjach terenowych.7-15
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-08-18
Firma: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Miejscowość: 45-089 Opole
Adres: Odrowążów 2, tel: Tel.: 77 454 40 21 e-mail: -
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2836
Wymagania:
Uwagi:
KIEROWNIK SKLEPU
Opis stanowiska:
Data ważności od: 09.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: BIURO U.H. B. NIEBIESZCZAŃSKA
Miejscowość: 59-620 Gryfów Śląski
Adres: ul. Prószkowska 36, tel: e-mail: chowaniec@niebieszczanscy.pl
Wykształcenie: wyk. srednie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0952
Wymagania: mile widziany staż pracy obsługa kasy fiskalnej i komputera
Uwagi:
Kierownik/ z-ca kierownika marketu
Opis stanowiska: "Zapewnienie funkcjonowania marketu zgodnie z obowiązującymi
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3116
Wymagania:
Uwagi:
Konserwator
Opis stanowiska: Konserwator
Data ważności od: 30.07.2014, do: 30.08.2014
Firma: Tomi Markt
Miejscowość: Gogolin
Adres: Przyjaciół Schongau 25, tel: 77/407-69-50
Wykształcenie: min. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0571
Wymagania: 6 miesięcy stażu, zdolności manualno - techniczne, prawo jazdy kat. B, aktualna ks. Sanepidowska, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Uwagi:
Konserwator- zaopatrzeniowiec
Opis stanowiska: obsługa techniczna firmy, zaopatrzenie, drobne prace remontowe i porzadkowe, praca w godz.9-17
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-08-31
Firma: Bar Non Stop 24h
Miejscowość: 45-838 Opole
Adres: Sobótki 1, tel: Tel.: 603030303 e-mail: mariuszhaczkiewicz@wp.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3036
Wymagania: uprawnienie: prawo jazdy kat. B, podstawowe umiejetności elektryczne i techniczne
Uwagi:
Konstruktor
Opis stanowiska: praca nad tworzeniem dokumentacji urządzeń dźwigowych za pomocą programu komputerowego 3D/2D,preferowana znajomośc ProEngineer(CREO) 8-16
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-31
Firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GREGA
Miejscowość: 46-203 Kluczbork
Adres: Ligonia 13a, tel: Tel.: 696 033 075 e-mail: grzegorz.francik@grega.com.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2920
Wymagania:
Uwagi:
KONSTRUKTOR - TECHNOLOG
Opis stanowiska:
Data ważności od: 31.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: KAMET S.A.
Miejscowość: 47-208 Reńska Wieś
Adres: ul. Reński Koniec 14, tel: tel. 77 482 70 58
Wykształcenie: wyk. wyższe techniczne wydział mechaniczny,
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1070
Wymagania: min 2 lata doświadczenia na ww. stanowisku, angielski komunikatywnie, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, praktyczna umiejętność konstruowania detali metalowych i połączeń spawanych, śrubowych, nitowanych i klejonych
Uwagi:
KONSULTANT
Opis stanowiska:
Data ważności od: 27.06.2014, do: 31.08.2014
Firma: Skarabeusz sp. z o .o.
Miejscowość: 00-391 Warszawa
Adres: ul. 3 maja 3/29, tel: tel. 797603297
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0884
Wymagania: praca polega na odbieraniu rat u klienta w domu oraz udzielaniu pożyczek gotówkowych u klienta
Uwagi:
Konsultant oświatowy
Opis stanowiska: prezentowanie oferty, przeprowadzanie lekcji pokazowej, 8-16
Data ważności od: 2014-07-22, do: 2014-08-22
Firma: Europejski Instytut Szkoleniowy
Miejscowość: 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres: Korzeniec 11, tel: Tel.: 512 452 730 e-mail: boxjk@wp.pl
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2879
Wymagania:
Uwagi:
Konsultant telefoniczny
Opis stanowiska: utrzymanie pozytywnej relacji z klientami- umawianie na spotkania, promowanie produktów firmy, kontakt z aktualnymi klientami, prezentowanie aktualnych ofert, informowanie klientów o bieżących promocjach, skuteczne pozyskiwanie klientów indywidualnych i biznesowych, praca w godz. 9-13, 13-17
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-08-30
Firma: P.H.U.SEVEN Tomasz Wierzbicki
Miejscowość: 45-461 Opole
Adres: Władysława Broniewskiego 26, tel: Tel.: 77 307 06 22 e-mail: kredyty.ozimska2@op.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3129
Wymagania:
Uwagi:
KONTROLER JAKOŚCI
Opis stanowiska:
Data ważności od: 11.08.2014, do: 20.09.2014
Firma: A.BERGER POLSKA SP. Z O.O.
Miejscowość: 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Przyjaźni 45A, tel: tel: 774060714
Wykształcenie: wyk. średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1124
Wymagania: znjomość rysunku technicznego umiejętnośc dokonywania pomiarów za pomocą prostych przyrządów pomiarowych, znajomość pakietu Office, elastycznośc oraz umiejętnośc pracy w zespole
Uwagi:
KONTROLER JAKOŚCI
Opis stanowiska: odbiór jakościowy płyt meblowych podłogowych i ich przygotowanie dowysyłki
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-08-31
Firma: HIGIENA SYSTEM SP. Z O.O. BIELSKO-BIAŁA
Miejscowość: 43-346 Bielsko-Biała
Adres: KATOWICKA 36A, tel: Tel.: 728 993 057
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie lub średnie ogólnokształ
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0829
Wymagania: zawód: Specjalista kontroli jakości, umiejetność: umiejętność współpracy w zespole,,OBSŁUGA KOMPUTERA, jęz obcy: niemiecki,
Uwagi:
Kontroler jakości
Opis stanowiska: Kontrola, przebiegu procesu produkcyjnego i powstających w ich wyniku
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2719
Wymagania:
Uwagi:
Kontroler wewnetrzny/Ochroniarz sklepu
Opis stanowiska: pilnowanie obiektu, parkingu, terenu wokól sklepu, dbanie o bezpieczeństwo osób pracujących w obiekcie i klientów sklepu, pomoc przy rozładunku i załadunku towarów
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-08-29
Firma: TOMI MARKT Sklep
Miejscowość: 47-320 Gogolin
Adres: Przyjaciół Schangau 25, tel: Tel.: 77 402 42 68 e-mail: tomimarkt5@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2980
Wymagania: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska), doświadczenie na podobnym stanowisku-powyżej 1 roku
Uwagi:
Koordynator ds.logistyki
Opis stanowiska: "Opis stanowiska: - Organizowanie w sposób niezależny całości łańcucha dostaw
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2849
Wymagania:
Uwagi:
Koordynator projektu
Opis stanowiska: Koordynator projektu
Data ważności od: 31.07.2014, do: 31.10.2014
Firma: Onko Produkcja, Remont Sp. z o.o.
Miejscowość: Dobra
Adres: Prudnicka 37, tel: 77/466-83-97 lub ewa.orzlowska@onko-serwis.pl
Wykształcenie: min. Średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: 3/4 etatu
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0573
Wymagania: obsługa komputera, prawo jazdy, umiejętność samodzielnej pracy
Uwagi:
Koordynator-obsługa systemu budowlano-geodezyjnego
Opis stanowiska: "koordynowanie pracy maszyn i optymalizacja organizacji pracy na realizowanych projektach - bieżące przygotowanie danych niezbędnych do prawidłowej pracy systemu zapewniającego koordynację prac spycharki,
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2884
Wymagania:
Uwagi:
Kosmetyczka
Opis stanowiska: Obsługa klienta w zakresie kosmetyki twarzy i ciała, stylizacja paznokci.
Data ważności od: 2014-07-01, do: 2014-08-31
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, kierunek: pomaturalne/ p
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 50.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 20.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina roz
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0310
Wymagania: manicure i stylizacja paznokci,konieczne, Skierowanie z PUP, świadectwo ukończenia szkoły kosmetycznej.
Uwagi:
Krawiec
Opis stanowiska: "Miejsce pracy: Dobrzeń Wielki.
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3000
Wymagania:
Uwagi:
KSIĘGOWA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 08.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE RIM S.C
Miejscowość: 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Kozielska 14a, tel: tel. 663 735 294
Wykształcenie: wyk. średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1117
Wymagania: wymagane doświadczenie, w księgowości, dyspozycyjność, umiejętność obsługi komputera, Word, Excel, komunikatywność
Uwagi:
Księgowy
Opis stanowiska: prowadzenie pełnej księgowości firmy
Data ważności od: 01-08-2014, do: 31-08-2014
Firma: oferta zamknięta
Miejscowość: oferta zamknięta
Adres: oferta zamknięta, tel: oferta zamknięta
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa na okres próbny, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1060
Wymagania: uprawnienia do prowadzenia pełnej księgowości, doświadczenia min. 3 lata
Uwagi: Praca w Brzegu
Księgowy
Opis stanowiska:
Data ważności od: 7.08.2014, do: 7.09.2014
Firma: Polish CO 9 sp. z.o.o.
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul Fabryczna 4, tel: 500379591
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/1027
Wymagania: wymagane doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości spółek
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym: 8-16
Księgowy
Opis stanowiska: prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ZUS i płace, praca w godz.8-16
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: K&K Anna Kaszewska
Miejscowość: 45-125 Opole
Adres: Kępska 3-5, tel: Tel.: 77 442 84 63 e-mail: biuro@biuro.opole.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3060
Wymagania:
Uwagi:
KSIĘGOWY/A
Opis stanowiska: Wprowadzanie do programu księgowego wyciągów bankowych, faktoring, należności (uzgadnianie, wezwanie,spływ).
Data ważności od: 2014-07-09, do: 2014-08-31
Firma: PACKPROFIL SP. Z O.O. J.V.
Miejscowość: 47-114 Kolonowskie
Adres: ZAKŁADOWA 32, tel: Tel.: 77 400 43 52 e-mail: kadry@packprofil.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w zastępstwie, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0828
Wymagania: umiejetność: OBSŁUGA KOMPUTERA,KSIĘGOWOŚĆ,
Uwagi:
Kucharz
Opis stanowiska: Samodzielne przygotowanie posiłków
Data ważności od: 23-07-2014, do: 22-08-2014
Firma: Pierogarnia Andrzej Jurkowski
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Trzech Kotwic 1b, tel: 885 470 294
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0968
Wymagania: samodzilena praca w kuchni, 2-3 lata dośw. zawodowego
Uwagi: Praca w Brzegu
Kucharz
Opis stanowiska: Kucharz
Data ważności od: 03.07.2014, do: 02.08.2014
Firma: Tergor
Miejscowość: Gogolin
Adres: Kościelna 20, tel: 603 083 350
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: zlecenie, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0513
Wymagania: praca w pizzerii
Uwagi:
Kucharz
Opis stanowiska: Kucharz
Data ważności od: 21.07.2014, do: 20.08.2014
Firma: Jani Bud Pizzeria Marioni
Miejscowość: Gogolin
Adres: Szkolna 28, tel: 693 750 393
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0547
Wymagania: staż pracy mile widziany,książeczka sanepidowska,1 zmiana
Uwagi:
Kucharz
Opis stanowiska: Przygotowanie posiłków
Data ważności od: 2014-06-27, do: 2014-08-26
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Mirowszczyzna
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, typ: gastronomiczne, kierunek
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 09:00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0309
Wymagania: Kucharz,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP, CV
Uwagi:
KUCHARZ
Opis stanowiska: Praca w kuchni.
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-31
Firma: RESTAURACJA ISKRA REGINA ISKRA
Miejscowość: 47-133 Jemielnica
Adres: STRZELECKA 8, tel: Tel.: 0604 424 290 e-mail: funn@interia.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0846
Wymagania: umiejetność: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
Uwagi:
KUCHARZ
Opis stanowiska: doświadczenie w pracy w kuchni
Data ważności od: 2014-08-13, do: 2014-09-30
Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KRZYSZTOF BAŁUCH JEMIELNICA
Miejscowość: 47-133 Jemielnica
Adres: ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 1, tel: Tel.: 694 360 128
Wykształcenie: średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0990
Wymagania: uprawnienie: KSIĄŻECZKA SANEPIDOWSKA,
Uwagi:
Kucharz
Opis stanowiska: przygotowanie asortymentu, obróbka surowców,przestrzeganie przepisów technologicznych, kulinarnych i receptur, prestrzeganie higieny i przepisów BHP oraz instrukcji obsługi urządźeń, utrzymanie porządku i czystości, 7-15,9-17
Data ważności od: 2014-07-24, do: 2014-08-31
Firma: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców Opole
Miejscowość: 45-056 Opole
Adres: , tel: Tel.: 77 402 18 55 e-mail: kadry@spolem.opole.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2932
Wymagania:
Uwagi:
Kucharz
Opis stanowiska: praca jako kucharz w restauracji,praca od 9-17,15-23
Data ważności od: 2014-07-24, do: 2014-08-31
Firma: KONCEPT Elżbieta Lisowska
Miejscowość: 46-022 Zawada
Adres: Wodociągowa 14, tel: Tel.: 660 775 767 e-mail: restauracja@rucola.net.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2938
Wymagania:
Uwagi:
Kucharz
Opis stanowiska: praca jako kucharz w godz.11-21
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: PeKaDe Partners-Szara Willa
Miejscowość: 45-052 Opole
Adres: Oleska 11, tel: Tel.: 77 441 45 70 e-mail: recepcja@szarawilla.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3066
Wymagania:
Uwagi:
Kucharz
Opis stanowiska: obsługa restauracji, wydawanie posiłków praca w godz: 8-16
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-08-27
Firma: Duo-Gastro s.c D.Pampuch A.Paszkiewicz
Miejscowość: 45-861 Opole
Adres: Dambonia 169, tel: Tel.: 669-618-228 e-mail: -
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3133
Wymagania: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska), Co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku kucharza praca od poniedziałku do piątku
Uwagi:
Kucharz kuchni orientalnej
Opis stanowiska: przygotowywanie, gotowanie potraw kuchnia orientalna, szczególnie kuchnia tajska, praca w godz. 10-18, miejsce pracy: Wrocław, ul. Tęczowa 20
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-08-29
Firma: Kuchnia Orientalna Kim Long
Miejscowość: 45-052 Opole
Adres: Oleska 13/3, tel: Tel.: 601 405 806
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas wyk. określonej pracy, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2987
Wymagania:
Uwagi:
Kucharz kuchni orientalnej
Opis stanowiska: przygotowywanie od podstaw potraw kuchni orientalnej, przede wszystkim wietnamskiej, 2 zmiany: 9-17, 13-21, umowa na czas określony na 2 lata, dypolm ukończenia szkoly gastronomicznej, zaświadczenia potwierdzające 3 letnie dośw. w zawodzie kucharz kuchni orientalnej
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-08-29
Firma: Seny Group Restaurant Poland Sp. z o.o.
Miejscowość: 43-400 Cieszyn
Adres: Głęboka 25/109, tel: Tel.: 505 433 078 e-mail: m.wieliczko@kancelariasycow.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3160
Wymagania:
Uwagi:
Kucharz-sprzedawca
Opis stanowiska: Podstawowe przygotowanie posiłków, sprzedaż
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-29
Firma: Bar Pod Kasztanem
Miejscowość: 46-042 Szczedrzyk
Adres: 1 Maja 8, tel: Tel.: 77 4655125
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3024
Wymagania: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska), książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia
Uwagi:
Kucharz/ Kucharka
Opis stanowiska: praca jako kucharz w godz.11-19
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-31
Firma: PM Sp. z.o.o
Miejscowość: 47-300 Krapkowice
Adres: Prudnicka 13 a, tel: Tel.: 77 4665671, 604 955 669 e-mail: pmkrapkowice@gmail.com
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3023
Wymagania:
Uwagi:
Kucharz/ Kucharka
Opis stanowiska: "Kucharz będzie odpowiedzialny/a za zapewnienie właściwego przygotowania
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3025
Wymagania:
Uwagi:
KUCHARZ/KA - POMOC KUCHENNA
Opis stanowiska: Przygotowywanie posiłków oraz sprzątanie kuchni i obiektu. Wymagane wykształcenie zawodowe lub średnie, umiejętność gotowania i sprzątania, mile widziane doświadczenie.
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-08-31
Firma: FIRMA HANDLOWA MARK ZYGMUNT JAGUŚ STANISZCZE WIELKIE
Miejscowość: 47-113 Staniszcze Wielkie
Adres: KOŚCIELNA 22, tel: Tel.: 664 737 433 e-mail: jagusj@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0879
Wymagania:
Uwagi:
KUCHARZ/KUCHARKA
Opis stanowiska: doświadczenie jako kucharz,kucharka w restauracji prace kuchenne
Data ważności od: 2014-07-24, do: 2014-09-30
Firma: USŁUGI GASTRONOMICZNO-REKREACYJNE PINKAWA URSZULA JEMIELNICA
Miejscowość: 47-133 Jemielnica
Adres: CHŁOPICKIEGO 1, tel: Tel.: 510 697 711
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0869
Wymagania:
Uwagi:
Kucharz/Pomoc kuchenna
Opis stanowiska: Kucharz/Pomoc kuchenna
Data ważności od: 18.07.2014, do: 17.08.2014
Firma: PHU Jacek Morawiec
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Prudnicka 29, tel: 77/466 18 77
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0544
Wymagania: 2 zmiany
Uwagi:
Kwalifikowany pracownik ochrony
Opis stanowiska: praca w zmotoryzowanej grupie interwencyjnej na tenie miasta Opola i okolic, zabezpieczenie osób i mienia, 8-20
Data ważności od: 2014-07-09, do: 2014-08-31
Firma: VIP GUARD Security sp. zo. o.
Miejscowość: 45-368 Opole
Adres: Ozimska 55/5, tel: Tel.: 508 398 014 e-mail: vip-guard55@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2693
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, osoby nie karane, dyspozycyjne, sumienne, stanowcze
Uwagi:
Kwalifikowany pracownik ochrony
Opis stanowiska: ochrona mienia kontrahenta. 9-21,21-9
Data ważności od: 2014-07-16, do: 2014-08-16
Firma: KONSALNET OCHRONA sp.zoo
Miejscowość: 01-756 Warszawa
Adres: Przasnyska 6 a, tel: Tel.: 695 335 027
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2791
Wymagania:
Uwagi:
LABORANT BADAŃ METALI
Opis stanowiska: Przeprowadzanie badań metalograficznych, wytrzymałościowych, nieniszczących oraz pomiarów
Data ważności od: 2014-06-06, do: 2014-08-31
Firma: WALCOWNIA RUR ANDRZEJ SP. Z O.O.
Miejscowość: 47-120 Zawadzkie
Adres: KSIĘDZA WAJDY ?column?, tel: Tel.: 77 456 11 11 e-mail: personalny@wra.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0723
Wymagania: umiejetność: Znajomość właściwości metalu i przeprowadzania badań,
Uwagi:
LABORANT POMIARÓW ŚRODOWISKA PRACY
Opis stanowiska: mile widziane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów srodowiska pracy
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-09-30
Firma: BIURO USŁUG BHP JOLANTA ZWIECH
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: KAROLA MIARKI 3/2, tel: Tel.: . e-mail: biuro@centrumbhp.net
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0959
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B, jęz obcy: niemiecki,
Uwagi:
Lakiernik
Opis stanowiska: Lakiernik
Data ważności od: 29.07.2014, do: 28.08.2014
Firma: APG Projekt
Miejscowość: Rozwadza
Adres: Polna 20, tel: 533-993-494
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0561
Wymagania:
Uwagi:
Lakiernik proszkowy
Opis stanowiska: Malowanie proszkowe
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-22
Firma: PHPU METALDREW Józef Dendera
Miejscowość: 46-024 Jełowa
Adres: Nadleśna 26, tel: Tel.: 607 035 736 e-mail: andrzejdendera@op.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2908
Wymagania:
Uwagi:
Lakiernik samochodowy
Opis stanowiska: lakiernik samochodowy
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-10-05
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Olesno
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0378
Wymagania: Lakiernik samochodowy,konieczne, podanie
Uwagi:
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 23.07.2014, do: 26.08.2014
Firma: LACK CAR MAREK GRABCZYŃSKI
Miejscowość: GŁOGÓWEK
Adres: GŁOGÓWEK, tel:
Wykształcenie: ZAWODOWE
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0671
Wymagania: 3 LATA PRACY W ZAWODZIE, ZNAJOMOŚĆ PRAC LAKIERNICZYCH
Uwagi:
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
Opis stanowiska: doświadczenie jako lakiernik
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-09-30
Firma: JÓZEK KUCHARCZYK J.K. TRANS - MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA-TRANSPORT
Miejscowość: 47-133 Jemielnica
Adres: LEŚNA 2, tel: Tel.: 602 583 164
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0961
Wymagania: zawód: Lakiernik samochodowy,
Uwagi:
Lakiernik samochodowy
Opis stanowiska: lakierowanie autobusów i elementów, 7-15
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-08-18
Firma: Mechanika Pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, lakiernictwo pojazdowe i ślusalstwo EXPORT-IMPORT Janusz
Miejscowość: 49-100 Szydłowiec Śląski
Adres: , tel: Tel.: 602 726 975 e-mail: -
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2845
Wymagania:
Uwagi:
LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Opis stanowiska:
Data ważności od: 01.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: "SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ""ESPERO"""
Miejscowość: 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: Al. Jana Pawła II 17/1, tel: e-mail: biuro@szkola-espero.pl
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1097
Wymagania: zaawansowana znajomośc języka
Uwagi:
LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Opis stanowiska: lektor języka angielskiego
Data ważności od: 2014-08-14, do: 2014-09-30
Firma: ROYAL SCHOOL STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: KRAKOWSKA 6a, tel: Tel.: 730 586 999 e-mail: strzelce@royal.opole.pl
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o dzieło, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0997
Wymagania:
Uwagi:
Lektor języka angielskiego
Opis stanowiska: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kursy ogólne i biznesowe.praca w niepełnym wymiwrze czasu pracy
Data ważności od: 2014-07-16, do: 2014-08-16
Firma: ROYAL SCHOOL Centrum Języków Obcych
Miejscowość: 45-061 Opole
Adres: Katowicka 65, tel: Tel.: -
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2795
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Świadectwo kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczyciela (uprawnienia pedagogiczne), mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywność, dobra organizacja pracy, mile widziany własny samochód
Uwagi:
lektor języka angielskiego,niemieckiego,hiszpańskiego,włoskiego,francuskiego
Opis stanowiska:
Data ważności od: 30.06.14, do: 30.08.14
Firma: Centrum Języków Obcych Aneta Ahmida
Miejscowość: Antoniów
Adres: K-Kożle ul.Chrobrego 14c/8, tel: e-mail glubczyce@moose.pl
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: wmowa o dzieło, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0510
Wymagania:
Uwagi:
Lektor języka angielskiego/niemieckiego
Opis stanowiska: Prowadzenie zajęć językowych dla dorosłych, dzieci oraz młodzieży. Prowadzenie kursów specjalistycznych, jak również ogólnych.
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-31
Firma: Language Professionals Artur Łojewski
Miejscowość: 45-706 Opole
Adres: Pl. J. Piłsudskiego 6/34, tel: Tel.: 605250009 e-mail: biuro@language-professionals.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o dzieło, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3005
Wymagania:
Uwagi:
LEKTOR JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Opis stanowiska:
Data ważności od: 01.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: "SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ""ESPERO"""
Miejscowość: 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: Al. Jana Pawła II 17/1, tel: e-mail: biuro@szkola-espero.pl
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1096
Wymagania: zaawansowana znajomośc języka
Uwagi:
LEKTOR JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
Opis stanowiska:
Data ważności od: 01.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: "SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ""ESPERO"""
Miejscowość: 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: Al. Jana Pawła II 17/1, tel: e-mail: biuro@szkola-espero.pl
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1094
Wymagania: zaawansowana znajomośc języka
Uwagi:
LEKTOR JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Opis stanowiska:
Data ważności od: 01.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: "SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ""ESPERO"""
Miejscowość: 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: Al. Jana Pawła II 17/1, tel: e-mail: biuro@szkola-espero.pl
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1095
Wymagania: zaawansowana znajomośc języka
Uwagi:
LEKTOR JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Opis stanowiska:
Data ważności od: 11.08.2014, do: 20.09.2014
Firma: GOOD EVENING CENTRUM JĘZYKOWE
Miejscowość: 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Powstańców 6, tel: tel. 796 131 614
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1127
Wymagania: mile widziane doświadczenie biegła znajomośc języka niemieckiego w mowie i pismie, mile widziana znajomość angielskiego,
Uwagi:
Lektor języka niemieckiego
Opis stanowiska: Lektor języka niemieckiego
Data ważności od: 07.08.2014, do: 07.09.2014
Firma: ETNA Dawid Pasternak
Miejscowość: Zdzieszowice
Adres: Fabryczna 1, tel: 792-081-567
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: niepełny
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0599
Wymagania: doświadczenie
Uwagi:
Lektor języka niemieckiego
Opis stanowiska: Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych. Kursy ogólne i biznesowe (grupowe i indywidualne), praca w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Data ważności od: 2014-07-16, do: 2014-08-16
Firma: ROYAL SCHOOL Centrum Języków Obcych
Miejscowość: 45-061 Opole
Adres: Katowicka 65, tel: Tel.: - e-mail: info@royal.opole.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu: 0.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2796
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Świadectwo kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczyciela (uprawnienia pedagogiczne), mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku komunikatywność mobilność - prawo jazdy i mile widziany własny samochód
Uwagi:
Lektor języka niemieckiego
Opis stanowiska: Prowadzenie kursów grupowych oraz indywidualnych.
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-08-31
Firma: SJO ETNA
Miejscowość: 46-040 Ozimek
Adres: Częstochowska 15, tel: Tel.: 792 081 567 e-mail: kontakt@etna-zdzieszowice.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3158
Wymagania:
Uwagi:
Lektor języka włoskiego
Opis stanowiska: Prowadzenie kursu języka włoskiego dla grup osób dorosłych w Zdzieszowicach.
Data ważności od: 2014-07-22, do: 2014-08-31
Firma: SJO ETNA
Miejscowość: 46-040 Ozimek
Adres: Częstochowska 15, tel: Tel.: 792 081 567 e-mail: kontakt@etna-zdzieszowice.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2878
Wymagania:
Uwagi:
Lider magazynu wysyłkowego
Opis stanowiska: 1. Nadzór nad rozładunkiem towaru 2. Nadzór nad jakością towaru 3. Przeprowadzanie miesięcznej inwenteryzacji towaru 4. Monitorowanie temperatury i wilgotności, 8-14, 14-21,21-6
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-14
Firma: Polskie Fermy Sp. z.o.o.
Miejscowość: 48-317 Włostowa
Adres: , tel: Tel.: 512 223 552 e-mail: zratuszniak@polskiefermy.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2763
Wymagania:
Uwagi:
LISTONOSZ
Opis stanowiska: profesjonalna obsługa klientów w zakresie świadczonych usług doręczanie przesyłek i przekazów pocztowych, prowadzenie aktywnej sprzedaży,prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,kształtowanie pozytywnego wizerunku Poczty Polskiej własny samochód - możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-08-30
Firma: POCZTA POLSKA S.A. WARSZAWA
Miejscowość: 00-940 Warszawa
Adres: Rakowiecka 94, tel: Tel.: 774022 887
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0970
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B,
Uwagi:
Logistyk
Opis stanowiska: Planowanie tras, kontakt z klientem
Data ważności od: 2014-07-16, do: 2014-08-15
Firma: Mars Przewozy Sp. z o. o.
Miejscowość: 49-130 Tułowice
Adres: Porcelitowa 10, tel: Tel.: 603800505 e-mail: kontakt@marsprzewozy.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2789
Wymagania:
Uwagi:
Magazynier
Opis stanowiska: załadunek i rozładunek dostaw, praca na magazynie
Data ważności od: 21-07-2014, do: 20-08-2014
Firma: Rosiek&Rosiek Sp. J.
Miejscowość: Syców
Adres: ul. Kaliska 7, tel: kontakt osobisty lub tel. 723 940 900
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0939
Wymagania: uprawnienia na wózki widłowe
Uwagi: Praca w Brzegu
Magazynier
Opis stanowiska: Obsługa wózków widłowych, załadunek i rozładunek towarów, kontrola stanów magazynowych
Data ważności od: 22-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: RANDSTAD POLSKA SP. Z O.O.
Miejscowość: Opole
Adres: ul. Kołłątaja, tel: Tel. 77 446 10 74 lub e-mail opole@randstad.pl
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0956
Wymagania: umiejętność obsługi wózków widłowych, uprawnienia na wózki widłowe, książeczka sanitarno-epidemiologiczna
Uwagi: Praca w Skarbimierzu
Magazynier
Opis stanowiska: kompletacja towaru zgodnie z zamówieniem, załadunek i rozładunek samochodów dostawczych,obsługa skanera, wysoka dbałość o standardy BHP
Data ważności od: 28-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: InterKadra
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Adres: ul. Bożka 9b/6, tel: Tel.717382396
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę tymczasową, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1033
Wymagania: umiejętność obsługi skanera, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy,
Uwagi: Praca w Jelczu-Laskowicach
Magazynier
Opis stanowiska: wydawanie i przyjmowanie towarów
Data ważności od: 29-07-2014, do: 28-08-2014
Firma: BUDMAR
Miejscowość: Skarbimierz
Adres: Łukowice Brzeskie 34, tel: tel502207303
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas nieokreślony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1034
Wymagania: doświadczenie zawodowe
Uwagi: Praca w Łukowicach Brzeskich
Magazynier
Opis stanowiska: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania centrum dystrybucyjnego, przyjęcie, rozmieszczenie, przygotowanie oraz wydawanie towarów zgodnie ze standardami
Data ważności od: 29-07-2014, do: 24-08-2014
Firma: oferta zamknięta
Miejscowość: oferta zamknięta
Adres: oferta zamknięta, tel: oferta zamknięta
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1035
Wymagania: uprawnienia na wózek widłowy
Uwagi: Praca w Brzegu
Magazynier
Opis stanowiska: prace magazynowe przy wykorzystaniu wózka widłowego
Data ważności od: 14-08-2014, do: 13-09-2014
Firma: ZHU Eko Roczek Dariusz
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Kombatantów 1, tel: tel. 602617069 lub e-mail grzegorz.pancerz@grupaeko.pl
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1131
Wymagania: prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, mile widziane prawo jazdy kat.C
Uwagi: Praca w Brzegu
magazynier
Opis stanowiska:
Data ważności od: 02.07.14, do: 22.08.14
Firma: "PH ""Stabryl"""
Miejscowość: Dobieszów
Adres: Niekazaniece 45, tel: 774868538
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0513
Wymagania:
Uwagi:
magazynier
Opis stanowiska:
Data ważności od: 06.08.14, do: 29.08.14
Firma: Mleczarnia Turek Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce ul. Raciborska 36, tel: 774859353
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0605
Wymagania: prawo jazdy kat.T,uprawnieniaq na wózek widłowy, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
Uwagi:
Magazynier
Opis stanowiska: Magazynier
Data ważności od: 07.08.2014, do: 07.09.2014
Firma: Sklep Komputerowy Hardware Storm
Miejscowość: Zdzieszowice
Adres: Góry Św. Anny 3, tel: 501-088-209
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0601
Wymagania: obsługa komputera, doświadczenie
Uwagi:
MAGAZYNIER
Opis stanowiska: Rozłądunek samochodów, przygotowanie towarów do produkcji.
Data ważności od: 2014-07-15, do: 2014-08-31
Firma: INTERSILESIA MCBRIDE POLSKA SP. Z O.O.-STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: JANA MATEJKI 1, tel: Tel.: 77 404 91 13 e-mail: rekrutacja@mcbride.eu
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0849
Wymagania: uprawnienie: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAPĘDZANYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH KAT. II WJO, umiejetność: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
Uwagi:
MAGAZYNIER
Opis stanowiska: przyjmowanie i wydawanie materiałów zgodnie z dyspozycjami zawartami w stosownych dokumentach wysokość wynagrodzenia w zależności od doświadczenia
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-09-30
Firma: GJH-KOŁO H.JANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA - KOŁO
Miejscowość: 62-600 Koło
Adres: Żeromskiego 12, tel: Tel.: . e-mail: mwlodarczyk@gjh.com.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0874
Wymagania: uprawnienie: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAPĘDZANYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH KAT. II WJO,
Uwagi:
Magazynier
Opis stanowiska: klasyfikacja metali, skup metali, obsługa wózka widłowego (załadunek i rozładunek), obsługa komputera, 8-16
Data ważności od: 2014-07-15, do: 2014-08-20
Firma: FERRYT Sp. z o.o.
Miejscowość: 45-129 Opole
Adres: Kępska 4 b, tel: Tel.: 604 114 774 e-mail: kepska4b@gmail.com
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2784
Wymagania:
Uwagi:
Magazynier
Opis stanowiska: Kontrola magazynu, załadunek towarów, przewóz produktów, wypełnianie raportów magazynowych, praca w godzinach: 7-15, 15-23, 23-7.
Data ważności od: 2014-07-19, do: 2014-08-18
Firma: Neo Plus Technology SP. Z. O.O.
Miejscowość: 49-130 Tułowice
Adres: Porcelitowa 4, tel: Tel.: 728419692 e-mail: joanna.nowotarska@neotech.home.pl
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2843
Wymagania:
Uwagi:
Magazynier
Opis stanowiska: prace związane z gospodarką magazynową oraz składowanie opaczkowań z produkcji, 7-15
Data ważności od: 2014-07-21, do: 2014-08-21
Firma: TYTUS PUH Katarzyna Leszczyńska-Korol
Miejscowość: 45-837 Opole
Adres: Wspólna 3, tel: Tel.: 77 474 54 30 e-mail: ---
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2852
Wymagania:
Uwagi:
Magazynier
Opis stanowiska: "- Przyjmowanie i wydawanie towaru - Prowadzenie ciągłej inwentaryzacji
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2945
Wymagania:
Uwagi:
Magazynier
Opis stanowiska: przyjęcie towaru, rozłożenie na półkach, wysyłka towarów, dbałość o porządek, jedna zmiana 8-16
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-08-17
Firma: DAV Danuta i Andrzej Vogel S.C
Miejscowość: 45-327 Opole
Adres: Ozimska 184, tel: Tel.: 77 457 66 59 e-mail: dav@dav.opole.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3099
Wymagania:
Uwagi:
Magazynier
Opis stanowiska: "załadunek i rozładunek towarów, kontrola stanów magazynowych,
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3161
Wymagania:
Uwagi:
Magazynier/ kierowca
Opis stanowiska: Magazynier/ kierowca
Data ważności od: 28.07.2014, do: 20.08.2014
Firma: Przedsiębiorstwo Dremex
Miejscowość: Zdzieszowice
Adres: Filarskiego 39, tel: dremex@grupapsb.com.pl
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0560
Wymagania: doświadczenie, prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe
Uwagi:
Magazynier/ kierowca
Opis stanowiska: "obsługa magazynu, transport towaru do klienta praca w godz: 9-17.Salon Meblowy ""Forte"", wynagrodzenie 15zł brutto/h"
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-09-05
Firma: BnB S.C
Miejscowość: 45-349 Opole
Adres: Fabryczna 31, tel: Tel.: 506-529-531 e-mail: biuro@bnbsc.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3128
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, w pierwszym etapie zatrudnienia umowa zlecenie następnie umowa o pracę
Uwagi:
MAGAZYNIER/OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Opis stanowiska: praca w magazynie
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-09-30
Firma: MAX POWER SP. Z O.O.KATOWICE
Miejscowość: 55-040 Kobierzyce
Adres: LG 1 - BISKUPICE PODGÓRNE 18, tel: Tel.: 502 665 711 e-mail: katarzyna.paterok@max-power.com.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0971
Wymagania: zawód: Magazynier, uprawnienie: operoator wózków widłowych, umiejetność: OBSŁUGA KOMPUTERA, jęz obcy: angielski,
Uwagi:
MALARZ - TAPECIARZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 06.08.2014, do: 26.08.2014
Firma: USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
Miejscowość: GŁOGÓWEK
Adres: GŁOGÓWEK, tel:
Wykształcenie: ZAWODOWE
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0753
Wymagania: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Uwagi:
Malarz - tapeciarz
Opis stanowiska: malowanie (fasady, wewnątrz budynków), praca w godz. 8-16, miejsce pracy: Niemcy południowa część kraju
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-09-30
Firma: "Handel i Usługi ""Dobre Rzeczy"""
Miejscowość: 46-070 Chmielowice
Adres: Maków 1, tel: Tel.: 515 526 657 e-mail: dariokozow@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3089
Wymagania:
Uwagi:
MALARZ-PIASKARZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 21.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: KOFAMA KOŹLE S.A.
Miejscowość: 47-205 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Portowa 47, tel: te. 77 446 11 40
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1023
Wymagania: doświadczenie przy malowaniu konstrukcji stalowych, znajomość obsługi hydrodynamicznych agregatów malarskich
Uwagi:
Malarz-pracownik budowlany
Opis stanowiska: drobne prace budowlane, malarskie, prace przygotowawcze
Data ważności od: 05-08-2014, do: 31-08-2014
Firma: TOM INSTAL s.c.
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Popiełuszki 7, tel: Tel. 695 181 350
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu: -----
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1079
Wymagania: chęć do pracy
Uwagi: Powiat brzeski
Malarz-tapeciarz-dociepleniowiec
Opis stanowiska: Malarz-tapeciarz-dociepleniowiec
Data ważności od: 05.08.2014, do: 04.09.2014
Firma: Usługi Remontowo - Budowlane Andrzej Blaszczyk
Miejscowość: Głogówek
Adres: Podgórna 15, tel: 605-033-702
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0592
Wymagania: mile widziany staż pracy, umiejętność malowania - tapetowania, prawo jazdy kat. B
Uwagi:
Manikiurzystka
Opis stanowiska: wykonywanie usłu w zakresie manicure oraz pedicure
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-08-10
Firma: ESSENCE Gabinet Kosmetyczny Renata Stachura
Miejscowość: 45-086 Opole
Adres: Powstańców Śl. 18, tel: Tel.: 662186022
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2707
Wymagania:
Uwagi:
MECHANIK
Opis stanowiska: Mechanik
Data ważności od: 2014-07-17, do: 2014-08-31
Firma: ABM LOGISTIC SP. z o.o.
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: GOGOLIŃSKA 6, tel: Tel.: 604 245 193 e-mail: biuro@abmlogistic.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0855
Wymagania:
Uwagi:
Mechanik pojazdów samochodowych
Opis stanowiska: mechanika pojazdów w pełnym zakresie, drobna elektryka, diagnostyka komputerowa, serwis ogumienia i klimatyzacji, praca w godz. 9-17
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-09-30
Firma: VANCAR JAROSŁAW BEDNARSKI
Miejscowość: 45-641 Opole
Adres: Oświęcimska 122B, tel: Tel.: 609 474 949 e-mail: autoserwis@vancar.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3094
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, wykształcenie zasadnicze zawodowe-mechaniczne, biegła znajomość budowy samochodu, posługiwanie się komputerem, obsługa maszyn serwisu ogumienia, znajomość zagadnień z zakresu obsługi układu klimatyzacji
Uwagi:
MECHANIK - LAKIERNIK
Opis stanowiska: mechanik - lakiernik samochodowy doświadczenie
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-08-31
Firma: USŁUGI TRANSPORTOWE-ADAM WALCZAK-SUCHA
Miejscowość: 47-100 Sucha
Adres: OPOLSKA 5, tel: Tel.: 504 079 259
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0832
Wymagania: zawód: Lakiernik samochodowy,Mechanik pojazdów samochodowych*,
Uwagi:
Mechanik - monter
Opis stanowiska: Mechanik - monter
Data ważności od: 29.07.2014, do: 28.08.2014
Firma: APG Projekt
Miejscowość: Rozwadza
Adres: Polna 20, tel: 533-993-494
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0561
Wymagania:
Uwagi:
Mechanik maszyn
Opis stanowiska: Mechanik maszyn
Data ważności od: 03.07.2014, do: 02.08.2014
Firma: Coroplast Sp. z o.o.
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Kilińskiego 1, tel: 77/44 66 077
Wykształcenie: min. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0510
Wymagania: 3 zmiany
Uwagi:
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
Opis stanowiska: Przemysłowe instalacje elektryczne, podłączanie szaf sterowniczych, praca w delegacji na terenie Niemiec-Bielefeld
Data ważności od: 2014-07-28, do: 2014-08-31
Firma: PROFEX Elektronik
Miejscowość: 45-315 Opole
Adres: Głogowska 39/43, tel: Tel.: 796 192 920 e-mail: ml@profexel.eu
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2978
Wymagania:
Uwagi:
Mechanik pojazdów samochodowych
Opis stanowiska: Mechanik pojazdów samochodowych
Data ważności od: 29.07.2014, do: 28.08.2014
Firma: APG Projekt
Miejscowość: Rozwadza
Adres: Polna 20, tel: 533-993-494
Wykształcenie: kierunkowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0561
Wymagania:
Uwagi:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Opis stanowiska:
Data ważności od: 26.05.2014, do: 26.08.2014
Firma: PHU TOM - TRANS
Miejscowość: PRUDNIK
Adres: PRUDNIK, tel:
Wykształcenie: ZAWODOWE
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0551
Wymagania: UPRAWNIENIA SPAWACZA
Uwagi:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Opis stanowiska: Naprawa pojazdów samochodowych. Wymagane 3 letnie doświadczenie.
Data ważności od: 2014-06-02, do: 2014-08-31
Firma: AUTO KOMPLEX ROBERT KUBZDA
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: OPOLSKA 19, tel: Tel.: 502 630 691
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0701
Wymagania: zawód: Mechanik pojazdów samochodowych*,
Uwagi:
Mechanik pojazdów samochodowych
Opis stanowiska: OGÓLNA MECHANIKA POJAZDÓW, wymiana oleju, klocków samochodowych, naprawa zawieszenia, obsługa i naprawa klimatyzacji, wymiana pasków rozrządu, zmiana: 9-17
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-08-18
Firma: GLOCAR Auto Serwis
Miejscowość: 45-123 Opole
Adres: Budowlanych 137, tel: Tel.: 77-453-10-12 e-mail: glocar@op.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2820
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Wymagane doświadczenie min. 3 lata, wiedza na temat mechaniki pojazdowej, umiejętność wymiany oleju, klocków samochodowych, naprawy zawieszenia, obsługi i naprawy klimatyzacji, wymiany pasków rozrządu w samjochodach różnych marek
Uwagi:
Mechanik pojazdów samochodowych
Opis stanowiska: naprawa, konserwacja,bieżące remonty samochodów specjalistycznych cięzarowych, 7-15,12-20
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-31
Firma: REMONDIS Opole Sp. z o.o.
Miejscowość: 45-573 Opole
Adres: 1-go Maja 9, tel: Tel.: 77 4276122,784086441 e-mail: janina.korsak@remondis.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2963
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii C, Prawo jazdy kategorii B, mile widziana książeczka spawacza, mile widziane prawo jazdy kategorii C
Uwagi:
Mechanik pojazdów samochodowych
Opis stanowiska: "Miejsce pracy: Chrząstowice
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3016
Wymagania:
Uwagi:
mechanik samochodów cięzarowych
Opis stanowiska:
Data ważności od: 02.07.14, do: 22.08.14
Firma: FHU MARIOX Import Export Mariusz Łankowski
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce, ul. Kołłątaja 3, tel: 605132301
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0521
Wymagania: doświadczenie
Uwagi:
mechanik samochodów ciężarowych
Opis stanowiska:
Data ważności od: 22.07.14, do: 22.08.14
Firma: Katolik Sp. z o.o..
Miejscowość: Kietrz
Adres: Kietrz ul. Mickiewicza 62, tel: 506110376
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0556
Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku
Uwagi:
MECHANIK SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Opis stanowiska:
Data ważności od: 24.06.2014, do: 31.08.2014
Firma: "USŁUGI TRANSPORTOWE ""GRELICH"""
Miejscowość: 47-208 Reńska Wieś
Adres: ul. Parkowa 10 Większyce, tel: tel. 506 197 693
Wykształcenie: wyk. zawodowe kierunkowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0873
Wymagania: doświadczenie w zawodzie mechanik, uprwanienia
Uwagi:
MECHANIK SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Opis stanowiska: naprawa samochodów ciężarowych,doświadczenie jako mechanik samochodów ciężarowych
Data ważności od: 2014-07-24, do: 2014-09-30
Firma: "P.P.H.U. ""DOMAR"""
Miejscowość: 98-324 Kraszkowice
Adres: POPRZECZNA 33, tel: Tel.: 508 289 814
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0872
Wymagania: zawód: Mechanik samochodów ciężarowych, uprawnienie: mile widziane upr. spawania elektrodami,
Uwagi:
Mechanik samochodów ciężarowych
Opis stanowiska: naprawa samochodów ciężarowych i dostawczych, dwie zmiany: 8-16/12-20
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: SILTRUCK Sp z o.o
Miejscowość: 43-430 Skoczów
Adres: Górecka 48, tel: Tel.: 668 545 784 e-mail: justyna.grabinska@siltruck.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3052
Wymagania:
Uwagi:
Mechanik samochodów osobowych
Opis stanowiska: mechanik samochodowy
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-10-05
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Olesno
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0378
Wymagania: Mechanik samochodów osobowych,konieczne, podanie
Uwagi:
MECHANIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Opis stanowiska: Mechanik samochodów osobowych
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-09-30
Firma: KRZYSZTOF STINDOR J.M.K. - STEINDOR
Miejscowość: 47-330 Żyrowa
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 44, tel: Tel.: 664 726 310
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0878
Wymagania:
Uwagi:
Mechanik samochodów osobowych
Opis stanowiska: montaż i obsługiwanie samochodów osobowych, instalacji gazowych, montaż alarmów, czujników parkowania itp, obsługiwanie i naprawa klimatyzacji samochodowej, praca w tgodz. 7-15/10-18
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-08-22
Firma: AUTO-SALON sp. z o. o.
Miejscowość: 45-836 Opole
Adres: Wrocławska 137, tel: Tel.: 77 451 53 40 e-mail: antoni.kurzydlo@j-r.opole.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas wyk. określonej pracy, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3042
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, doświadczenie jako elektromechanik samochodowy, mechanik samochodowy lub diagnosta, umiejętność obsługi systemu operacyjnego windows oraz podstawowych programów biurowych, znajomość techniczna języka angielskiego-mile widziana, aktualne uprawnienia do prowadzenia badań technicznych w podstawowej stacji diagnostycznej
Uwagi:
mechanik samochodowy
Opis stanowiska:
Data ważności od: 22.07.14, do: 22.08.14
Firma: Met-Kol
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce ul. Oświęcimska 11, tel: 600770707
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0550
Wymagania:
Uwagi:
MECHANIK SAMOCHODOWY
Opis stanowiska: Mechanik samochodów ciężarowych. Wymagane 3 letnie doświadczenie zawodowe, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
Data ważności od: 2014-07-09, do: 2014-08-31
Firma: ZAKŁAD PREFABRYKACJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH H. WALCZAK
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: 1 MAJA 32, tel: Tel.: 77 461 36 20 e-mail: brukbeton@o2.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0824
Wymagania: umiejetność: DOŚWIADCZENIE,samodzielność,
Uwagi:
MECHANIK SAMOCHODOWY
Opis stanowiska: Wymagane chęci przyuczenia w zawodzie i do pracy
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: BLACHARSTWO i MECHANIKA POJAZDOWA HORST PALICA
Miejscowość: 47-180 Krośnica
Adres: SŁOWACKIEGO 2, tel: Tel.: 606 483 116
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0921
Wymagania:
Uwagi:
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU
Opis stanowiska: Utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń. Terminowe wykonywanie napraw oraz remontów maszyn i urządzeń, współpraca z serwisami zewnętrznymi. Wymagane doświadczenie w dziale utrzymania ruchu.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: KRONOSPAN OSB SP. Z O.O.
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 59, tel: Tel.: 77 4004 561 e-mail: rekrutacja.strzelce@kronospan.pl
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0938
Wymagania:
Uwagi:
MECHANIK WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Opis stanowiska: praca w charakterze mechanika na warsztatach doświadczenie
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-09-30
Firma: ZNMR ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA LECHNIAK
Miejscowość: 47-100 Szymiszów
Adres: JULIUSZA LIGONIA 39, tel: Tel.: 77 461 78 97
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0949
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B, umiejetność: naprawa wózków widłowych, samochodów,ciągników rolniczych,
Uwagi:
MECHANIK, PRACOWNIK SERWISU OPON
Opis stanowiska: 3 letnie doświadczenie w obsłudze: geometrii,urządzeń diagnostycznych,maszyn wymiany opon
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-09-30
Firma: "PHU ,,ZODIAK"""
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: JORDANOWSKA 3/3, tel: Tel.: 796 389 773
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0979
Wymagania: umiejetność: obsługa geometrii,urządzeń diagnostycznych, maszyn wymiany opon, jęz obcy: niemiecki,angielski,
Uwagi:
mechanik,elektryk,mechatronik
Opis stanowiska:
Data ważności od: 06.08.14, do: 29.08.14
Firma: Mleczarnia Turek Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce ul. Raciborska 36, tel: 774859353
Wykształcenie: min. Zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0604
Wymagania: uprawnienia SEP-E,książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
Uwagi:
Mechanik/ Elektromechanik
Opis stanowiska: naprawa samochodów ciężarowych i dostawczych, dwie zmiany: 8-16 12-20
Data ważności od: 2014-07-24, do: 2014-08-31
Firma: SILTRUCK Sp z o.o
Miejscowość: 43-430 Skoczów
Adres: Górecka 48, tel: Tel.: 668 545 784 e-mail: justyna.grabinska@siltruck.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2927
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii C
Uwagi:
Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym
Opis stanowiska: Koordynacja zadań pracowników produkcji planowanie, kalkulowanie i rozliczanie produkcji Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP,praca w godz. 7-15
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-09-30
Firma: Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew Sp. z o.o
Miejscowość: 45-805 Opole
Adres: Północna 20, tel: Tel.: 77-454-09-37 e-mail: art-odlew@art-odlew.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3111
Wymagania:
Uwagi:
MISTRZ ZMIANOWY
Opis stanowiska: organizacja pracy, dbałość o wysoką jakość wykonywanych zadań, nadzorowanie prawidłowości obsługi, eksploatacji i nalezytej konserwacji wszystkich maszyn,urządzeń pracy i przyrzadów przez pracowników itp.
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-09-30
Firma: GJH-KOŁO H.JANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA - KOŁO
Miejscowość: 62-600 Koło
Adres: Żeromskiego 15a, tel: Tel.: . e-mail: mwlodarczyk@gjh.com.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0876
Wymagania:
Uwagi:
Mobilny sprzedawca pożyczek
Opis stanowiska: Pozyskiwanie klientów, udział w akcjach marketingowych, spisywanie wniosku z klientem, podpisanie umowy, przekazanie dokumentów do biura
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-09-08
Firma: Profi Credit Poland Sp. z o.o.
Miejscowość: Olesno
Adres: ul. Browarna 2, tel: "BRAK"""
Wykształcenie: CV
Rodzaj zatrudnienia: "PUP Olesno""", wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/0380
Wymagania: Umowa zlecenie
Uwagi:
MOBILNY SPRZEDAWCA POŻYCZEK
Opis stanowiska: pozyskiwanie klientów, udział w akcjach marketingowych,spisywanie wniosku z klientem,podpisanie umowy,przekazanie dokumentów do biura komunikatywność,chęć do pracy, entuzjazm w działaniu
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-09-30
Firma: PROFIT CREDIT POLAND SP. Z.O.O. BIELSKO BIAŁA
Miejscowość: 43-300 Bielsko-Biała
Adres: BROWARNA 6, tel: Tel.: 668681925 e-mail: opole0301@proficredit.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0967
Wymagania:
Uwagi:
Mobilny sprzedawca pożyczek
Opis stanowiska: pozyskiwanie klientów, udział w akcjach marketingowych, spisywanie wniosku z klientem, podp[isywanie umowy, przekazywanie dokumentów do biura, miejsce pracy: Opole, Niemodlin, Ozimek
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-09-08
Firma: PROFI CREDIT POLAND sp.z o.o.
Miejscowość: 45-064 Opole
Adres: Kołłątaja 8/3, tel: Tel.: 668 681 925 e-mail: opole0301@proficredit.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3163
Wymagania:
Uwagi:
MODELARZ
Opis stanowiska: Cięcie , frezowanie, szlifowania, polerowanie elementów z tworzyw sztucznych i aluminium.
Data ważności od: 2014-07-08, do: 2014-08-31
Firma: FORBIS SP.Z O.O. STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: KRAKOWSKA 11, tel: Tel.: 697 767 111 e-mail: praca@grupaforbis.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0823
Wymagania:
Uwagi:
Modelarz
Opis stanowiska: Samodzielne wykonywanie modeli odlewniczych na podstawie podanych technologii. Praca od 7-15
Data ważności od: 2014-07-24, do: 2014-08-23
Firma: STOLARSTWO-MODELARSTWO Roman Hocwik
Miejscowość: 46-040 Antoniów
Adres: Powstańców Śląskich 45, tel: Tel.: 774651974 e-mail: r.hocwik@interia.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2946
Wymagania:
Uwagi:
Montażysta
Opis stanowiska: praca na linii produkcyjnej, obróbka ręczna i montaż elementów, kontrola jakościowa produkowanych wyrobów, pakowanie wyrobów gotowych
Data ważności od: 25-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: InterKadra
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Adres: ul. Bożka 9b/6, tel: Tel.717382396
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę tymczasową, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1008
Wymagania: zdolności manualne, dyspozycyjność
Uwagi: Praca w Jelczu-Laskowicach
Montażysta
Opis stanowiska: obsługa pras sterowanych numerycznie, kontrola pracy maszyn w celu wykrycia wad i niesprawiedliwości, nadzór nad poprawnym przebiegiem produkcji, kontrola jakościowa produkowanych wyrobów, wypełnianie raportów produkcyjnych
Data ważności od: 28-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: InterKadra
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Adres: ul. Bożka 9b/6, tel: Tel.717382396
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę tymczasową, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1018
Wymagania: umiejętność posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi
Uwagi: Praca w Jelczu-Laskowicach
Montażysta szyb zespolonych/operator
Opis stanowiska: praca przy zespoleniu szyb, 6-14,14-22, niepełny etat
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: Vitroterm Murów S.A.
Miejscowość: 46-030 Murów
Adres: Wolności 33, tel: Tel.: 77 427 03 16 e-mail: sekretariat@vitroterm.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3061
Wymagania:
Uwagi:
monter
Opis stanowiska: montaż podzespołów na określonym stanowisku linii montażowej zgodnie z instrukcją stanowiskową
Data ważności od: 18.06.2014, do: 30.08.2014
Firma: RANDSTAD POLSKA SP. Z O.O.
Miejscowość: Skarbimierz
Adres: ul.Motoryzacyjna, tel: ris.skarbimierz@randstad.pl
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowy miesięczne, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0839
Wymagania: zdolności manualne, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe
Uwagi: praca w Skarbimierzu
Monter instalacji elektrycznych
Opis stanowiska: wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budownictwie +praca na wysokości, praca na terenie woj. śląskiego , dolnośląskiego w godz.7:00-15:00
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-08-30
Firma: TELVID s.c. Zakład Usługowo - Handlowy
Miejscowość: 45-339 Opole
Adres: Telesfora 2, tel: Tel.: 691 657 361 e-mail: biuro@telvid.opole.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2989
Wymagania:
Uwagi:
Monter izolacji budowlanych
Opis stanowiska: docieplanie budynków mieszkalnych
Data ważności od: 13-08-2014, do: 20-08-2014
Firma: Zakład Remontowo-Budowlany
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Sobieskiego 5, tel: Tel. 507 115 197
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1126
Wymagania: doświadczenie w docieplaniu
Uwagi: Praca w Brzegu
monter kolektorów słonecznych
Opis stanowiska:
Data ważności od: 04.02.14, do: 22.08.14
Firma: Galmet Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce ul. Raciborska 56, tel: 602739011
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0048
Wymagania: uprawnienia SEP-E, doświadczenie na podobnym stanowisku
Uwagi:
Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
Opis stanowiska: Produkcja maszyn , serwis, organizacja przesyłek części zamiennych, praca w godz. 8-16
Data ważności od: 2014-07-11, do: 2014-08-30
Firma: BAPRO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Miejscowość: 46-020 Krzanowice
Adres: Kwiatowa 18, tel: Tel.: 606 914 040 e-mail: info@bapro.com.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2742
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B
Uwagi:
Monter ogrodzeń
Opis stanowiska: montaż ogrodzeń panelowych, siatkowych, montaz bram, drobne prace budowlane, praca w godz. 7-15
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-15
Firma: PHU Wamar Marek Walenczyk
Miejscowość: 45-325 Opole
Adres: Światowida 2, tel: Tel.: 506 867 321 e-mail: wamar.ogrodzenia@op.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3065
Wymagania:
Uwagi:
Monter oznakowania drogowego
Opis stanowiska: montaz oznakowania drogowego, 7-15
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-17
Firma: Zaberd S.A.
Miejscowość: 40-244 Wrocław
Adres: Bystrzycka 24, tel: Tel.: 71 790 81 48 e-mail: rekrutacja@zaberd.eu
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3027
Wymagania: "uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac fizycznej gotowości do
Uwagi:
Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
Opis stanowiska: montaż urządzeń elektronicznych, praca od 7-15
Data ważności od: 2014-07-28, do: 2014-08-15
Firma: RECALART ELECTRONIC
Miejscowość: 45-111 Opole
Adres: Sobieskiego 29, tel: Tel.: 77 55 45 955 e-mail: biuro@recalart.com
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2974
Wymagania:
Uwagi:
monter pomp ciepła
Opis stanowiska:
Data ważności od: 04.02.14, do: 22.08.14
Firma: Galmet Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce ul. Raciborska 56, tel: 602739011
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0047
Wymagania: uprawnienia SEP-E, doświadczenie na podobnym stanowisku
Uwagi:
Monter reklam
Opis stanowiska: Montaż konstrukcji i grafik rekalmowych na wysokości pow. 10 m na konstrukcjach wolnostojących na terenie całego kraju.
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-15
Firma: Iper Sp z o.o.
Miejscowość: 46-040 Krasiejów
Adres: Młyńska 1, tel: Tel.: 77 465 13 39 e-mail: biuro@iper.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2748
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Umiejętność pracy zespołowej, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Uwagi:
Monter sieci telekomunikacyjnych światłowodowych
Opis stanowiska: Montaż i istalacja sieci telekomunikacyjnych, praca na terenie kraju-delegacje, praca w godz 7-15
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-15
Firma: DATA OPTICS POLAND SP. Z O.O.
Miejscowość: 45-759 Opole
Adres: Wróblewskiego 38, tel: Tel.: 77 442 80 82 e-mail: dk@dataoptics.com.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3004
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, mile widziane doświadczenie w zaktresie instalacji sieci teleinformatycznych lub elektrycznych, mile widziane uprawnienia SEP di 1 KV i uprawnienia pomiarowe
Uwagi:
monter wiązek
Opis stanowiska:
Data ważności od: 11.08.14, do: 29.08.14
Firma: Corpolast Sp. z o.o.
Miejscowość:
Adres: Dylaki ul. Ozimska 54, tel: 774012648
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0611
Wymagania:
Uwagi:
Monter wiązek
Opis stanowiska: Monter wiązek
Data ważności od: 12.06.2014, do: 31.07.2014
Firma: Coroplast Sp. z o.o.
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Kilińskiego 1, tel: 77/4466077
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0455
Wymagania: 3 zmiany
Uwagi:
Monter wodno- kanalizacyjny
Opis stanowiska: montaż sieci wod- kan praca w godz. 8-16 praca na terenie gminy Chrząstowice
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-09-30
Firma: Plada Sp. z o.o
Miejscowość: 46-053 Chrząstowice
Adres: Ozimska 17, tel: Tel.: 77-407-80-76 e-mail: biuro@plada-wik.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3149
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B
Uwagi:
Monter zewnetrzj sieci wodnych i kanalizacyjnych
Opis stanowiska: praca jako monter sieci wod.-kak.Miejsce pracy: Niemcy
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-23
Firma: HYDROMONT OPOLE SP. Z O. O. S. K. A.
Miejscowość: 45-701 Opole
Adres: Wrocławska 62, tel: Tel.: 516 064 854 e-mail: hydromontopole@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2917
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, min 3 lata doświadczenie na podobnym stanowisku,znajomość j.niemieckiego w stopniu komunikatywnym, umiejętność obsługi niwelatora, umiejetność czytania rysunku technicznego
Uwagi:
murarz
Opis stanowiska:
Data ważności od: 30.07.14, do: 22.08.14
Firma: F.H.Orlik
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce ul. Lwowska 4, tel: 601327057
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0578
Wymagania: doświadczenie
Uwagi:
MURARZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 24.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: Budownictwo Usługi Remontowo - Budowlane Joachim Boehm
Miejscowość: 47-208 Reńska Wieś
Adres: ul. Strażaków 12a, Gierałtowice, tel: tel. 605 272 248
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1040
Wymagania: mile widziane doświadczenie w zawodzie, prawo jazdy kat. B, prace ogólnobudowlane oraz na wysokości
Uwagi:
MURARZ
Opis stanowiska: murowanie domów jednorodzinnych w stanie surowym, 2 letnie doświadczenie
Data ważności od: 2014-07-04, do: 2014-08-31
Firma: USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE PIOTR GOLLETZ-SPÓROK
Miejscowość: 47-100 Sporok
Adres: GUZNERA 19, tel: Tel.: 692 346 648
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0806
Wymagania: umiejetność: murowanie domów jednorodzinnych w stanie surowym,
Uwagi:
MURARZ
Opis stanowiska: Murarz. Wymagane doświadczenie, mile widziane prawo jazdy kat.B
Data ważności od: 2014-07-08, do: 2014-08-31
Firma: EUROBRUK - ANDRZEJ JONTZA - STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: OKRĘŻNA 13, tel: Tel.: 605 999 994
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0821
Wymagania:
Uwagi:
Murarz
Opis stanowiska: murowanie, tynkowanie, ocieplanie, wykonczenia, praca w tgodz. 7-15
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-08-31
Firma: Roland Wojczyk DREAM-BUD
Miejscowość: 46-043 Dylaki
Adres: Cmentarna 4, tel: Tel.: 696 131 544 e-mail: roland.wojczyk@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3073
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, min. 1 rok doświadczenia w branży budowlanej
Uwagi:
MURARZ - OCIEPLENIOWIEC
Opis stanowiska: prace murarskie praca na terenie woj.opolskiego
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-09-30
Firma: ZAKŁAD BLACHARSKO-DEKARSKI STANISŁAW BREGUŁA - KADŁUB
Miejscowość: 47-100 Kadłub
Adres: LEŚNA 49, tel: Tel.: 607 359 996
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0960
Wymagania: umiejetność: MURARZ,
Uwagi:
Murarz-tynkarz
Opis stanowiska: murowanie, tynkowanie, prace ogólnobudowlane, miejsce wykonywania pracy: województwo opolskie praca w godz. 8-16
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-23
Firma: "Usługi Remontowo-Budowlane ""MAJSTER"""
Miejscowość: 45-223 Opole
Adres: Bzów 22, tel: Tel.: 606-516-027 e-mail: majsterop@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2923
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, udokumentowanie wcześniej pracy w budowlance
Uwagi:
murarz/tynkarz
Opis stanowiska:
Data ważności od: 30.0614, do: 22.08.14
Firma: Eka Usługi Budowlane Joachim Bronder
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Antoniów ul.Powstańców Ślaskich 124, tel: 606756014
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0509
Wymagania: doświadczenie
Uwagi:
Młodszy doradca klienta
Opis stanowiska: profesjonalna obsługa klienta, układanie metkowanie towaru, utrzymanie porządku na wyznaczonym dziale , praca w godz. 7-14/12-19
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-10-31
Firma: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
Miejscowość: 05-805 Otrębusy
Adres: Kępińska 90, tel: Tel.: 600872088 e-mail: j.jozefczak@pi-on.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3063
Wymagania:
Uwagi:
Młodszy pracownik działu kas/obsługa klienta
Opis stanowiska: obsługa kasy fiskalneji terminala, obsługa sprzedażowa i posprzedażową, realizowanie kuponów, bonów, reklamacje, wystawianie faktur, praca w godz. 7-14/12-19
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
Miejscowość: 05-805 Otrębusy
Adres: Kępińska 90, tel: Tel.: 600872088 e-mail: j.jozefczak@pi-on.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3062
Wymagania:
Uwagi:
Młodszy pracownik serwisu towarowego
Opis stanowiska: zapewnienie dostęności asortymentu na regałach i ekspozycjach, uzupełnianie braków towaru, zapewnienie poprawności cen, dbanie o porządek w miejscu pracy , praca w godz. 7-14/12-19
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
Miejscowość: 05-805 Otrębusy
Adres: Kępińska 90, tel: Tel.: 600872088 e-mail: j.jozefczak@pi-on.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3064
Wymagania:
Uwagi:
NARZĘDZIOWIEC
Opis stanowiska:
Data ważności od: 24.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: RANDSTADT POLSKA SP. Z O.O.
Miejscowość: 00-803 Waszawa
Adres: ul. Al. Jerozolimskie 56c, tel: tel. 665 306 401
Wykształcenie: wyk. zawodowe lub średnie techniczne,
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1043
Wymagania: mile widziane upr. spawalnicze TIG, obsługa tokarki, frezarki, szlifierki, znajomość rys. technicznego,
Uwagi:
Nauczyciel - edukacja dla bezpieczeństwa
Opis stanowiska: Obowiązki nauczyciela
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 5.56/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 1.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpo
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0307
Wymagania: Nauczyciel przysposobienia obronnego,pożądane lat: 1przygotowanie pedagogiczne,konieczne,oligofrenopedagogika,konieczne, Skierowanie z PUP.CV.Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
Uwagi:
Nauczyciel biologii
Opis stanowiska: Obowiązki nauczyciela
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 11.11/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 2.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozp
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0303
Wymagania: Nauczyciel biologii,konieczne lat: 1uprawnienia pedagogiczne,konieczne,oligofrenopedagogika,konieczne, Skierowanie z PUP.CV.Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
Uwagi:
NAUCZYCIEL CHEMII
Opis stanowiska:
Data ważności od: 01.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: "SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ""ESPERO"""
Miejscowość: 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: Al. Jana Pawła II 17/1, tel: e-mail: biuro@szkola-espero.pl
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1093
Wymagania: z zacięciem pedagogicznym najlepiej z doświadczeniem
Uwagi:
Nauczyciel chemii
Opis stanowiska: Obowiązki nauczyciela
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 11.11/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 2.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozp
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0302
Wymagania: Nauczyciel chemii,pożądane lat: 1uprawnienia pedagogiczne,konieczne,oligofrenopedagogika,konieczne, Skierowanie z PUP.CV.Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
Uwagi:
NAUCZYCIEL FIZYKI
Opis stanowiska:
Data ważności od: 01.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: "SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ""ESPERO"""
Miejscowość: 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: Al. Jana Pawła II 17/1, tel: e-mail: biuro@szkola-espero.pl
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1092
Wymagania: z zacięciem pedagogicznym najlepiej z doświadczeniem
Uwagi:
Nauczyciel fizyki
Opis stanowiska: Obowiązki nauczyciela.
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 11.11/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 2.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozp
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0301
Wymagania: Nauczyciel fizyki i astronomii,pożądane lat: 1oligofrenopedagogika,konieczne,uprawnienia pedagogiczne,konieczne, Skierowanie z PUP.CV.Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
Uwagi:
Nauczyciel języka angielskiego
Opis stanowiska: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych,praca w godz. 10-14 lub 16-20 , praca na 1/2 etatu
Data ważności od: 2014-07-15, do: 2014-08-31
Firma: Szkoła Językowa Agnieszka Bożek - Frelich
Miejscowość: 45-864 Opole
Adres: Niemodlińska 79, tel: Tel.: 77 457 33 78 e-mail: opolebs@britishschool.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2779
Wymagania:
Uwagi:
Nauczyciel języka angielskiego w szkole i w przedszkolu.
Opis stanowiska: Nauczyciel języka angielskiego w szkole i w przedszkolu.
Data ważności od: 2014-08-18, do: 2014-08-22
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Cieciułów
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne:koniec
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: ", liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00"""
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0404
Wymagania: Nauczyciel języka angielskiego,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP.
Uwagi:
Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej
Opis stanowiska: Nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
Data ważności od: 2014-08-18, do: 2014-08-22
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Mirowszczyzna
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: ", godzina rozpoczęcia pracy: 08:00"""
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0400
Wymagania: Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP
Uwagi:
Nauczyciel języka niemieckiego
Opis stanowiska: nauczyciel języka mniejszości niemieckiej, zajęcia z wychowania przedszkolnego w języku niemieckim
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-08-09
Firma: Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku
Miejscowość: 46-042 Szczedrzyk
Adres: Opolska 1, tel: Tel.: 774655213 e-mail: info@pp6szczedrzyk.ozimek.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 0.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2718
Wymagania:
Uwagi:
Nauczyciel katecheta
Opis stanowiska: Nauczyciel katecheta
Data ważności od: 07.08.2014, do: 06.09.2014
Firma: Szkoła Podstawowa w Dobrej
Miejscowość: Dobra
Adres: Szkolna 37, tel: 77/466-83-05
Wykształcenie: wyższe kierunkowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: 1/2 etatu
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0597
Wymagania: uprawnienia
Uwagi:
NAUCZYCIEL MATEMATYKI
Opis stanowiska:
Data ważności od: 01.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: "SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ""ESPERO"""
Miejscowość: 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: Al. Jana Pawła II 17/1, tel: e-mail: biuro@szkola-espero.pl
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1091
Wymagania: z zacięciem pedagogicznym najlepiej z doświadczeniem
Uwagi:
Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
Opis stanowiska: Nauczyciel matematyki w klasach IV-VI
Data ważności od: 2014-08-18, do: 2014-08-22
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Mirowszczyzna
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Matematyka:kon
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: ", liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00"""
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0399
Wymagania: Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP
Uwagi:
Nauczyciel muzyki
Opis stanowiska: Obowiązki nauczyciela
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 5.56/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 1.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpo
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0306
Wymagania: Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej,pożądane lat: 1uprawnienia pedagogiczne,konieczne,oligofrenopedagogika,konieczne, Skierowanie z PUP.CV.Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
Uwagi:
Nauczyciel plastyki
Opis stanowiska: Obowiązki nauczyciela
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 5.56/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 1.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpo
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0305
Wymagania: Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej,pożądane lat: 1uprawnienia pedagogiczne,konieczne,oligofrenopedagogika,konieczne, Skierowanie z PUP.CV.Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
Uwagi:
Nauczyciel poligrafii
Opis stanowiska: nauczanie przedmiotów poligraficznych cyfrowego przygotowania do druku,8-16
Data ważności od: 2014-07-07, do: 2014-08-15
Firma: Zespół Szkół Ekonomicznych
Miejscowość: 45-062 Opole
Adres: Kościuszki 43, tel: Tel.: 77 453 66 41 e-mail: szkola@zse.opole.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2643
Wymagania:
Uwagi:
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w kl. Technikum Budowlanego
Opis stanowiska: praktyczna nauka zawodu w klasach technikum budowlanego
Data ważności od: 17-07-2014, do: 29-08-2014
Firma: Zespół Szkół Budowlanych
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Kamienna 3, tel: Kontakt osobisty
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas okreslony, wymiar etatu: 12/22 etatu
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0915
Wymagania: uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w zawodzie
Uwagi: Praca w Brzegu
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w kl. Technikum pojazdów samochodowych
Opis stanowiska: praktyczna nauka zawodu w klasach technikum pojazdów samochodowych
Data ważności od: 17-07-2014, do: 28-08-2014
Firma: Zespół Szkół Budowlanych
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Kamienna 3, tel: Kontakt osobisty
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: 5/22 etatu
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0914
Wymagania: uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w zawodzie
Uwagi: Praca w Brzegu
Nauczyciel praktycznej naukli zawodu- zajęcia budowlane
Opis stanowiska: "Zajęcia praktycznej nauki zawodu z zakresu budownictwa z uczniami w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego, zatrudnienie w niepełnym wymiarze, 6
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3041
Wymagania:
Uwagi:
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
Opis stanowiska:
Data ważności od: 09.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Miejscowość: 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Piastowska 12, tel: tel. 77 482 31 08
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0953
Wymagania: mgr fizjoterapii, przygotowanie pedagogiczne
Uwagi:
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
Opis stanowiska:
Data ważności od: 09.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Miejscowość: 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Piastowska 12, tel: tel. 77 482 31 08
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0954
Wymagania: mgr farmacji, przygotowanie pedagogiczne
Uwagi:
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Opis stanowiska: Nauczanie przedmiotów zawodowych z branży elektrycznej
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-09-02
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Olesno
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0368
Wymagania: Skierowanie z PUP
Uwagi:
Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
Opis stanowiska: praca dydaktyczno wychowawcza, prowadzenie zajęć teoretycznych z uczniami, prowadzenie zajęć praktyczno-teoretycznych z technologii w pracownii gastronomicznej, praca w godz. 8:10-14:00/ 14:00-19:40. Wynagrodzenie uzależnione od poziomu wykształcenia oraz stażu pracy, dodatek stażowy uzależniony od udokumentowanego w świadectwach pracy zatrudnienia
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-08-31
Firma: Zespół Szkół Zawodowych nr 4
Miejscowość: 45-867 Opole
Adres: Hallera 4, tel: Tel.: 662 225 338 e-mail: dyrektor@zsz4.opole.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w zastępstwie, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3102
Wymagania: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska), Świadectwo kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczyciela (uprawnienia pedagogiczne), wykształcenie wyższe kierunkowe- technologia żywienia człowieka lub technologia żywności lub zbliżone, umiejętność prowadzenia zajęć z technologii gastronomicznej
Uwagi:
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK MECHANIK
Opis stanowiska:
Data ważności od: 31.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAK. I USTAWICZNEG
Miejscowość: 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Mostowa 7, tel: tel. 77 481 22 09
Wykształcenie: wyk. wyższe, przyg. pedagogiczne
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: 7/22 etatu
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1068
Wymagania: dokonywanie pomiarów warsztatowych, znajomość maszyn i urządzeń tokarki, frezarki, wciagarki
Uwagi:
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 31.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAK. I USTAWICZNEG
Miejscowość: 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Mostowa 7, tel: tel. 77 481 22 09
Wykształcenie: wyk. wyższe, przyg. pedagogiczne
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: 7,89/22 etatu
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1069
Wymagania: dokonywanie napraw i renowacji łodzi, patent sternika jachtowego sternika motorowodnego, patent żeglarski stermotorzysty
Uwagi:
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 31.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
Miejscowość: 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Mostowa 7, tel: tel. 77 481 22 09
Wykształcenie: wyk. wyższe z przygotowaniem pedagogicznym kierune
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: 12/18 etatu
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1066
Wymagania: doświadczenie praktyczne w zakresie montażu i konserwacji instalacji elektrychnych
Uwagi:
Nauczyciel przedszkola
Opis stanowiska: Praca opiekuńczo-wychowawcza, zajęcia rytmiki w Oddziale Przedszkolnym PSP Dalachów
Data ważności od: 2014-08-19, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dalachów
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 8.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 2.00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0412
Wymagania: kurs pedagogiczny,konieczne, Skierowanie z PUP
Uwagi:
Nauczyciel przedszkola
Opis stanowiska: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Data ważności od: 2014-08-18, do: 2014-08-22
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Cieciułów
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne:koniec
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: ", liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00"""
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0402
Wymagania: Nauczyciel przedszkola,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP
Uwagi:
Nauczyciel przedszkola
Opis stanowiska: prowadzenie zajęć w grupie przedszkolnej, 8-16
Data ważności od: 2014-07-24, do: 2014-08-24
Firma: "Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Przedszkolaka ""Tęcza"""
Miejscowość: 45-310 Opole
Adres: Ozimska 72B, tel: Tel.: 790 615 279 e-mail: ap@tecza.opole.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w zastępstwie, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2937
Wymagania:
Uwagi:
Nauczyciel przedszkola
Opis stanowiska: "prowadzenie zajęć eduk.-wych. zgodnie z wybranym programem nauczania,
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3032
Wymagania:
Uwagi:
Nauczyciel rytmiki w przedszkolu.
Opis stanowiska: Nauczyciel rytmiki w przedszkolu.
Data ważności od: 2014-08-18, do: 2014-08-22
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Cieciułów
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne:koniec
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: ", liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00"""
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0403
Wymagania: Nauczyciel przedszkola,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP
Uwagi:
NAUCZYCIEL TECHNIKI
Opis stanowiska:
Data ważności od: 14.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOMORNIE
Miejscowość: 47-214 Komorno
Adres: ul. Harcerska 81, tel: tel. 77 4832 31 51
Wykształcenie: wyk. wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0967
Wymagania: z przygotowaniem pedagogicznym
Uwagi:
Nauczyciel w branży informatycznej
Opis stanowiska: Nauczyciel w branży informatycznej
Data ważności od: 07.08.2014, do: 29.08.2014
Firma: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach
Miejscowość: Zdzieszowice
Adres: Góry św. Anny, tel: 77/484-49-97 sekretariat@zs.zdzieszowice.pl
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: 17/18 etatu
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0596
Wymagania: uprawnienia
Uwagi:
Nauczyciel w branży transportowo - spedycyjnej
Opis stanowiska: Nauczyciel w branży transportowo - spedycyjnej
Data ważności od: 07.08.2014, do: 29.08.2014
Firma: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach
Miejscowość: Zdzieszowice
Adres: Góry św. Anny, tel: 77/484-49-97 sekretariat@zs.zdzieszowice.pl
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: 1/2 etatu
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0596
Wymagania: uprawnienia
Uwagi:
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Opis stanowiska: Obowiązki nauczyciela zgodnie ze statusem szkoły
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-08-22
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Kowale
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne:koniec
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 2.50/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 1.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0374
Wymagania: Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,konieczne lat: 1 Skierowania z PUP
Uwagi:
Nauczyciel wychowania fizycznego
Opis stanowiska: Praca dydaktyczno-wychowawcza z zakrsu wychowania fizycznego w klasach I-III.
Data ważności od: 2014-08-19, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dalachów
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne:koniec
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w zastępstwie, wymiar etatu: 50.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 9.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozp
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0411
Wymagania: przygotowanie pedagogiczne,konieczne, Skierowanie z PUP, dokumenty potwierdzjące wymagane kwalifikacje, zaświadczenie o niekaralności
Uwagi:
Nauczyciel zajęć artystycznych
Opis stanowiska: Obowiązki nauczyciela
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 11.11/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 2.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozp
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0304
Wymagania: Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych,pożądane lat: 1uprawnienia pedagogiczne,konieczne,oligofrenopedagogika,konieczne, Skierowanie z PUP.CV.Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
Uwagi:
Nauczyciel zajęć technicznych
Opis stanowiska: Obowiązki nauczyciela.
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne:koniec
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 16.67/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 3.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozp
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0300
Wymagania: oligofrenopedagogika,konieczne,Nauczyciel techniki w szkole podstawowej,pożądane lat: 1przygotowanie pedagogiczne,konieczne, Skierowanie z PUP.CV.Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
Uwagi:
Nauczyciel zajęć technicznych
Opis stanowiska: Obowiązki nauczyciela.
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne:koniec
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 16.67/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 3.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozp
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0299
Wymagania: Nauczyciel techniki w szkole podstawowej,pożądane lat: 1przygotowanie pedagogiczne,konieczne, Skierowanie z PUP.CV.Dokumenty potwierdzające wykształcenie
Uwagi:
New Business Manager
Opis stanowiska: aktywny udział w rozwijaniu rynku e-commerce oraz pozyskiwaniu nowych klientów spotkania z kluczowymi klientami i utrzymywanie relacji biznesowych monitorowanie potrzeb rynku i analizowanie konkurencji przygotowywanie ofert handlowych oraz negocjowanie warunków współpracy realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych raportowanie działań handlowych, 9-17
Data ważności od: 2014-07-15, do: 2014-08-31
Firma: eMagenio Sp. z o.o.
Miejscowość: 45-273 Opole
Adres: Pużaka 61, tel: Tel.: 883 153 373 e-mail: praca@emegenio.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2786
Wymagania:
Uwagi:
OBSŁUGA KLIENTA - SERWIS OPON - MECHANIKA POJAZDOWA
Opis stanowiska: 5 letnie doświadczenie jako: obsługa klienta,serwis opon, mechanika pojazdowa
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-09-30
Firma: "PHU ,,ZODIAK"""
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: JORDANOWSKA 12/3, tel: Tel.: 796 389 773 e-mail: premiogroup@wp.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0977
Wymagania: umiejetność: znajomość rynku oponiarskiego, części samochodowych, jęz obcy: niemiecki,angielski,
Uwagi:
OBUWNIK MONTAŻYSTA
Opis stanowiska: Obsługa wtryskarek, montowanie systemem wtryskowym podeszw do obuwia. Mile widziane doświadczenie przy pracach przy pracy na wtryskarkach, gotowość do pracy w systemie trzy zmianowym, dokładność, precyzyjność, zaangażowanie.
Data ważności od: 2014-07-21, do: 2014-08-31
Firma: PPO PP STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: DWORCOWA 12, tel: Tel.: 77 404 94 73 e-mail: jgorgosch@ppo.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0861
Wymagania: umiejetność: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
Uwagi:
Oczyszczacz konstrukcji stalowych
Opis stanowiska: Oczyszcznie odlewów, obróbka
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-09-03
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Cieciułów
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 50.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 20.00, godzina rozpoczęcia pracy: 06:00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0372
Wymagania: Skierowanie z PUP
Uwagi:
OCZYSZCZACZ ODLEWÓW
Opis stanowiska:
Data ważności od: 07.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: RANDSTADT POLSKA SP. Z O.O.
Miejscowość: 00-803 Waszawa
Adres: ul. Al. Jerozolimskie , tel: tel. 665 306 401
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0932
Wymagania: oczyszczanie odlewów aluminiowych zgodnie z instrukcją, oczyszczanie za pomocą pilników, pilarek, papieru ściernego
Uwagi:
OPERASTOR WIERTARKI
Opis stanowiska:
Data ważności od: 21.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: KOFAMA KOŹLE S.A.
Miejscowość: 47-205 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Portowa 47, tel: te. 77 446 11 40
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1021
Wymagania: min. 1 rok praktyki w zawodzie, wymagana znajomośc czytania dokumentacji technicznej, umiejętność obróbki skarwaniem
Uwagi:
operator frezarki
Opis stanowiska:
Data ważności od: 10.07.14, do: 22.08.14
Firma: F.H.U.MARIOX Import Export M. Łankowski
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce, ul. Kołłątaja 3 B, tel: 605132301
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę , wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0534
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR KOPARKI
Opis stanowiska: obsługa koparki przy budowie zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej min.2 letnie doświadczenie na ww stanowisku
Data ważności od: 2014-08-12, do: 2014-09-30
Firma: ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH JAN CHROŻNOWSKI WOJCIESZYCE
Miejscowość: 58-560 Wojcieszyce
Adres: 1, tel: Tel.: 502 665 943
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0991
Wymagania: zawód: Operator koparki, uprawnienie: upr. operatora koparki,
Uwagi:
Operator koparki
Opis stanowiska: Praca na koparce jako operator koparki, pomoc przy robotach w wykopach. Praca w godz. 8-16. Miejsce pracy: Niemcy.
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-23
Firma: HYDROMONT OPOLE SP. Z O. O. S. K. A.
Miejscowość: 45-701 Opole
Adres: Wrocławska 62, tel: Tel.: 516 064 854 e-mail: hydromontopole@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2916
Wymagania:
Uwagi:
Operator koparki
Opis stanowiska: roboty ziemne, praca w godz,7-15
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-14
Firma: OPOL-KAN Zakład Budownictwa Komunalnego
Miejscowość: 46-070 Chmielowice
Adres: Stawowa 6, tel: Tel.: 77 457 22 57 e-mail: opol-kan@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3010
Wymagania:
Uwagi:
Operator koparki
Opis stanowiska: praca na koparce lub ładowarce w godz. 7-15
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-08-12
Firma: HAWI
Miejscowość: 45-119 Opole
Adres: Magazynowa 1, tel: Tel.: 77 453 66 43
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3130
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR KOPARKI / ŁADOWARKI
Opis stanowiska:
Data ważności od: 30.072014, do: 26.08.2014
Firma: ZAKŁAD BRUKARSKI I URZĄDZANIE ZIELENI ROZA BASAŁAJ JERZY
Miejscowość: PRUDNIK
Adres: PRUDNIK, tel:
Wykształcenie: BEZ ZNACZENIA
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0687
Wymagania: UPRAWNIENIA NA KOPARKĘ, ŁADOWARKĘ LUB KOPARKO-ŁADOWARKĘ.
Uwagi:
Operator koparko – ładowarki
Opis stanowiska: Zgodny ze stanowiskiem
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-09-02
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Gana
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0366
Wymagania: operator koparko-ładowarki,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP
Uwagi:
Operator koparko-ładowarki
Opis stanowiska: obsługa koparko-ładowarki, jazda na terenie budowy i poza nim
Data ważności od: 11-08-2014, do: 10-09-2014
Firma: """JULEK WYKOPY"" Piotr Gniewowski"
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Żeromskiego 2/5, tel: tel. 514 562 545 lub e-mail: julekwykopy@o2.pl
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na cas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1119
Wymagania: prawo jazdy kat. B, uprawnienia operatora koparko-ładowarki
Uwagi: Praca w Opolu
Operator linii zgrzewająco - czyszczącej
Opis stanowiska: obsługa linii zgrzewająco-czyszczącej, dostarczanie materiałów do linii, kontrola procesu technologicznego, kontrola jakości zgrzanych i oczyszczanych elementów, codzienna dbałość o stan techniczny linii, wymiana elementów eksplatacyjnych, 7-15, czas określony - 1 rok
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-08-26
Firma: DOMIX-P Joanna Poniży
Miejscowość: 46-081 Dobrzeń Mały
Adres: Krótka 3, tel: Tel.: 669 466 545 e-mail: j.ponizy@o2.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3077
Wymagania:
Uwagi:
Operator maszyn
Opis stanowiska: obsługa maszyn i procesów produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji, współudział w tworzeniu dokumentacji stanowiskowej
Data ważności od: 13-06-2014, do: 31-08-2014
Firma: Mondelez Polska Production Sp. z o.o.
Miejscowość: Skarbimierz Osiedle
Adres: ul. Smaków 2, tel: giełda pracy w siedzibie PUP Brzeg dn. 27.06.2014r.
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0829
Wymagania: mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic oraz aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna
Uwagi: Praca w Skarbimierzu
Operator maszyn
Opis stanowiska: Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, wypełnianie dokumentacji produkcyjnej, przygotowanie materiału niezbędnego do produkcji, uczestnictwo we wdrożeniu systemu 5S
Data ważności od: 28-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: InterKadra
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Adres: ul. Bożka 9b/6, tel: Tel.717382396
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę tymczasową, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1019
Wymagania: mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
Uwagi: Praca w Jelczu-Laskowicach
operator maszyn
Opis stanowiska:
Data ważności od: 11.08.14, do: 29.08.14
Firma: Corpolast Sp. z o.o.
Miejscowość:
Adres: Dylaki ul. Ozimska 54, tel: 774012648
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0611
Wymagania:
Uwagi:
Operator maszyn
Opis stanowiska:
Data ważności od: 15.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: Coroplast
Miejscowość: 46-043 Dylaki
Adres: Ozimska 54, tel: 774012630
Wykształcenie: średnie techniczne
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas określony, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/0945
Wymagania:
Uwagi: Praca w Dylakach, stojąca przy obsłudze maszyny
Operator maszyn
Opis stanowiska: Operator maszyn
Data ważności od: 16.06.2014, do: 31.07.2014
Firma: Coroplast Sp. z o.o.
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Kilińskiego 1, tel: 77/4466077 lub 77/4012638
Wykształcenie: min. Zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0460
Wymagania: dokładność, sumienność
Uwagi:
Operator maszyn
Opis stanowiska: praca stojąca przy maszynie
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dylaki
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0359
Wymagania: Skierowanie z PUP, CV
Uwagi:
OPERATOR MASZYN
Opis stanowiska:
Data ważności od: 15.05.2014, do: 26.08.2014
Firma: VTO DEKOR SP. Z.O.O
Miejscowość: GŁOGÓWEK
Adres: GŁOGÓWEK, tel:
Wykształcenie: ZAWODOWE
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0296
Wymagania: MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE
Uwagi:
OPERATOR MASZYN
Opis stanowiska: Praca stojąca przy maszynie. Miesięczne szkolenie w Krapkowicach, docelowo Strzelce Opolskie.
Data ważności od: 2014-06-12, do: 2014-08-31
Firma: COROPLAST SP. Z O.O.
Miejscowość: 46-043 Dylaki
Adres: OZIMSKA 1B, tel: Tel.: 77 40 12 631 e-mail: m.michnowska@coroplast.de
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0736
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR MASZYN
Opis stanowiska: Praca stojąca przy maszynie.
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-31
Firma: COROPLAST SP. Z O.O.
Miejscowość: 46-043 Dylaki
Adres: OZIMSKA 5, tel: Tel.: 77 4012 631
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0763
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR MASZYN
Opis stanowiska: Praca stojąca przy maszynie. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Przyuczenie w Dylakach, docelowo praca w Strzelcach Opolskich.
Data ważności od: 2014-07-01, do: 2014-08-31
Firma: COROPLAST SP. Z O.O.
Miejscowość: 46-043 Dylaki
Adres: OZIMSKA 5, tel: Tel.: 077 40 12 631
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0798
Wymagania:
Uwagi:
Operator maszyn
Opis stanowiska: Praca stojąca przy maszynie
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-31
Firma: COROPLAST sp. z o. o.
Miejscowość: 46-043 Dylaki
Adres: Ozimska 54, tel: Tel.: 77 40 12 630, 631
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2508
Wymagania:
Uwagi:
Operator maszyn
Opis stanowiska: Obsługa maszyn exstrudera
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-30
Firma: COROPLAST sp. z o. o.
Miejscowość: 46-043 Dylaki
Adres: Ozimska 54, tel: Tel.: 77 40 12 630, 631
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2998
Wymagania:
Uwagi:
Operator maszyn CNC
Opis stanowiska:
Data ważności od: 18.07.14, do: 22.08.14
Firma: HTECH PL Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: ul. kołłątaja 3c, tel: 774710180
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0545
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR MASZYN CNC
Opis stanowiska:
Data ważności od: 07.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: RANDSTADT POLSKA SP. Z O.O.
Miejscowość: 00-803 Waszawa
Adres: ul. Al. Jerozolimskie , tel: tel. 665 306 401
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0931
Wymagania: obsługa maszyn CNC
Uwagi:
Operator maszyn CNC-monter konstrukcji aluminiowych
Opis stanowiska: "Miejsce pracy: Opole
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2828
Wymagania:
Uwagi:
Operator maszyn do obróbki granitu
Opis stanowiska: montaż blatów, parapetów, nagrobków, operator maszyn do obróbki granitu, marmuru
Data ważności od: 22-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: GRANITY - MARMURY
Miejscowość: Lewin Brzeski
Adres: ul. Rzemieślnicza 1, tel: Tel. 531 585 500
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0962
Wymagania: umiejętność czytania rysunku technicznego, znajomość obsługi piły, szlifierki, prawo jazdy kat. B
Uwagi: Praca w Lewinie Brzeskim
Operator maszyn do obróbki skrawaniem
Opis stanowiska: praca w godz. 7-15
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-22
Firma: PHPU METALDREW Józef Dendera
Miejscowość: 46-024 Jełowa
Adres: Nadleśna 26, tel: Tel.: 607-035-736 e-mail: -
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2909
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR MASZYN DO OBSŁUGI PELETU
Opis stanowiska: OPERATOR MASZYN DO OBSŁUGI PELETU
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-09-30
Firma: Centrum Biomasy Energetycznej Sp. z o.o.
Miejscowość: 47-180 Krośnica
Adres: WIEJSKA 3, tel: Tel.: 502 296 272
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0884
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR MASZYN ODLEWNICZYCH
Opis stanowiska:
Data ważności od: 07.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: RANDSTADT POLSKA SP. Z O.O.
Miejscowość: 00-803 Waszawa
Adres: ul. Al. Jerozolimskie , tel: tel. 665 306 401
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0935
Wymagania: obsługa nadzór nad pracą maszyn czynności porządkowe wokół miejsca pracy wypełnianie raportów produkcyjnych
Uwagi:
operator maszyn/produkcja cegły/
Opis stanowiska:
Data ważności od: 17.07.14, do: 22.08.14
Firma: UKPOL
Miejscowość: Branice
Adres: Branice ul. Żymierskiego 2, tel: 774868196
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0543
Wymagania:
Uwagi:
Operator na produkcji
Opis stanowiska: montaż elementów za pomocą narzędzi, obróbka ręczna, kontrola jakości, czyszczenie form w maszynach
Data ważności od: 25-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: InterKadra
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Adres: ul. Bożka 9b/6, tel: Tel.717382396
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę tymczasową, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1007
Wymagania: wysoka sprawność manualna, dokładność i dbałość o szczegóły, gotowość do pracy w systemie zmianowym
Uwagi: Praca w Jelczu-Laskowicach
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Opis stanowiska: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-09-30
Firma: WARSZTAT ŚLUSARSKI S.C. MARCELA, LUCJAN SŁADEK
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: ZIELONA 1, tel: Tel.: 663 866 354
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0857
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR PLAZMY CNC
Opis stanowiska: OPERATOR PLAZMY CNC
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-08-31
Firma: TECHNOMET SP. ZO.O.
Miejscowość: 47-120 Zawadzkie
Adres: Lubliniecka 73, tel: Tel.: 77 462 00 56 e-mail: technomet@technomet.eu
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0834
Wymagania: umiejetność: znajomość rysunku technicznego,OBSŁUGA KOMPUTERA,
Uwagi:
Operator procesu technologicznego
Opis stanowiska: montaż podzespołów przy produkcji pralek, pakowanie, kontrola jakości gotowego produktu
Data ważności od: 25-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: Trenkwalder & Partner
Miejscowość: Oława
Adres: ul. Brzeska 26, tel: Tel. 723-979-913, e-mail: rekrutacja.borowska@trenkwalder.com.pl
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1004
Wymagania: zdolności manualne, dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
Uwagi: Praca w Oławie
OPERATOR PRODUKCJI
Opis stanowiska: Ustawianie parametrów pracy maszyn zgodnych z planem produkcji. Korygowanie wadliwych parametrów pracy maszyn powstałych w podczas procesu produkcji. Kontrola produkcji. Uzupełnianie raportu zmianowego.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: KRONOSPAN OSB SP. Z O.O.
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 53, tel: Tel.: 77 4004 561 e-mail: rekrutacja.strzelce@kronospan.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0939
Wymagania: umiejetność: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,OBSŁUGA KOMPUTERA,
Uwagi:
Operator produkcji
Opis stanowiska: Produkcja zaplanowanych ilości płytek przy zachowaniu wszelkich wymaganych norm jakościowych oraz przestrzeganiu obowiązujących zasad i przepisów. Praca na 3 zmiany: 6-14 14-22 22-6
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-08-31
Firma: STEGU Spółka z o.o.
Miejscowość: 46-025 Jełowa
Adres: Dworcowa 8, tel: Tel.: 77 469 84 17 e-mail: praca@stegu.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3113
Wymagania:
Uwagi:
operator rościelacza mas bitumicznych
Opis stanowiska:
Data ważności od: 03.07.14, do: 22.08.14
Firma: FHU MARIOX Import Export Mariusz Łankowski
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce, ul. Kołłątaja 3, tel: 605132301
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0520
Wymagania: doświadczenie
Uwagi:
Operator równiarki
Opis stanowiska: praca na budowach na terenie kraju, 8-16
Data ważności od: 2014-07-22, do: 2014-08-22
Firma: PHU MM
Miejscowość: 45-069 Opole
Adres: 1 -ego Maja 59/5, tel: Tel.: 515 192 013 e-mail: phumm@onet.eu
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2880
Wymagania:
Uwagi:
Operator rozkładarki mas bitumicznych
Opis stanowiska: Operator rozkładarki mas bitumicznych
Data ważności od: 11.08.2014, do: 01.09.2014
Firma: Oferta dla osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie Pracy
Miejscowość: Krapkowice
Adres: , tel: skierowanie z Urzędu Pracy
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0608
Wymagania: min. 3 lata stażu, uprawnienia, prawo jazdy kat. B, dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kat. C+E
Uwagi:
Operator spycharki
Opis stanowiska: praca na budowach na terenie kraju, 8-16
Data ważności od: 2014-07-22, do: 2014-08-22
Firma: PHU MM
Miejscowość: 45-069 Opole
Adres: 1 -ego Maja 59/5, tel: Tel.: 515 192 013 e-mail: phumm@onet.eu
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2881
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR SUWNICY
Opis stanowiska: produkcja rur gorąco walcowanych
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-10-31
Firma: WORK SERVICE S.A. WROCŁAW
Miejscowość: 53-413 Wrocław
Adres: GWIAŹDZISTA 3, tel: Tel.: 32 607 09 90 e-mail: joanna.nowak@workservice.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0973
Wymagania: zawód: Operator suwnic (suwnicowy), uprawnienie: SI lub SII z koniecznością rozszerzenia uprawnień w ciągu 2 m-cy od zatrudnienia,
Uwagi:
Operator tokarek CNC
Opis stanowiska: Obsługa tokarek CNC,pomiar detali, przygotowanie materiału, praca w godz.6:00-14-:00/14:00-21:00
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-09-30
Firma: Labmat s. c.
Miejscowość: 46-050 Miedziana
Adres: Ul.Wiejska 1D, tel: Tel.: 693 981 991 e-mail: info@labmat.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3018
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR TRAKA TAŚMOWEGO
Opis stanowiska: Obsługa traka taśmowego.
Data ważności od: 2014-07-17, do: 2014-08-31
Firma: PPU KOPGARD SP. Z O.O. KOLONOWSKIE
Miejscowość: 47-114 Kolonowskie
Adres: KOŚCIUSZKI 3, tel: Tel.: 77 462 25 05
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0853
Wymagania:
Uwagi:
Operator Transportu Wewnętrznego
Opis stanowiska: kompletacja towaru zgodnie z zamówieniem, kontrola jakościowa i ilościowa półproduktów i towarów, załadunek i rozładunek samochodów dostawczych, dostarczanie półproduktów i materiałów na obszarze produkcji
Data ważności od: 28-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: InterKadra
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Adres: ul. Bożka 9b/6, tel: Tel.717382396
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę tymczasową, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1032
Wymagania: uprawnienia na wózek widłowy, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna
Uwagi: Praca w Jelczu-Laskowicach
Operator urządzeń natryskowych
Opis stanowiska: obsługa maszyn- natrysk pianką poliurytanową praca na terenie Opolszczyzny
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-25
Firma: Z.P.U.H. LOTKO
Miejscowość: 46-045 Kotórz Mały
Adres: Polna 1, tel: Tel.: 664 952 894 e-mail: info@ocieplenia-lotko.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2952
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, lub jako lakiernik, malarz pokojowy
Uwagi:
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO
Opis stanowiska: obróbka szkła płaskiego (szlifowanie,mycie, pakowanie)
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: ZAKŁAD SZKLARSKI DMR KURZEJA- ŻĘDOWICE
Miejscowość: 47-120 Żędowice
Adres: STRZELECKA 39, tel: Tel.: 77 461 66 73
Wykształcenie: średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0948
Wymagania: zawód: Operator urządzeń przemysłu szklarskiego*, umiejetność: OBSŁUGA KOMPUTERA,
Uwagi:
OPERATOR URZĄDZEŃ WALCOWNICZYCH (do przyuczenia)
Opis stanowiska: produkcja rur gorąco walcowanych
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-10-31
Firma: WORK SERVICE S.A. WROCŁAW
Miejscowość: 53-413 Wrocław
Adres: GWIAŹDZISTA 3, tel: Tel.: 508 040 068
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0972
Wymagania: zawód: Operator suwnic (suwnicowy),
Uwagi:
Operator walca drogowego
Opis stanowiska: Operator walca drogowego
Data ważności od: 11.08.2014, do: 01.09.2014
Firma: Oferta dla osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie Pracy
Miejscowość: Krapkowice
Adres: , tel: skierowanie z Urzędu Pracy
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0608
Wymagania: min. 3 lata stażu, uprawnienia, prawo jazdy kat. B, dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kat. C+E
Uwagi:
Operator węzła betoniarskiego
Opis stanowiska: Operator węzła betoniarskiego
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-23
Firma: KRUSZYWA Sp. z o.o
Miejscowość: 46-022 Zawada
Adres: Luboszycka 60, tel: Tel.: 602-655-595 e-mail: info@kruszywazawada.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2925
Wymagania:
Uwagi:
Operator wózka widłowego
Opis stanowiska: prace magazynowe przy wykorzystaniu wózka widłowego
Data ważności od: 25-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: Trenkwalder & Partner
Miejscowość: Oława
Adres: ul. Brzeska 26, tel: Tel. 723-979-913, e-mail: rekrutacja.borowska@trenkwalder.com.pl
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1005
Wymagania: gotowość do wyrobienia uprawnień na wózki widłowe i badań psychotechnicznym, gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
Uwagi: Praca w Jelczu-Laskowicach
Operator wózka widłowego
Opis stanowiska: dowóz komponentów na produkcję, wywóz wyrobów gotowych, załadunek i rozładunek samochodów dostawczych, obsługa wózka wysokiego składowania, obsługa skanera
Data ważności od: 28-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: InterKadra
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Adres: ul. Bożka 9b/6, tel: Tel.717382396
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę tymczasową, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1009
Wymagania: operator wózka widłowego i wózka widłowego wysokiego składowania, aktualne badania psychotechniczne
Uwagi: Praca w Jelczu-Laskowicach
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Opis stanowiska: Obsługa wózka widłowego, rozładunek i załadunek towaru, wypisywanie dokumentów magazynowych.
Data ważności od: 2014-07-28, do: 2014-08-31
Firma: GI GROUP SP. Z O.O. KATOWICE
Miejscowość: 40-082 Katowice
Adres: SOBIESKIEGO 15a, tel: Tel.: 34 372 63 61 e-mail: anna.eliasz@gigroup.com
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0877
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR WYTACZARKI
Opis stanowiska:
Data ważności od: 21.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: KOFAMA KOŹLE S.A.
Miejscowość: 47-205 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Portowa 47, tel: te. 77 446 11 40
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1020
Wymagania: mile widziana umiejętność obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie znajomość obsługi maszyny konwecjonalnej umiejętność biegłego czytania rysunku technicznego
Uwagi:
OPERATOR ŻURAWIA
Opis stanowiska: Obsługa żurawia - załadunek surowca do maszyny przeróbczej, dbanie o stan techniczny maszyny.
Data ważności od: 2014-07-07, do: 2014-08-31
Firma: KRONOSPAN MIELEC SP.Z O.O.
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 2A, tel: Tel.: 77 4004 563
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0817
Wymagania: uprawnienie: II Ż (żurawie samojezdne), umiejetność: dyspozycyjność,
Uwagi:
OPERATOR ŻURAWIA SAMOJEZDNEGO
Opis stanowiska: obsługa żurawia samojezdnego mile widziane doświadczenie
Data ważności od: 2014-06-12, do: 2014-08-31
Firma: SILVA SP. Z O.O. MIELEC
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 67, tel: Tel.: 77 40 04 566 e-mail: rekrutacja.strzelce@kronospan.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0735
Wymagania: zawód: Operator żurawia jezdniowego, uprawnienie: II Ż (żurawie samojezdne),
Uwagi:
OPERATOR ŁADOWARKI
Opis stanowiska: Obsługa ładowarki - rozładunek surowca drzewnego z samochodów / wagonów.
Data ważności od: 2014-07-07, do: 2014-08-31
Firma: KRONOSPAN MIELEC SP.Z O.O.
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 6, tel: Tel.: 77 40 04 563
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0816
Wymagania: uprawnienie: OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ, umiejetność: dyspozycyjność,
Uwagi:
OPERATOR ŁADOWARKI
Opis stanowiska: obsługa ładowarki-rozładunek surowca drzewnego z samochodów/wagonów doświadczenie na podobnym stanowisku
Data ważności od: 2014-08-11, do: 2014-09-30
Firma: KRONOSPAN MIELEC SP.Z O.O.
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 2 A, tel: Tel.: 77 400 45 66
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0980
Wymagania: uprawnienie: upr. na ładowarki klasy II lub Ł-34, umiejetność: dyspozycyjność,
Uwagi:
OPERATOR ŁADOWARKI
Opis stanowiska: Obsługa ładowarki rozładunek surowca drzewnego z samochodów/wagonów. Wymage uprawnienia operatora ładowarki kl. II lub Ł-34.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: SILVA SP. Z O.O. MIELEC
Miejscowość: 39-300 Mielec
Adres: WOJSKA POLSKIEGO 2, tel: Tel.: 77 40 04 566 e-mail: rekrutacja.mielec@kronospan.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0928
Wymagania:
Uwagi:
OPERATOR ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ
Opis stanowiska: operator ładowarki teleskopowej i doobsługi linii
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: F.P.H.U. >EURODOM< HURT-DETAL Martin Lidia Bimer
Miejscowość: 47-150 Leśnica
Adres: KOZIELSKA 53, tel: Tel.: 77 461 55 80
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0951
Wymagania:
Uwagi:
Opertaor CNC
Opis stanowiska: Obsługa tokarek CNC.
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-09-30
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Praszka
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0371
Wymagania: Operator maszyn do obróbki skrawaniem,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP, CV,.
Uwagi:
Opiekun klienta
Opis stanowiska: Opiekun klienta
Data ważności od: 07.08.2014, do: 07.09.2014
Firma: Getin Noble Bank S.A.
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Opolska 19, tel: getinbank.rekrutacja@gmail.com
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0600
Wymagania: min. Rok doświadczenia w bezpośredniej obsłudze klienta, znajomość technik sprzedaży, obsluga komputera
Uwagi:
Osoba do czyszczenia naczep typu silos
Opis stanowiska: Czyszczenie naczep ciężarowych typu silos praca w Siołkowicach- kopalnia piasku i w Chróścicach- suszarnia piasku wynagrodzenie: 20zł brutto/h
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-09-07
Firma: HYLA TRANS s.c Grzegorz Hyla, Bąk Klaudia
Miejscowość: 45-666 Opole
Adres: Semaforowa 16, tel: Tel.: 604-411-988 e-mail: klaudia@hylatransport.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3167
Wymagania:
Uwagi:
Pakowacz
Opis stanowiska: pakowanie elementów mebli do kartonów, praca w godz. 8-16
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: ALL MEBLE Mgdalena Galewicz
Miejscowość: 45-531 Opole
Adres: Gustawa Morcinka 43, tel: Tel.: 793330475 e-mail: allmoda27@gmail.com
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3053
Wymagania:
Uwagi:
PAKOWANIE TOWARU
Opis stanowiska: pakowanie/przepakowywanie towaru, etykietowanie towaru, proste prace fizyczne doświadczenie w pracy fizycznej
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-09-30
Firma: EUROKADRA S.A.
Miejscowość: 42-600 Tarnowskie Góry
Adres: GLIWICKA 5, tel: Tel.: 506 365 846 e-mail: rekrutacja@eurokadra.com.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0950
Wymagania: umiejetność: zaangażowanie,pracowitość,dyspozycyjność,
Uwagi:
PALACZ C.O.
Opis stanowiska:
Data ważności od: 28.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW INMET
Miejscowość: 47-206 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Portowa 33, tel: tel. 77 482 38 51
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1053
Wymagania: mile widziane doświadczenie ważne uprwanienia do obsługi pieców c.o.
Uwagi:
Piaskarz
Opis stanowiska: piaskowanie elementów metalowych
Data ważności od: 01-08-2014, do: 31-08-2014
Firma: PPHU GABIGA
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Kopernika 4, tel: Tel. 601 409 037
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1062
Wymagania: doświadczenie w zawodzie 1 rok
Uwagi: Praca w Brzegu
PIECOWY
Opis stanowiska: obsługa pieców, współpraca z I i II kowalem
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-09-30
Firma: GJH-KOŁO H.JANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA - KOŁO
Miejscowość: 62-600 Koło
Adres: Żeromskiego 16, tel: Tel.: . e-mail: mwlodarczyk@gjh.com.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0953
Wymagania: uprawnienie: obsługa suwnicy sterowanej z poziomu roboczego ,KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAPĘDZANYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH KAT. II WJO,
Uwagi:
PIECOWY / OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Opis stanowiska:
Data ważności od: 24.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: RANDSTADT POLSKA SP. Z O.O.
Miejscowość: 00-803 Waszawa
Adres: ul. Al. Jerozolimskie 56c, tel: tel. 665 306 401
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1048
Wymagania: uprawnienia na wózek widłowy doświadzcenie w wypełnainiu raportów produkcyjnych
Uwagi:
PIEKARZ
Opis stanowiska: Przygotowywanie ciasta pszennego, żytniego, formowanie kęsów, pieczenie bułek, chleba, znajomość dobrych praktyk produkcyjnych. Wymagane 6 letnie doświadczenie, samodzielność, znajomość działu ciastowy-piecowy.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: "P.P.H.U.""PAWELLEK""STRZELCE OPOLSKIE"
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 3, tel: Tel.: .
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0947
Wymagania: uprawnienie: KSIĄŻECZKA SANEPIDOWSKA, umiejetność: DOŚWIADCZENIE,samodzielność,
Uwagi:
Piekarz
Opis stanowiska: przygotowanie ciasta zgodnie z recepturami, obróbka ciasta, wypiek, 5-13, 20-4
Data ważności od: 2014-07-24, do: 2014-08-31
Firma: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców Opole
Miejscowość: 45-056 Opole
Adres: , tel: Tel.: 77 402 18 55 e-mail: kadry@spolem.opole.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2933
Wymagania:
Uwagi:
PIELEGNIARKA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 18.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: DOM OPIEKI
Miejscowość: 47-280 Pawłowiczki
Adres: ul. Jakubowice 15a, tel: tel. 77 487 989 84
Wykształcenie: wyk. średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0999
Wymagania: wymagane doświadczenie
Uwagi:
Pielęgniarka
Opis stanowiska: Pielęgniarka
Data ważności od: 11.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: Falck Medycyna Sp. z o.o.
Miejscowość: powiat krapkowicki
Adres: , tel: 510-202-273
Wykształcenie: kierunkowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0607
Wymagania: pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
Uwagi:
Pielęgniarka
Opis stanowiska: Obowiązki pielęgniarki.
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-10-14
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Kościeliska
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: medyczne:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0329
Wymagania: Pielęgniarka,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP.
Uwagi:
PIELĘGNIARKA
Opis stanowiska: Opieka nad chorym w środowisku domowym.
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-31
Firma: CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ OPOLE
Miejscowość: 45-073 Opole
Adres: SZPITALNA 3, tel: Tel.: 77 453 12 41
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0847
Wymagania: umiejetność: KURS KWALIFIKACYJNY Z OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ, PALIATYWNEJ, ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ,
Uwagi:
Pielęgniarka
Opis stanowiska: opieka nad chorym w środowisku domowym
Data ważności od: 2014-07-11, do: 2014-08-11
Firma: Caritas Diecezji Opolskiej
Miejscowość: 45-010 Opole
Adres: Szpitalna 5a, tel: Tel.: 77 453 12 41 e-mail: 14947796@pro.onet.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas wyk. określonej pracy, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2743
Wymagania:
Uwagi:
Pilarz
Opis stanowiska: Praca fizyczna związana z pozyskaniem drewna oraz jego zrywką.
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-22
Firma: Zakład Usługowy Andrzej Janik
Miejscowość: 49-100 Mała Góra
Adres: Mała Góra 9, tel: Tel.: 501764957 e-mail: batanfor@interia.pl
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2903
Wymagania: uprawnienie: Operator pił mechanicznych (pilarek) do ścinki drzew (wszystkie typy)
Uwagi:
Pilot-opiekun grup pasażerskich
Opis stanowiska: opieka nad pasażerami autokaru
Data ważności od: 06-08-2014, do: 05-09-2014
Firma: """ŻEGLARZ"" Mikołaj Kostwicki"
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Wrocławska 4/2, tel: Tel. 663 761 460
Wykształcenie: min. średnie
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1081
Wymagania: komunikatywność, dyspozycyjnośc, kreatywność, mile widziany ukończony kurs pilota wycieczek oraz komunikatywna znajomość jęz. ang. lub niem. oraz dośw. zaw.
Uwagi: Praca na trasie Brzeg-Cieszyn-Brzeg
Pomoc administracyjna
Opis stanowiska: Pomoc administracyjna w zakresie wykonywania prac będących w kompetencji referata organizacyjnego, doręczenie korespondecji urzędowej na terenie gminy, prowadzenie ewidencji pism przeznaczonych do wysłania.
Data ważności od: 2014-07-28, do: 2014-08-19
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Zębowice
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0348
Wymagania: Skierowanie z PUP, CV
Uwagi:
POMOC KUCHENNA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 02.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: A&B CONSULTING ADAM BUKACZEWSKI
Miejscowość: 47-280 Grudynia Wielka
Adres: ul. Kozielska 42B, tel: tel. 77 4052320 531944867
Wykształcenie: wykształcenie zawodowe kierunkowe lub ukończone ku
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0921
Wymagania: wymagane doświadczenie,
Uwagi:
POMOC KUCHENNA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 31.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: LERCH Marcin Lerch
Miejscowość: 47-270 Naczęsławice
Adres: ul. Główna 1a, tel: tel. 77 4877104
Wykształcenie: wykształcenie minimum podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: 1/2 etatu
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1072
Wymagania: aktualna książeczka sanepidowska chęć do pracy
Uwagi:
Pomoc kuchenna
Opis stanowiska: Pomoc przy wydawaniu posiłków
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-09-30
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Stare Olesno
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0382
Wymagania: Skierowanie z PUP.
Uwagi:
POMOC KUCHENNA
Opis stanowiska: Praca MOP Chechło lub MOP Proboszczowice.
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-09-30
Firma: BAP EUROX SP. Z O.O.
Miejscowość: 39-220 Pilzno
Adres: LEGIONÓW 59, tel: Tel.: 666 879 705
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0882
Wymagania:
Uwagi:
POMOC KUCHENNA
Opis stanowiska: doświadczenie w pracy w kuchni
Data ważności od: 2014-08-13, do: 2014-09-30
Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KRZYSZTOF BAŁUCH JEMIELNICA
Miejscowość: 47-133 Jemielnica
Adres: ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 101, tel: Tel.: 694 360 128
Wykształcenie: średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0989
Wymagania: uprawnienie: KSIĄŻECZKA SANEPIDOWSKA,
Uwagi:
Pomoc kuchenna
Opis stanowiska: praca w kuchni pod nadzorem kucharza, lub samodzielna, jeżeli posiada duże doświadczenie. praca w godz.10-22, 2 dni wolne, 2 dni pracy
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-31
Firma: """Słowobud""S.C Przedsiębiorstwo Budowlane P.H.U"
Miejscowość: 45-782 Opole
Adres: Halera 1a, tel: Tel.: 604 143 338
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2766
Wymagania:
Uwagi:
Pomoc kuchenna
Opis stanowiska: pomoc przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków
Data ważności od: 2014-07-16, do: 2014-08-15
Firma: SUCHY BÓR Sp. z o.o. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Miejscowość: 46-053 Suchy Bór
Adres: Pawlety 26, tel: Tel.: 693 235 050 e-mail: suchybor@interia.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2800
Wymagania: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska), dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista
Uwagi:
Pomoc kuchenna
Opis stanowiska: Przygotowywanie posiłków, utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-22
Firma: Jan Libera PIZZA PICOLLO
Miejscowość: 49-100 Niemodlin
Adres: Opolska 7a, tel: Tel.: 500383754
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2893
Wymagania:
Uwagi:
Pomoc kuchenna
Opis stanowiska: Pomoc w kuchni przy przygotowywaniu posiłków.
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-09-07
Firma: "Firma Handlowa ""MARK"" Zygmunt Jaguś"
Miejscowość: 47-113 Staniszcze Wielkie
Adres: Kościelna 2, tel: Tel.: 601245364
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3139
Wymagania:
Uwagi:
Pomoc magazyniera
Opis stanowiska:
Data ważności od: 7.08.2014, do: 5.09.2014
Firma: Polish CO 9 sp. z.o.o.
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul. Fabryczna 4, tel: 500379591
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/1026
Wymagania: wymagane doświadczenie w spawaniu, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym: 8-16
POMOCNIK DEKARZA
Opis stanowiska: pomoc przy wykonywaniu prac dekarskich i ciesielskich oraz porządkowanie terenu budowy.Pomoc w montażu rusztowań fasadowych
Data ważności od: 2014-08-12, do: 2014-09-30
Firma: CIESIELSTWO-DEKARSTWO PLACH-DACH PIOTR PLACHETKA WIERCHLESIE
Miejscowość: 47-133 Wierchlesie
Adres: WIEJSKA 4, tel: Tel.: 663 028 593
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0986
Wymagania:
Uwagi:
Pomocnik elektryka/Pomocnik budowlany
Opis stanowiska: pomoc elektryka praca w godz. 8-16
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-08-31
Firma: Elektromontaż- Poznań SA
Miejscowość: 60-166 Poznań
Adres: Wieruszowska 12/16, tel: Tel.: 691-745-911 e-mail: m.leandowska@elektromontaz.com
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3151
Wymagania:
Uwagi:
Pomocnik maszynisty
Opis stanowiska: Pomocnik maszynisty
Data ważności od: 06.08.2014, do: 05.09.2014
Firma: B+K Polska GmbH Sp.k.
Miejscowość: Walce
Adres: Eichendorffa 3, tel: 77407-63-20 ewelina.drzymota@bk-international.com
Wykształcenie: zawodowe lub średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0593
Wymagania: mile widziany staż
Uwagi:
POMOCNIK OPERATORA
Opis stanowiska: Zabezpieczenie dostępności materiałów eksploatacyjnych do produkcji, dozowanie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wytycznymi w instrukcjach technologicznych, ustawienie i kontrola prawidłowych parametrów pracy maszyn i urządzeń, uczestnictwo w czynnościach przezbrajania ciągu produkcyjnego, kontrola wzrokowa płyty w trakcie produkcji z uwzględnieniem parametrów przyjetych dla poszc
Data ważności od: 2014-07-22, do: 2014-08-31
Firma: DSO SP. Z O.O. STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: 1 MAJA 23, tel: Tel.: 77 4004 561 e-mail: rekrutacja.strzelce@kronospan.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0865
Wymagania:
Uwagi:
POMOCNIK OPERATORA
Opis stanowiska: zabezpieczenie dostępności materiałów eksploatacyjnych do produkcji dozowanie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wytycznymi w instrukcjach technologicznych ustawianie, kontrola prawidłowych parametrów pracy maszyn mile widziane doświadczenie
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-09-30
Firma: DSO SP. Z O.O. STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: 1 MAJA 10, tel: Tel.: 77 40 04 561 e-mail: rekrutacja.strzelce@kronospan.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0952
Wymagania:
Uwagi:
Pomocnik stolarza
Opis stanowiska: Pomocnik stolarza
Data ważności od: 30.07.2014, do: 30.08.2014
Firma: MIXPOL Zdzieszowice
Miejscowość: Zdzieszowice
Adres: Parkowa 4, tel:
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0566
Wymagania: obsługa frezarki, okleiniarki
Uwagi:
Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali
Opis stanowiska: Polerowanie elementów aluminiowych
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-31
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Przedmość
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0341
Wymagania: Skierowanie z PUP
Uwagi:
Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Opis stanowiska: zgodny z zawodem
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-31
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Przedmość
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0346
Wymagania: Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP
Uwagi:
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY
Opis stanowiska: Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, dokumentacji biura prowadzenie telefonicznej i osobistej obsługi biura, klientów oraz kursantów obsługa szkoleń oraz eventów kompletowanie dokumentacji szkoleniowej monitorowanie bieżących zmian w przepisach dotyczących szkoleń kierowców. Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku, praca w firmie szkoleniowej i/lub eventowej, umiejętność prowadzenia rozmów
Data ważności od: 2014-07-15, do: 2014-08-31
Firma: AUTO MASTER SP. Z O.O.
Miejscowość: 45-087 Opole
Adres: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 8 B/2, tel: Tel.: . e-mail: kazik.suszniak@grupaautomaster.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0851
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B, umiejetność: DOŚWIADCZENIE,OBSŁUGA KOMPUTERA, jęz obcy: angielski,
Uwagi:
Pracownik biurowo-magazynowy
Opis stanowiska: prace biurowe, obsługa programu magazynowego, drukowanie etykiet z programu SAP, klejenie etykiet na towar, praca w godz. 8-16
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-08-15
Firma: BEIPOL sp. z o.o.
Miejscowość: 45-315 Opole
Adres: Głogowska 39, tel: Tel.: 77 402 89 47, 601 695 309 e-mail: beipol@wp.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3096
Wymagania:
Uwagi:
pracownik biurowy
Opis stanowiska:
Data ważności od: 21.07.14, do: 22.08.14
Firma: HTECH PL Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: ul. kołłątaja 3c, tel: 774710180
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0547
Wymagania: biegła znajomość języka angielskiego
Uwagi:
PRACOWNIK BIUROWY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 16.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: GRAVIT
Miejscowość: 47-225 Kędzierzyn - Koźle
Adres: ul. Szkolna 15, tel:
Wykształcenie: wyk. średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0986
Wymagania: komunikatywna znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat.B, obsługa urządzeń biurowych, obsługa MS office.
Uwagi:
PRACOWNIK BIUROWY
Opis stanowiska: Prowadzenia biura K&W, prowadzenie rozmów z klientami, utrzymanie kontaków z zagranicznymi urzędami, prowadzenie korespondencji obcojęzycznej, wysyłanie ofert i reklama. Praca w Strzelcach Opolskich, w razie potrzeby np. urlopu w Dobrzeniu Wielkim.
Data ważności od: 2014-07-21, do: 2014-08-31
Firma: KANCELARIA K&W - WROCŁAW
Miejscowość: 50-106 Wrocław
Adres: Rynek 8/18, tel: Tel.: . e-mail: rekrutacja.k-w@o2.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0864
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B, umiejetność: OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH, jęz obcy: niemiecki,
Uwagi:
PRACOWNIK BIUROWY
Opis stanowiska: obsługa w zakresie wyceń i kalkulacji oraz obróbka zleceń i kontakt z klientami w j.polskim oraz j.niemieckim, mile widziane doświadczenie
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-09-30
Firma: "F.P.H HALINA OCHWAT ""KAPICA"""
Miejscowość: 47-120 Zawadzkie
Adres: STRZELECKA 8, tel: Tel.: . e-mail: r.kapica@kapica.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe lub wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0870
Wymagania: zawód: Technik prac biurowych*, umiejetność: PROJEKTOWANIE WSPIERANE KOMPUTEROWO-CAD,OBSŁUGA KOMPUTERA, jęz obcy: niemiecki,
Uwagi:
Pracownik biurowy
Opis stanowiska: "Praca z Klientami Kancelarii: - nawiązywanie długofalowych relacji z Klientami
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2891
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik biurowy
Opis stanowiska: Wykonywanie rozów telefonicznych w języku niemieckim, obsługa klientów, czuwanie nad sprawnym przebiegiem dokumentacji, korenspondecja z urzędami w Niemczech, godz. pracy: 9-17
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-23
Firma: Smuda Consulting-Intertax24 S.C.
Miejscowość: 46-050 Nakło
Adres: Tarnowska 25, tel: Tel.: 77-464-43-71 e-mail: office@intertax24.com
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2915
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik biurowy
Opis stanowiska: "telefoniczna obsługa klienta krajowego i zagranicznego -obsługa baz
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2919
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik biurowy
Opis stanowiska: Rozliczenia magazynowe,kasowe, kontrola należności, prowadzenie aktywnej współpracy z klientami, prowadzenie dokumentacji sprzedażowej, faktura VAT, sprzedaż detaliczna, praca w godz. 8-16
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-09-04
Firma: Gospodarstwo Rolne Piotrowa Sp. z o.o.
Miejscowość: 49-100 Piotrowa
Adres: , tel: Tel.: -- e-mail: gospodarstwo.rolne.piotrowa@wp.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3147
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik biurowy działu obsługi zamówień
Opis stanowiska: obsługa zamówień praca w godz. 7-15
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-09-07
Firma: Ledxon Gmgh Sp. z o.o
Miejscowość: 46-024 Masów
Adres: Opolska 63, tel: Tel.: 77-409-84-64 e-mail: joanna.jaksy@ledxon.com
Wykształcenie: pomaturalne/policealne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3152
Wymagania:
Uwagi:
PRACOWNIK BIUROWY W DZIALE SPRZEDAŻY
Opis stanowiska: praca biurowa w dziale sprzedaży
Data ważności od: 2014-08-14, do: 2014-09-30
Firma: PEARL STREAM SA STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: GOGOLIŃSKA 29, tel: Tel.: . e-mail: hr@pearl-stream.com
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie lub pomaturalne/policeal
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0995
Wymagania: zawód: Specjalista do spraw sprzedaży, umiejetność: biegła znajomość pakietu MS Office,wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne duża odporność na stres, dynamika działania, komunikatywność,asertywność,kreatywność, jęz obcy: angielski,
Uwagi:
PRACOWNIK BUDOWLANY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 08.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: "PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO MOSTOWYCH ""MOSTY PRDIM"""
Miejscowość: 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Grunwadzka 76, tel: tel. 77 47 220 50
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1114
Wymagania: praca przy remontach i budowach dróg przepustów i mostów
Uwagi:
PRACOWNIK BUDOWLANY
Opis stanowiska: kafelkowanie,malowanie i inne roboty remontowo - budowlane mile widziane doświadczenie w branży budowlanej
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-09-30
Firma: DANIEL MROZEK USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE MD.
Miejscowość: 47-113 Staniszcze Wielkie
Adres: DWORCOWA 62, tel: Tel.: 692 126 646 e-mail: firma.md@wp.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0966
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B, umiejetność: dobra organizacja pracy, chęć do pracy, sumienność, dokładność,
Uwagi:
PRACOWNIK BUDOWLANY Z UPRAWNIENIAMI NA ZAGĘSZCZARKĘ
Opis stanowiska: pracownik budowlany z upr.na zagęszczarkę do pomocy przy rozbiórkach
Data ważności od: 2014-08-13, do: 2014-10-31
Firma: CLUAIN SZCZĘSNY KRYSTIAN
Miejscowość: 41-250 Czeladź
Adres: SKŁADKOWSKIEGO 50A/50, tel: Tel.: 533 301 495
Wykształcenie: średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0988
Wymagania: uprawnienie: upr. na zagęszczarkę,
Uwagi:
Pracownik do obsługi belownicy
Opis stanowiska: "Praca w godz: 8-12,16-20,Miejsce pracy - Market Real
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2825
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik do rozbioru tusz dziczyzny
Opis stanowiska: rozbieranie mięsa mięsa tusz, dziczyzny na elementy, 7-15
Data ważności od: 2014-07-21, do: 2014-08-21
Firma: TYTUS PUH Katarzyna Leszczyńska-Korol
Miejscowość: 45-837 Opole
Adres: Wspólna 3, tel: Tel.: 77 474 54 30 e-mail: ---
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2851
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik do segregacji taśm kalenicowych
Opis stanowiska: pomoc przy segregacji taśm kalenicowych oraz kominowych, praca w godz. 8-16
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-08-29
Firma: CB Spółka Akcyjna
Miejscowość: 46-053 Chrząstowice
Adres: Ozimska 2A, tel: Tel.: 77 400 50 67 e-mail: kern@cb.com.pl
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2991
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik fizyczny
Opis stanowiska: Praca fizyczna (bydło mleczne)
Data ważności od: 2014-08-18, do: 2014-09-16
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Gana
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0406
Wymagania: Skierowanie z PUP.
Uwagi:
PRACOWNIK GOSPODARCZY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 16.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: ERA SP. Z O.O.
Miejscowość: 41-500 Chorzów
Adres: ul. Katowicka 16B, tel: tel. 728 332 860
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0988
Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziane osoby niepełnosprawne
Uwagi:
Pracownik gospodarczy
Opis stanowiska: wykonywanie usług czystościowych na terenie hipermarketu budowlanego (praca zmianowa), praca ręczna i przy użyciu maszyn czyszczących, obsługa maszyn czyszczących (automat myjący), przepychanie wózków sklepowych, dbanie o tereny zewnętrzne np. koszenie trawy, itp., 7-14,14-21
Data ważności od: 2014-07-15, do: 2014-08-31
Firma: ERA Sp. z o.o.
Miejscowość: 41-500 Chorzów
Adres: Katowicka 16 b, tel: Tel.: 728 332 860 e-mail: praca@era.com.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2775
Wymagania:
Uwagi:
PRACOWNIK GOSPODARCZY-KIEROWCA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 22.0.2014, do: 31.08.2014
Firma: TEBRON ANETA POLEWCZAK
Miejscowość: 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Dąbrowa Leśna 7, tel: tel. 602 503 933
Wykształcenie: wyk. podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1027
Wymagania: uprawnienia ADR prawo jazdy kat.B
Uwagi:
Pracownik kontroli jakości-dział spawania
Opis stanowiska: Pracownik kontroli jakości-dział spawania
Data ważności od: 13.08.2014, do: 12.09.2014
Firma: H.Niemeyer Polserw
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Kilińskiego 1, tel: 774 078 200
Wykształcenie: techniczne
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0617
Wymagania: czytanie rysunku technicznego,2 zmiany
Uwagi:
PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ
Opis stanowiska: prace na linii produkcyjnej, pakowanie gotowych elementów, przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakością
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-09-30
Firma: GI GROUP SP. Z O.O. KATOWICE
Miejscowość: 40-082 Katowice
Adres: SOBIESKIEGO 7, tel: Tel.: 34 372 63 61 e-mail: anna.eliasz@gigroup.com
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0873
Wymagania: umiejetność: dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym,zdolności manualne,
Uwagi:
PRACOWNIK NA HALI PRODUKCYJNEJ
Opis stanowiska: montaż stolarki okiennej na hali produkcyjnej
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-09-30
Firma: "F.P.H HALINA OCHWAT ""KAPICA"""
Miejscowość: 47-120 Zawadzkie
Adres: STRZELECKA 22, tel: Tel.: . e-mail: r.kapica@kapica.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0871
Wymagania: umiejetność: zdolności manualne,
Uwagi:
Pracownik obróbki metalu
Opis stanowiska: obróbka blach cienkich, gięcie, szlifowanie,itp., nadzór nad poprawnym przebiegiem produkcji, kontrola jakościowa produkowanych wyrobów, wypełnianie raportów produkcyjnych
Data ważności od: 28-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: InterKadra
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Adres: ul. Bożka 9b/6, tel: Tel.717382396
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę tymczasową, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1011
Wymagania: mile widziane doświadczenie w zakresie posługiwania się narzędziami do obróbki metalu
Uwagi: Praca w Jelczu-Laskowicach
Pracownik obsługi bydła
Opis stanowiska: Usuwanie obornika, ścielanie, podgarnianie paszy, race porządkowe.
Data ważności od: 2014-08-19, do: 2014-09-17
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Świercze
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0408
Wymagania: Skierowanie z PUP
Uwagi:
PRACOWNIK OCHRONY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 11.08.2014, do: 20.09.2014
Firma: GRUPA SOS sp. zo.o.
Miejscowość: 32-080 Zabierzów
Adres: ul. Krakowska 280, tel: tel. 604 944 728
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1125
Wymagania: mile widziane osoby niepełnosprawne
Uwagi:
Pracownik ochrony
Opis stanowiska: ochrona osob i mienia, mile widziane dośw. zaw. w ochronie obiektów handlowych lub przemysłowych, chęć do pracy, odpowiedzialność, spostrzegawczość, odporność na stres, komunikatywność, współpraca w zespole, prezencja, niekaralność, umowa zlecenie, dwie zmiany
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-13
Firma: "Agencja Ochrony Osób i mienia ""JUSTUS"" Sp. z o. o."
Miejscowość: 30-392 Kraków
Adres: Skotnicka 230, tel: Tel.: 512 031 595 e-mail: z.serwin@justus.com.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2753
Wymagania:
Uwagi:
PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 14.08.2014-20.0, do:
Firma: SOLID SECURITY SP. ZO.O.
Miejscowość: 7-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Matejki 15, tel: tel. 77 40 60 021
Wykształcenie: wyk.podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1142
Wymagania: mile widziane doświadczenie, praca w obiekcie handlowym na linii kas, licencja nie wymagana
Uwagi:
PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ
Opis stanowiska: Dozór obiektu handlowego.
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-31
Firma: EUROPEAN SECURITY AGENCY SP. Z O.O.
Miejscowość: 44-100 Gliwice
Adres: OBROŃCÓW POKOJU 14A, tel: Tel.: 607 440 550 e-mail: biuro@esa-ochrona.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0848
Wymagania: umiejetność: ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI,mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
Uwagi:
Pracownik ochrony fizycznej i dozoru
Opis stanowiska: Ochrona fizyczna obiektu, prowadzenie ewidencji ruchu osobowego i samochodowego, kontrola monitoringu wizyjnego.
Data ważności od: 2014-07-07, do: 2014-08-20
Firma: SOTER Sp. z.o.o
Miejscowość: 36-100 Kolbuszowa
Adres: Obrońców Pokoju 29 A, tel: Tel.: 728 431 672 e-mail: zmuniowski@soter.com.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2649
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
Opis stanowiska: Dozór nad obiektem handlowym
Data ważności od: 2014-07-24, do: 2014-08-15
Firma: Europen Security Agency Spółka z o.o
Miejscowość: 41-800 Zabrze
Adres: 3-go Maja 8, tel: Tel.: 607440550 e-mail: biuro@esa-ochrona.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2936
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
Opis stanowiska: ochrona i dozór nad powierzonym mieniem, 7-19/19-7
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-08-24
Firma: GWARANT Agencja Ochrony S. A.
Miejscowość: 45-131 Opole
Adres: J. Cygana 2, tel: Tel.: 604 913 464 e-mail: -- --
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3095
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik ochrony obietków handlowych
Opis stanowiska: Pracownik ochrony obietków handlowych
Data ważności od: 11.06.2014, do: 10.09.2014
Firma: ARGUS Sp. z o.o.
Miejscowość: Krapkowice, Zdzieszowice
Adres: , tel: 508-017-710
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: zlecenie, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0446
Wymagania: odpowiedzialość
Uwagi:
PRACOWNIK OCHRONY Z LICENCJĄ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 09.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: SOLID SECURITY SP. ZO.O.
Miejscowość: 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Matejki 15, tel: tel. 77 40 60 021
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0950
Wymagania: kwalifikowalny pracownik ochrony
Uwagi:
PRACOWNIK OCHRONY, STRAŻNIK, DOZORCA
Opis stanowiska: DOZOROWANIE OBIEKTU. Wymagane doświadczenie. Osoba niepełnosprawna ma szansę na podpisanie umowy o pracę.
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-31
Firma: TIME SECURITY SP. Z O.O.
Miejscowość: 40-847 Katowice
Adres: PUKOWCA 8, tel: Tel.: 503 014 350 e-mail: bartłomiej.wozniczko@time-polska.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0868
Wymagania: umiejetność: DOŚWIADCZENIE,
Uwagi:
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 14.08.2014-20.0, do:
Firma: TOM-BUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Miejscowość: 49-340 Lewin Brzeski
Adres: ul.Al.Wojska Polskiego 38, tel: tel.606817155
Wykształcenie: wyk.zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o prace, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1148
Wymagania: 5-10 lat doświadczenia w zawodzie prace wykończeniowe,malowanie elewacji i dachów, drobne naprawy dachów
Uwagi:
Pracownik ogólnobudowlany
Opis stanowiska: Pracownik ogólnobudowlany
Data ważności od: 03.07.2014, do: 02.08.2014
Firma: Jani-Bud Marcin Janicki
Miejscowość: Kamionek
Adres: Szkolna 28, tel: 693 750 393
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0512
Wymagania: min.3 lata stażu,mile widziane prawo jazdy kat.b,umiejętności jako murarz,dociepleniowiec,tynkarz
Uwagi:
PRACOWNIK OPERACYJNY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 19.09.2014, do: 20.09.2014
Firma: HORNET Sebastian Małysek
Miejscowość: 41-200 Sosnowiec
Adres: ul. Sienkiewicza 20/12, tel: tel. 694 401 706
Wykształcenie: wyk. średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1159
Wymagania: dyspozycyjnośc, wymagany własny samochód może być rower
Uwagi:
PRACOWNIK OPERACYJNY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 19.09.2014, do: 20.09.2014
Firma: HORNET Sebastian Małysek
Miejscowość: 41-200 Sosnowiec
Adres: ul. Sienkiewicza 20/12, tel: tel. 694 401 706
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1160
Wymagania: dyspozycyjnośc, wymagany własny samochód może być rower
Uwagi:
Pracownik porządkowy przy rozbórce budynków
Opis stanowiska: sprzątanie, domontaż , urządzeń, maszyn, prace przy rozbiórce obiektów, 7-17. praca naterenie woj.opolskiego,dolnosląskiego
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-25
Firma: GMGroup Jakub Giemza
Miejscowość: 45-856 Opole
Adres: Graniczna 11/4, tel: Tel.: 884 777 445 e-mail: -
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o dzieło, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2966
Wymagania:
Uwagi:
PRACOWNIK PRODUKCJI
Opis stanowiska: Obsługa maszyn produkcyjnych, ręczne przepakowywanie gotowych produktów, przestrzeganie standarów jakościowych. Mile widziane doświadczenie oraz uprawniania do obsługi wózków widłowych.
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-31
Firma: INTERSILESIA MCBRIDE POLSKA SP. Z O.O.-STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: JANA MATEJKI 2, tel: Tel.: 77 404 91 13 e-mail: rekrutacja@mcbride.eu
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0843
Wymagania: umiejetność: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
Uwagi:
PRACOWNIK PRODUKCJI
Opis stanowiska: obsługa maszyn produkcyjnych ręczne przepakowywanie gotowych produktów przestrzeganie standardów jakościowychmile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej
Data ważności od: 2014-08-12, do: 2014-09-30
Firma: INTERSILESIA MCBRIDE POLSKA SP. Z O.O.-STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: JANA MATEJKI 29, tel: Tel.: 77 40 49 113
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0992
Wymagania: umiejetność: umiejętność współpracy w zespole,,
Uwagi:
Pracownik Produkcji
Opis stanowiska: Obróbka elementów aluminiowych. Godziny pracy: 7-15, 15-23, 23-7.
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-08-17
Firma: Neo Plus Technology SP. Z. O.O.
Miejscowość: 49-130 Tułowice
Adres: Porcelitowa 4, tel: Tel.: 728419692 e-mail: joanna.nowotarska@neotech.home.pl
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2835
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik produkcji
Opis stanowiska: praca na produkcji, praca w godz. 7-15
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-08-14
Firma: Hana Polska sp. z o.o.
Miejscowość: 45-837 Opole
Adres: Wspólna 3, tel: Tel.: 77 474 24 59 e-mail: hanapolska.bh@o2.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3109
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik produkcji / Szlifierz
Opis stanowiska: Pracownik produkcji / Szlifierz
Data ważności od: 12.08.2014, do: 11.09.2014
Firma: Diwa Personalservice
Miejscowość: Opole
Adres: Oleska 121b, tel: 668 555 113 mazur@diwa-personalservice.pl
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0614
Wymagania: 3 zmiany
Uwagi:
Pracownik produkcji zwierzęcej
Opis stanowiska: Pracownik produkcji zwierzęcej
Data ważności od: 05.08.2014, do: 20.08.2014
Firma: Gospodarstwo Rolne Matejka Sp.J.
Miejscowość: Obrowiec
Adres: Odrzańska 2, tel: 601-842-224
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0587
Wymagania: prawo jazdy kat. B, odpowiedzialność, umiejętność pracy ze zwierzętami
Uwagi:
Pracownik produkcyjny
Opis stanowiska:
Data ważności od: 24.06.2014, do: 31.08.2014
Firma: P.V. Prefabet Kluczbork S.A.
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul. Kościuszki 33, tel: 774471061
Wykształcenie: Zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/0861
Wymagania: Wymagane uprawnienia na wózek widłowy oraz doświadczenie zawodowe min. 2 lata.
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym 6-14. Formowanie studni, magazynowanie wyrobów gotowych, załadunek wyrobów gotowych
Pracownik produkcyjny
Opis stanowiska: pozostałe prace produkcyjnerozbiór drobiu na części, praca na lini produkcyjnej w godz. 6-14/14-21, praca od pn-pt
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-09-30
Firma: WYG HR Consulting
Miejscowość: 02-674 Warszawa
Adres: Marynarska 15, tel: Tel.: 601 885 483 e-mail: agnieszka.malewicka@wyghrconsulting.pl
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3159
Wymagania: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska), mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, dyspozycyjność, odpowiedzialność
Uwagi:
Pracownik sekretariatu
Opis stanowiska: "Organizowanie i koordynacja bieżących spraw zleconych przez zarząd
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2720
Wymagania:
Uwagi:
Pracownik utrzymania czystości
Opis stanowiska: Sprzątanie obiektu, praca w godz. 6-14/14-22
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-09-09
Firma: Dussmann Service Sp. z o.o
Miejscowość: 02-733 Warszawa
Adres: Karola Kurpińskiego 55a, tel: Tel.: 22 827 22 90 w. 202, 210 e-mail: j.iskra@dussmann.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas wyk. określonej pracy, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2710
Wymagania:
Uwagi:
PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU - ELEKTRYK
Opis stanowiska:
Data ważności od: 15.07.2014, do: 26.08.2014
Firma: USTRONIANKA SP. Z O.O
Miejscowość: BIAŁA
Adres: BIAŁA, tel:
Wykształcenie: ZAWODOWE
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0000
Wymagania: ZNAJOMOŚĆ SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Uwagi:
Prezes zarządu
Opis stanowiska: Prezes zarządu
Data ważności od: 23.07.2014, do: 22.08.2014
Firma: Gminna Spółdzielnia Samopomc Chłopska
Miejscowość: Zdzieszowice
Adres: G.Św.Anny 6, tel: gszdzieszowice@neostrada.pl
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0550
Wymagania: wyk.ekonomiczne lub zarządzanie i marketing,min.5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,organizacja pracy,zarządzanie zespołem
Uwagi:
produkcja rur gorąco walcowanych
Opis stanowiska: 2014-08-08
Data ważności od: 2014-10-31, do: WORK SERVICE S.
Firma: GWIAŹDZISTA 4
Miejscowość: Tel.: 508 040 068
Adres: 53-413 Wrocław, tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: 100, wymiar etatu: PUP STRZELCE OPOLSKIE
Źródło oferty: , jej numer "
Wymagania: Umowa o pracę na czas określony
Uwagi:
Programista aplikacji
Opis stanowiska: "- tworzenie stron i serwisów internetowych, sklepów on-line oraz aplikacji
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3071
Wymagania:
Uwagi:
Programista CNC
Opis stanowiska: programowanie lasera - Trumpf, okres probny - do 3 m-cy, dwie zmiany: 6-14, 14-22, premia do 100 %, znajomość AUTOCAD
Data ważności od: 2014-07-24, do: 2014-08-23
Firma: RV Metal sp o.o
Miejscowość: 45-565 Opole
Adres: Obrońców Stalingradu 66, tel: Tel.: 601 721 771 e-mail: --
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2943
Wymagania:
Uwagi:
Przedstawiciel finansowo-ubezpieczeniowy
Opis stanowiska: doradztwo z zakresu finansow i ubezpieczeń, przygotowywanie ofert, kontakt z klientem, pozyskiwanie klientow, dbanie o klienta, mile widziany własny samochód, dośw. w branży spzredazowej, komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, miła aparycja, praca w godz. 8-16
Data ważności od: 2014-07-08, do: 2014-08-09
Firma: Lidia Helmin-Małek finanse i ubezpieczenia
Miejscowość: 86-010 Koronowo
Adres: Sobieskiego 12/7, tel: Tel.: 697 155 202 e-mail: grzeslidia@wp.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2672
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, mila aparycja, mikle widziane dośw. w sprzedaży, mile widziany wlasny samochód
Uwagi:
Przedstawiciel handlowy
Opis stanowiska: Nawiązywanie i utrzymanie relacji handlowych z klientami firm
Data ważności od: 18-07-2014, do: 30-08-2014
Firma: WENO Sp. z o.o. Technika Mocowań Sp.K.
Miejscowość: Większyce
Adres: Ul.Opolska 19, tel: praca@weno.net.pl lub info@weno.net.pl
Wykształcenie: średnie techniczne mile widziane budowlane
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas okreslony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0924
Wymagania: prawo jazdy kat. B, własny komputer z dostępem do internetu, osoba ne paląca, łatwość nawiązywania kontaktów, dynamika w działaniu, staż pracy min. pół roku na stanowisku przedstawiciela handlowego
Uwagi: Praca w Brzegu o okolicach
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 18.08.2014, do: 20.09.2014
Firma: SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW INMET
Miejscowość: 47-206 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Portowa 33, tel: tel. 77 482 38 51
Wykształcenie: wyk. średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o p, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1158
Wymagania: znajomość języka angielskiego znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym znajomośc pakietu Office, Axcel, Word, PowerPoint prawo jazdy kat. B
Uwagi:
Przedstawiciel handlowy
Opis stanowiska:
Data ważności od: 5.08.2014, do: 5.09.2014
Firma: P.P.H.U „Flaxpol”
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul. Jagiełły 1, tel: 774144148
Wykształcenie: średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/1025
Wymagania: wymagane prawo jazdy kat. B, angielski komunikatywny
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym: 8-16
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Opis stanowiska: "Aktywne pozyskiwanie klientów, zawieranie umów handlowych, wykonywanie nałożonych planów ilościowych i jakościowych, raportowanie efektów pracy. Praca handlowców dotyczy trzech branż: - reklamowa - sprzedaż usług reklamowych, - usługi internetowe, - usługi medyczne. System wynagrodzenia: 1. okres próbny - umowa zlecenie do 3 mc - wynagrodzenie prowizyjne
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/0863
Wymagania:
Uwagi:
Przedstawiciel handlowy
Opis stanowiska: "Sprzedaż maszyn, urządzeń i technologii renomowanych firm takich
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2692
Wymagania:
Uwagi:
Przedstawiciel handlowy
Opis stanowiska: "aktywna sprzedaż pojazdów dostawczych, budowanie relacji partnerskich z klientami, prowadzenie negocjacji handlowych,
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2929
Wymagania:
Uwagi:
Przedstawiciel handlowy
Opis stanowiska: "dostarczanie klientom sklepu internetowego Alma24 zamówionych produktów zgodnie z obowiązującymi zasadami. Prawidłowe i dokładne
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3028
Wymagania:
Uwagi:
Przedstawiciel handlowy
Opis stanowiska: Sprzedaż, obsługa sieci handlowych, pozyskiwanie nowych klientów, miejsce pracy: Opole i okolice, godz pracy: 7-15.
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-08-29
Firma: Gamax
Miejscowość: 43-300 Bielsko-Biała
Adres: Krakowska 337, tel: Tel.: 665-007-080 e-mail: piotr.gamax@wp.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3136
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Uwagi:
Przedstawiciel handlowy
Opis stanowiska: Hurtowni opakowań, AGD i chemii gospodarczej, praca w godz. 8-16. Praca na terenie województwa opolskiego
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-09-06
Firma: "Henryka Romualda Węgrzynowska Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ""ADA"""
Miejscowość: 45-864 Opole
Adres: Niemodlińska 79, tel: Tel.: -- -- e-mail: praca@adaopakowania.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3148
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, wykształcenie średnie z maturą, komunikatywność, łatwość uczenia się, nawiązywania kontaktów, umiejętność negocjacji, szybkość działania, umiejętność pracy pod presją czasu, schludność, miła aparycja
Uwagi:
Przedstawiciel handlowy
Opis stanowiska: "Budowanie bazy potencjalnych klientów pod kątem oferowanych
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3162
Wymagania:
Uwagi:
Przedstawiciel Ubezpieczeniowo Finansowy
Opis stanowiska: aktywne poszukiwanie klientów, badanie potrzeb ubezpieczeniowych, zawieranie umów ubezpieczeniowych, obsługa posprzedażowa, 8-16
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-08-18
Firma: Finanse i Ubezpieczenia Grzegorz Dąbrowski
Miejscowość: 45-811 Opole
Adres: Komara 4/5, tel: Tel.: 694 542 627 e-mail: pracarekrutacja@interia.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2847
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Wykształcenie minimum średnie (matura), Niekaralność, Kreatywność, Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, Chęći do nauki i zdobycia nowego zawodu, Doświadczenea w sprzedaży (mile widziane)
Uwagi:
przrdsawiciel handlowy
Opis stanowiska:
Data ważności od: 22.07.14, do: 22.08.14
Firma: Katolik Sp. z o.o..
Miejscowość: Kietrz
Adres: Kietrz ul. Mickiewicza 62, tel: 506110376
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0554
Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku , znakomość języka rosyjskiego lub angielskiego lub czeskiego ,lub węgierskiego lub słowackiego lub rumuńskiego,
Uwagi:
Psycholog
Opis stanowiska: Praca wychowawcza we wszystkich klasach szkoły podstawowej
Data ważności od: 2014-08-19, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dalachów
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat):konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 4.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 1.00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0410
Wymagania: kurs pedagogiczny,konieczne, Skierowanie z PUP
Uwagi:
Recepcjonista
Opis stanowiska: praca w recepcji
Data ważności od: 2014-08-19, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0409
Wymagania: Skierowanie z PUP
Uwagi:
Recepcjonista hotelu
Opis stanowiska: praca w recepcji hotelowej, przyjmowanie gośći, przygotowywanie ofert, praca w godz.6-18,18-6
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-31
Firma: """Słowobud""S.C Przedsiębiorstwo Budowlane P.H.U"
Miejscowość: 45-782 Opole
Adres: Halera 1a, tel: Tel.: 604 143 338
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2765
Wymagania:
Uwagi:
Referent
Opis stanowiska: obsługa klientów KRUS: wydawanie decyzji z zakresu ubezpieczenia społecznego, prowadzenie spraw z zakresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, księgowanie wpływów składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Data ważności od: 14-08-2014, do: 29-08-2014
Firma: KRUS
Miejscowość: Opole
Adres: ul. Ozimska 51A, tel: tel. 77-454-47-77
Wykształcenie: średnie lub wyższe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o zastępstwo, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1139
Wymagania: umiejętność obsługi komputera, znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, znajomość KPA
Uwagi: Praca w Brzegu
Referent administracyjny
Opis stanowiska: obsługa klienta, obsługa kasy, fakturowanie, telefoniczne przyjmowanie zleceń, praca w godz. 8-16
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-08-11
Firma: Plada Sp. z o.o
Miejscowość: 46-053 Chrząstowice
Adres: Ozimska 17, tel: Tel.: 77 407 80 76 e-mail: biuro@plada-wik.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3105
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Biegła obsługa komputera w tym pakietu Office i Word .Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu.
Uwagi:
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Opis stanowiska:
Data ważności od: 28.07.2014, do: 26.08.2014
Firma: DIVERSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Miejscowość: PRUDNIK
Adres: PRUDNIK, tel:
Wykształcenie: ŚREDNIE
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0680
Wymagania: DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, PRAWO JAZDY KAT. C
Uwagi:
Referent ds. księgowości
Opis stanowiska: prowadzenie księgowości firmy
Data ważności od: 01-08-2014, do: 31-08-2014
Firma: oferta zamknięta
Miejscowość: oferta zamknięta
Adres: oferta zamknięta, tel: oferta zamknięta
Wykształcenie: średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa na okres próbny, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1064
Wymagania: znajomośc ustawy o rachunkowości
Uwagi: Praca w Brzegu
Robotnicy budowlani i pokrewni
Opis stanowiska:
Data ważności od: 12.08.2014, do: 31.08.2014
Firma: Solid-Dach
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul. Wołczyńska 11, tel: 792265333
Wykształcenie: bz
Rodzaj zatrudnienia: umowa na okres próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/1038
Wymagania: Mile widziane prawo jazdy kat. B
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym 6-14. Remonty i prace wykończeniowe wewnatrz budynków.
Robotnik budowlany
Opis stanowiska: Kafelkowanie, Montaż płyt G/K, zmiana od 8-16
Data ważności od: 2014-07-28, do: 2014-08-29
Firma: P&D BUD Sp. z o.o
Miejscowość: 45-316 Opole
Adres: Rzeszowska 38/10, tel: Tel.: 722158667 e-mail: p.d.uslugiremontowe@op.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2969
Wymagania:
Uwagi:
Robotnik budowlany
Opis stanowiska: prace tynkarskie, murarskie, brukarskie, ociepleniowe, praca w godz. 7-15
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-18
Firma: MATERIA Magdalena Turek
Miejscowość: 46-017 Górki
Adres: Ogrodowa 17a, tel: Tel.: 600113329
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3003
Wymagania:
Uwagi:
ROBOTNIK BUDOWLANY - ROBOTY BRUKARSKIE
Opis stanowiska: Roboty brukarskie i inne.
Data ważności od: 2014-06-03, do: 2014-08-31
Firma: "EDMUND MERCZYK ""EDMO"""
Miejscowość: 47-100 Sporok
Adres: BOLESŁAWA CHROBREGO 20, tel: Tel.: 512 693 147
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 50
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0715
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B,
Uwagi:
Robotnik drogowy
Opis stanowiska:
Data ważności od: 3.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: Przedsiębiorstwo drogowe Trakt S.j.
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul. Matejki 1, tel: 774184550
Wykształcenie: Zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas określony, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/0902
Wymagania: Umiejętność wykonywania prac drogowych, doświadczenie w pracy min. 0,5 roku
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym 7-15. Wykonywanie robót związanych z budową, chodników, itp.
ROBOTNIK FIZYCZNY
Opis stanowiska: Układanie i podawanie drewna do korowarki.
Data ważności od: 2014-07-07, do: 2014-08-31
Firma: "P.P.H.U. ""DOMAR"""
Miejscowość: 98-324 Kraszkowice
Adres: POPRZECZNA 2, tel: Tel.: 508 289 814
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0818
Wymagania:
Uwagi:
robotnik gospodarczy
Opis stanowiska:
Data ważności od: 22.07.14, do: 22.08.14
Firma: Katolik Sp. z o.o..
Miejscowość: Kietrz
Adres: Kietrz ul. Mickiewicza 62, tel: 506110376
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0558
Wymagania: prawo jazdy kat.B,T
Uwagi:
Robotnik gospodarczy
Opis stanowiska: Robotnik gospodarczy
Data ważności od: 11.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: Zakłady Mechaniczne ZAMPAP
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Opolska 79a, tel: 77/466-13-51 w.101
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0606
Wymagania: rzetelność, solidność
Uwagi:
Robotnik gospodarczy
Opis stanowiska: Śrutowanie zboża, przygotowanie zboża do siewu, obsługa suszarni zboża, inne prace fizyczne w gospodarstwie.
Data ważności od: 2014-06-24, do: 2014-08-30
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Świercze
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: BRAK
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0296
Wymagania: Skierownie z PUP, dowód osobisty, świadectwo pracy z poprzednich zakładów pracy.
Uwagi:
Robotnik gospodarczy
Opis stanowiska: Koszenie trawy, plewienie, dbanie o teren zewnętrzny, mycie klatek schodowych. Praca na terenie Opola, w godzinach 7-15.
Data ważności od: 2014-07-11, do: 2014-08-10
Firma: POSESJA
Miejscowość: 49-340 Lewin Brzeski
Adres: Okrzei 14, tel: Tel.: 796539277
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2737
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B
Uwagi:
Robotnik gospodarczy
Opis stanowiska: "praca przy przeładunku surowca utylizacyjnego (odpadów pochodzenia
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3142
Wymagania:
Uwagi:
Robotnik Leśny
Opis stanowiska: Praca fizyczna związana z pozyskaniem drewna oraz jego zrywką.
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-22
Firma: Zakład Usługowy Andrzej Janik
Miejscowość: 49-100 Mała Góra
Adres: Mała Góra 9, tel: Tel.: 501764957
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2905
Wymagania:
Uwagi:
SAMODZIELNY BRUKARZ
Opis stanowiska: Brukarz. Wymagane doświadczenie na stanowisku brukarz, samodzielność w wykonywaniu prac, prawo jazdy kat.B.
Data ważności od: 2014-07-09, do: 2014-08-31
Firma: ZAKŁAD PREFABRYKACJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH H. WALCZAK
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: 1 MAJA 13, tel: Tel.: 77 461 36 20 e-mail: brukbeton@o2.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0825
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B, umiejetność: samodzielność,DOŚWIADCZENIE,
Uwagi:
Serwisant
Opis stanowiska: Montaż automatyki kotłów, palników i pieców na pellety. Uruchomianie i serwis kotłów, praca w godz.8-15/15-20
Data ważności od: 2014-07-08, do: 2014-08-31
Firma: Pelletmont Henryk Gogolok
Miejscowość: 45-071 Opole
Adres: Armii Krajowej 11, tel: Tel.: 784612008 e-mail: henryk.gogolok@pelletmont.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2655
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Automatyka kotłów, czujniki, regulatory, sterowniki, sterowanie podajników,silników. Umiejętność wykonywania okablowania elektrycznego urządzeń grzewczych, umiejętności manualne, czyszczenie kotłów i palników. Mile widziana znajomość techniki grzewczej i elektroniki, dodatkowo uprawnienia elektryczne i grzewcze (SEP G1 i SEP G2
Uwagi:
Serwisant sprzętu biurowego
Opis stanowiska: "Obsługa serwisowa urządzeń biurowych, Instalacje urządzeń w sieci
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3164
Wymagania:
Uwagi:
Serwisant-automatyk systemów grzewczych
Opis stanowiska: Montaż automatyki kotłów, palników i pieców na pellety. Uruchomianie i serwis kotłów, praca w godz.8-15/15-20
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-08-31
Firma: Pelletmont Henryk Gogolok
Miejscowość: 45-071 Opole
Adres: Armii Krajowej 11, tel: Tel.: 784612008 e-mail: henryk.gogolok@pelletmont.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3075
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, Automatyka kotłów, czujniki, regulatory, sterowniki, sterowanie podajników,silników. Umiejętność wykonywania okablowania elektrycznego urządzeń grzewczych, umiejętności manualne, czyszczenie kotłów i palników. Mile widziana znajomość techniki grzewczej i elektroniki, dodatkowo uprawnienia elektryczne i grzewcze (SEP G1 i SEP G2)
Uwagi:
ŚLUSARZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 03.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: ZAKŁAD ŚLUSARSKI. K. SZENDZIELORZ
Miejscowość: 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Eichendorfa 2, tel: tel. 694 026 865 774815271
Wykształcenie: wyk. zawodowe lub średnie techniczne,
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0923
Wymagania: 5 lat doświadczenia, prawo jazdy kat. B
Uwagi:
ŚLUSARZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 11.08.2014, do: 20.09.2014
Firma: KAMET S.A.
Miejscowość: 47-208 Reńska Wieś
Adres: ul. Reński Koniec 14, tel: tel. 77 482 70 58
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1126
Wymagania: doświadczenie min. 2 lata umiejętności ślusarskie, znajomośc rysunku tech. zdolności manualne, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej, bezkonfliktowość
Uwagi:
ŚLUSARZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 12.08.2014-20.0, do:
Firma: ZAKŁAD ŚLUSARSKO-SPAWALNICZY DRAGON
Miejscowość: 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Piramowicza 19b/3, tel: tel. 516 093 779
Wykształcenie: wyk.zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1132
Wymagania: doświadczenie, uprawnienia na MAG, uprawnienia do obsługi suwnic, umiejętność czytania rysunku
Uwagi:
Ślusarz
Opis stanowiska: Ślusarz
Data ważności od: 21.07.2014, do: 20.08.2014
Firma: Induserwis s.c.
Miejscowość: Gogolin
Adres: Krapkowicka 19, tel: 511 991 093
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0549
Wymagania: upr. na wózek widłowy,samodzielność,umiejętność spawania,praca w Rogowie Opolskim
Uwagi:
Ślusarz
Opis stanowiska: Ślusarz
Data ważności od: 12.08.2014, do: 11.09.2014
Firma: Diwa Personalservice
Miejscowość: Opole
Adres: Oleska 121b, tel: 668 555 113 mazur@diwa-personalservice.pl
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0615
Wymagania: 3 zmiany
Uwagi:
ŚLUSARZ
Opis stanowiska: utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń kuzienniczych, apretura odkuwek wynagrodzenie zależy od uprawnień
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-09-30
Firma: GJH-KOŁO H.JANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA - KOŁO
Miejscowość: 62-600 Koło
Adres: Żeromskiego 8, tel: Tel.: . e-mail: mwlodarczyk@gjh.com.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0875
Wymagania: uprawnienie: mile widziane upr.spawacza,
Uwagi:
Ślusarz
Opis stanowiska: Prace ślusarskie przy wielkogabarytowych konstrukcjach stalowych w godz. 6-14./14-22/22-6
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-08-15
Firma: """ENERGOMET"" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Miejscowość: 45-641 Opole
Adres: Oświęcimska 102/c, tel: Tel.: 77 427 88 62 e-mail: kania.brygida@energomet.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3038
Wymagania:
Uwagi:
Ślusarz
Opis stanowiska: Przygotowanie detali w dziale przygotowanie produkcji, wszelkiego rodzaju prace ślusarskie: szlifowanie, szczepianie, wiercenie, gratowanie, kompletacja Praca 6.30-14.30, 14.30-22.30
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: Konstrukcje Stalowe KTR Group Sp. z o.o.
Miejscowość: 46-040 Ozimek
Adres: Kolejowa 1, tel: Tel.: 774026850 e-mail: k.michalska@ktr.com
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3050
Wymagania:
Uwagi:
Ślusarz
Opis stanowiska: obróbka odlewów i ich kompletacja i wykończenie, praca w godz.6-14
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-08-19
Firma: Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew Sp. z o.o
Miejscowość: 45-805 Opole
Adres: Północna 20, tel: Tel.: 77-454-09-37 e-mail: art-odlew@art-odlew.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3106
Wymagania:
Uwagi:
ŚLUSARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
Opis stanowiska: Składanie i montaż konstrukcji stalowych. Wynagrodzenie około 15zł/h w zależności od doświadczenia. Doświiadczenie min. 2 lata.
Data ważności od: 2014-07-16, do: 2014-08-31
Firma: """KOLB"" SP. Z O.O. KOLONOWSKIE"
Miejscowość: 47-114 Kolonowskie
Adres: KOŚCIUSZKI 7, tel: Tel.: 77 543 25 71 e-mail: k.konowal@kolb.pl
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0852
Wymagania: uprawnienie: SPAWANIE METODĄ MAG, umiejetność: DOŚWIADCZENIE,prostowanie płomieniowe,,znajomość rysunku technicznego,
Uwagi:
ŚLUSARZ-MONTER KONSTRUKCJI STALOWEJ
Opis stanowiska: ślusarz-monter konstrukcji stalowej
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-08-31
Firma: FORMOPEX SP. Z O.O.STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: BRACI PRANKEL 11, tel: Tel.: 662 263 190 e-mail: sekretariat@formopex.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0831
Wymagania: zawód: Ślusarz*, umiejetność: obowiązkowa znajomość rysunku technicznego,
Uwagi:
ŚLUSARZ-SPAWACZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 04.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: P.R.I. EKO-BUD-INSTAL S.A.
Miejscowość: 47-208 Długomiłowice
Adres: ul. Sukowska 3, tel: tel. 77 482 58 17 w 16
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa na okres próbny, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1098
Wymagania: mile widziane doświadczenie ciecie tlenem, znajomość rysunku technicznego
Uwagi:
Ślusarz-Spawacz
Opis stanowiska:
Data ważności od: 19.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: P.V. Prefabet Kluczbork S.A.
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul. Kościuszki 33, tel: 774471058
Wykształcenie: Średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa na okres próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/1052
Wymagania: Wymagana umiejętność spawania, znajomośc rysunku technicznego oraz min. dwuletnie doświadczenie zawodowe
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym 6-14.
Ślusarz-spawacz
Opis stanowiska: przygotowanie do spawania, spawanie elementów metalowych
Data ważności od: 2014-07-02, do: 2014-08-10
Firma: ZUT Spółdzielnia Pracy Usługowo-Wytwórczo-Handlowa
Miejscowość: 45-058 Opole
Adres: Ozimska 38, tel: Tel.: 77 453 90 80 e-mail: info@zut.opole.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o dzieło, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2586
Wymagania: uprawnienie: Spawanie metodą MAG (135) elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (CO2, H2, O2, N2, NO), 2 lata doświadczenie zawodowe na podobnym stanowiksu
Uwagi:
Ślusarz/spawacz
Opis stanowiska: Ślusarz/spawacz
Data ważności od: 31.07.2014, do: 14.08.2014
Firma: H.Niemeyer - Polserw
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Kilińskiego 1, tel: 77/407-82-00
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0570
Wymagania: 2 lata stażu, uprawnienia TIG/ MAG
Uwagi:
SORTOWACZ
Opis stanowiska: Sortowanie warzyw, prace przy taśmie produkcyjnej, prace porządkowe. Wymagane zdolności manualne oraz książeczka sanepidowska.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: OTTO POLSKA SP. Z O.O.
Miejscowość: 55-040 Kobierzyce
Adres: SPÓŁDZIELCZA 5, tel: Tel.: 32 401 10 61
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0918
Wymagania:
Uwagi:
spawacz
Opis stanowiska:
Data ważności od: 29.07.14, do: 22.08.14
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pelny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0571
Wymagania: uprawnienia
Uwagi:
Spawacz
Opis stanowiska: Spawacz
Data ważności od: 07.08.2014, do: 06.09.2014
Firma: FHU Meta Kundzir Ivan
Miejscowość: Gogolin
Adres: Strzelecka 173/1, tel: 888-021-293
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0598
Wymagania: 2 lata stażu, uprawnienia spawacza Mig/Mag - aktualne
Uwagi:
Spawacz - ślusarz
Opis stanowiska: Spawanie w przyrządach elementów zgodnie z rysunkiem - praca zespołowa
Data ważności od: 28-07-2014, do: 27-08-2014
Firma: Zakład Usługowo - Produkcyjny Zbigniew Tomków
Miejscowość:
Adres: Koscierzyce 68, tel: tomkowresory@poczta.onet.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1010
Wymagania: umiejętność czytania rysunku technicznego, uprawnienie spawania metodą MAG, dośw. zawodow emile widziane
Uwagi: Praca w Kościerzycach
Spawacz elektryczny
Opis stanowiska: Spawacz elektryczny
Data ważności od: 04.08.2014, do: 03.09.2014
Firma: Paga Pro Sp. z o.o.
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Piastowska 16, tel: 606-998-244
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0584
Wymagania: mile widziany staż, mile widziane prawojazdy kat. B, uprawnienia spawacza koniecznie
Uwagi:
Spawacz metodą MAG
Opis stanowiska:
Data ważności od: 18.07.14, do: 22.08.14
Firma: HTECH PL Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: ul. kołłątaja 3c, tel: 774710180
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0546
Wymagania: uprawnienia spawacza
Uwagi:
SPAWACZ METODĄ MAG
Opis stanowiska: spawacz
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-08-31
Firma: FORMOPEX SP. Z O.O.STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: BRACI PRANKEL 21b, tel: Tel.: 662 263 190 e-mail: sekretariat@formopex.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0830
Wymagania: zawód: Spawacz metodą MAG, uprawnienie: CERTYFIKAT SPAWANIA METODĄ MAG (135), umiejetność: umiejętność metodą spawania 135,
Uwagi:
Spawacz metodą MAG
Opis stanowiska: Spawanie konstrukcji stalowych metodą MAG.
Data ważności od: 2014-07-11, do: 2014-08-11
Firma: Konstrukcje Stalowe KTR Group Sp. z o.o.
Miejscowość: 46-040 Ozimek
Adres: Kolejowa 1, tel: Tel.: 774026850 e-mail: k.michalska@ktr.com
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2738
Wymagania: uprawnienie: Spawanie metodą MAG (135) elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (CO2, H2, O2, N2, NO), dyspozycyjność, potencjał rozwojowy
Uwagi:
Spawacz metodą MIG MAG
Opis stanowiska: Spawanie elementów konstrukcji stalowych.
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-08-10
Firma: ZWM CARBONEX
Miejscowość: 46-040 Ozimek
Adres: Dworcowa 10 E, tel: Tel.: 77 402 63 02 e-mail: s.sikora@zwmcarbonex.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2722
Wymagania:
Uwagi:
Spawacz Mig lub Mag
Opis stanowiska: spawanie konstrukcji metalowych, umowa zlecenie
Data ważności od: 2014-08-08, do: 2014-08-23
Firma: FOTON Sp. z o.o. spółka komandytowa
Miejscowość: 45-057 Opole
Adres: Ozimska 14-16/307, tel: Tel.: 77 441 87 45 e-mail: julian@kwantpraca.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3165
Wymagania:
Uwagi:
spawacz mig- mag
Opis stanowiska:
Data ważności od: 07.07.14, do: 22.08.14
Firma: Galmet sp. z o.o. sp. K
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce, ul. raciborska 36, tel: 774034585
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę , wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0535
Wymagania: uprawnienia spawacza
Uwagi:
SPAWACZ MIG/MAG
Opis stanowiska: min.rok doświadczenia, doświadczenie w spawaniu blach (do 10mm), umiejetność czytania rysunku technicznego
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-31
Firma: FORBIS SP.Z O.O. STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: KRAKOWSKA 50A, tel: Tel.: 697 767 111 e-mail: praca@grupaforbis.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0962
Wymagania: umiejetność: czytanie rysunku technicznego,
Uwagi:
Spawacz TIG
Opis stanowiska: Spawanie metodą TIG MAG elementów ze stali nierdzewnej
Data ważności od: 29-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: GPI POLAND sp. z o.o.
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Cegielniana 9, tel: pacholewicz@gpi-poland.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe techniczne
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1021
Wymagania: umiejętność czytania rysunku technicznego, uprawnienie spawania metodą MAG, dośw. zawodow emile widziane
Uwagi:
Spawacz TIG i MIG
Opis stanowiska: spawanie konstrukcji stalowych met. TIG i MIG, montaż konstrukcji i ich szlifowanie, stosowanie i przestrzeganie norm jakości i bezpieczeństwa
Data ważności od: 28-07-2014, do: 31-08-2014
Firma: InterKadra
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Adres: ul. Bożka 9b/6, tel: Tel.717382396
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę tymczasową, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1020
Wymagania: aktualne uprawnienia spawalnicze TIG
Uwagi: Praca w Jelczu-Laskowicach
Specjalista do spraw marketingu i handlu
Opis stanowiska: #NAZWA?
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-08-31
Firma: Vision Rafał Zdeb
Miejscowość: 45-123 Opole
Adres: Budowlanych 52, tel: Tel.: 600347358 e-mail: biuro@vsn.pl
Wykształcenie: pomaturalne/policealne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3070
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, znajomość obsługi komputera - pakiet office, mile widziana znajomość programów Corel, Photoshop
Uwagi:
SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY
Opis stanowiska: Wymagane wykształcenie wyższe, doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klientów, znajomość języków obcych (j.angielski - biegły), znajomość pakietu MS OFFICE, wysoko rozwinięte kompetencje interpersonale, umiejętności negocjacyjne, umiejętność samodzielnego planowania oraz organizacji czasu własnego, duża odporność na stres, dynamika działania, komunikatywność, asertywność, kreatywność.
Data ważności od: 2014-07-11, do: 2014-08-31
Firma: PEARL STREAM SA STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: GOGOLIŃSKA 12, tel: Tel.: . e-mail: hr@pearl-stream.com
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0844
Wymagania: umiejetność: OBSŁUGA KOMPUTERA, jęz obcy: angielski,
Uwagi:
Specjalista do spraw sprzedaży
Opis stanowiska: Pozyskiwanie materiału na eksport( drewno) negocjacje cen- Organizowanie w sposób niezależny całości łańcucha dostaw (od producenta do klienta) w porozumieniu z działem logistyki, 8-16.
Data ważności od: 2014-07-21, do: 2014-08-31
Firma: Eurobud Contracting Sp.z o.o
Miejscowość: 60-523 Poznań
Adres: Dąbrowskiego 75/70, tel: Tel.: 77 543 18 52 e-mail: info@weegree.com
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2848
Wymagania:
Uwagi:
Specjalista ds. exportu
Opis stanowiska: Kontakty telefoniczne i mailowe z kontrahentami zagranicznymi z Rosji i Ukrainy, Kazahstanu, Bułgarii i Rumunii, praca w godz. 9-17
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-15
Firma: Fehchem Piotr Rodak
Miejscowość: 45-716 Opole
Adres: Spychalskiego 4a/6, tel: Tel.: 516 050 320 e-mail: info@fahchem.com
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3068
Wymagania:
Uwagi:
SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI
Opis stanowiska:
Data ważności od: 11.08.2014, do: 20.09.2014
Firma: A.BERGER POLSKA SP. Z O.O.
Miejscowość: 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Przyjaźni 45A, tel: tel: 774060714
Wykształcenie: wyk. średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1123
Wymagania: dobra znajomość niemieckiego w mowie i piśmie, dobra znajomość narzędzi jakościowych (8D, Ishikawa, 5Why dobra znajomość Office, elastyczność oraz umiejętność
Uwagi:
Specjalista ds. marketingu i handlu
Opis stanowiska: sprzedaż towarów poprzez wykorzystanie FB i innych portali społecznościowych i lokalnych oraz praca w swoim otoczeniu
Data ważności od: 21-07-2014, do: 30.09.2014
Firma: "Handlowo-Usługowa Sołdzielnia Pracy ""Razem możemy więcej"""
Miejscowość: Odrzywół
Adres: ul. Plac Kilińskiego 43, tel: e-mail: razemmozemywiecej@wp.pl
Wykształcenie: wyższe lub średnie
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas nieokreślony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/0933/34
Wymagania: dobre poruszanie się po portalach społecznościowych
Uwagi: Praca w Brzegu
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU
Opis stanowiska:
Data ważności od: 15.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: "Handlowo Usługowa Spółdzielnia Pracy ""RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"""
Miejscowość: 26-425 Odrzywół
Adres: Pl. Kilińskiego 43, tel: e-mail: razemmozemywiecej@wp.pl
Wykształcenie: wyk. średnie, licencjackie lub wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0970
Wymagania: bardzo dobre poruszanie się po portalach społecznosciowych więcej inf. www.przyjacielerazem.org.org.pl
Uwagi:
Specjalista ds. monitoringu
Opis stanowiska: "-przygotowywanie regulaminów i wzorów dokumentów wykorzystywanych w trakcie realizacji proj, praca w godz. 8-14
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3031
Wymagania:
Uwagi:
Specjalista ds. obsługi sprzedaży zagranicznej
Opis stanowiska: sprzedaż eksportowa, obsługa kontrahentów, ofertowanie, tłumaczenia mat. Reklamowych, pozyskiwanie i koordynowanie zamówień, fakturowanie
Data ważności od: 11-08-2014, do: 01-09-2014
Firma: OKPOL Sp. z o.o.
Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle
Adres: ul. Topolowa 24, tel: 774046663
Wykształcenie: średnie lub wyższe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1121
Wymagania: prawo jazdy kat. B, język francuski biegły w mowie i pismie, obsługa programów Word, Excel, power Point
Uwagi: Praca w Skarbimierzu-Osiedle
SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 20.06.2014, do: 26.08.2014
Firma: VTO DEKOR
Miejscowość: GŁOGÓWEK
Adres: GŁOGÓWEK, tel:
Wykształcenie: ŚREDNIE
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0566
Wymagania: DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE
Uwagi:
Specjalista ds.monitoringu transportu
Opis stanowiska: osoba do monitorigu transportu,sporządzanie notatek, 8-18
Data ważności od: 2014-07-16, do: 2014-08-16
Firma: KONSALNET OCHRONA sp.zoo
Miejscowość: 01-756 Warszawa
Adres: Przasnyska 6 a, tel: Tel.: - e-mail: r.mlynarczyk@konsalnet.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2792
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, doświadczenie na podobnym stanowisku, obsługa komputera Ms Office, dostęp do internetu w miejscu zamieszkania
Uwagi:
SPECJALISTA DS.REKRUTACJI I ADMINISTRACJI
Opis stanowiska: udział w projektach rekrutacyjnych, obsługa administracyjno-kadrowa pracowników tymczasowych, rozwiązywanie bieżących problemów
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-08-31
Firma: GI GROUP SP. Z O.O. KATOWICE
Miejscowość: 40-082 Katowice
Adres: SOBIESKIEGO 4, tel: Tel.: 34 372 63 61 e-mail: anna.eliasz@gigroup.com
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0964
Wymagania: zawód: Specjalista do spraw rekrutacji pracowników, umiejetność: znajomość zagadnień prawa pracy, zasad rekrutacji, dobra organizacja czasu pracy, pomysłowość, jęz obcy: angielski,
Uwagi:
spedytor
Opis stanowiska:
Data ważności od: 22.07.14, do: 22.08.14
Firma: Katolik Sp. z o.o..
Miejscowość: Kietrz
Adres: Kietrz ul. Mickiewicza 62, tel: 506110376
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0555
Wymagania: znakomość systemu Trans,rynku transportowego
Uwagi:
SPEDYTOR
Opis stanowiska: Pozyskanie klienta, obsługa dotychczasowych klientów, negocjacje z klientem. Praca w biurze, czasami wyjazdy do klienta.
Data ważności od: 2014-06-18, do: 2014-08-31
Firma: TRANSANNABERG WIESIOLLEK J.M.SPÓŁKA JAWNA-STRZELCE OP.
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: ZAKŁADOWA 122, tel: Tel.: 797 010 015 e-mail: k.glinka@transannaberg.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0752
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B, jęz obcy: niemiecki,
Uwagi:
Spedytor
Opis stanowiska: "Bieżąca obsługa klientów w zakresie koordynowania transportu
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3132
Wymagania:
Uwagi:
SPRZĄTACZKA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 16.907.2014, do: 31.08.2014
Firma: ERA SP. Z O.O.
Miejscowość: 41-500 Chorzów
Adres: ul. Katowicka 16B, tel: tel. 728 332 860
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0989
Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziane osoby niepełnosprawne
Uwagi:
SPRZĄTACZKA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 14.08.2014-20.0, do:
Firma: TEBRON Aneta Polewczak
Miejscowość: 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul.Dąbrowa Leśna 7, tel: tel.602190248
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o prace, wymiar etatu: pół etatu
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1154
Wymagania: sprzątanie biur, pomieszczeń pracowniczych i pomieszczeń gospodarczych
Uwagi:
Sprzątaczka
Opis stanowiska:
Data ważności od: 8.08.2014, do: 8.09.2014
Firma: P.P.H.U „Flaxpol”
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul. Jagiełły 1, tel: 774144148
Wykształcenie: bz
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/1033
Wymagania: Wymagane posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym 14-21
Sprzątaczka
Opis stanowiska: Sprzątaczka
Data ważności od: 31.07.2014, do: 31.10.2014
Firma: Onko Produkcja, Remont Sp. z o.o.
Miejscowość: Dobra
Adres: Prudnicka 37, tel: 77/466-83-97 lub ewa.orzlowska@onko-serwis.pl
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0573
Wymagania: j. niemiecki, prawo jazdy kat. B, praca w delegacji
Uwagi:
Sprzątaczka
Opis stanowiska: Sprzątaczka
Data ważności od: 06.08.2014, do: 05.10.2014
Firma: Higiena System Sp. z o.o.
Miejscowość: Chorula
Adres: Cementowa 1, tel: 666-389-120
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: zlecenie, wymiar etatu: 1/2 etatu
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0594
Wymagania:
Uwagi:
Sprzątaczka
Opis stanowiska: wykonywanie usług czystościowych na terenie hipermarketu budowlanego (praca zmianowa), prace mające na celu utrzymanie czystości i porządku oraz właściwego stanu sanitarno-higienicznego, stosowanie środków chemicznych zgodnie z kartami charakterystyki, uzupełnianie środków czystości w łazienkach i toaletach,itp, 7-14,14-21.
Data ważności od: 2014-07-15, do: 2014-08-31
Firma: ERA Sp. z o.o.
Miejscowość: 41-500 Chorzów
Adres: Katowicka 16 b, tel: Tel.: 728 332 860 e-mail: praca@era.com.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2776
Wymagania:
Uwagi:
Sprzątaczka
Opis stanowiska: sprzątanie pomioeszczeń hotelowych, dwie zmiany: 6-14 14-22 lub do uzgodnienia, umowa zlecenie, książeczka zdrowia(sanepid),
Data ważności od: 2014-07-15, do: 2014-08-14
Firma: SUCHY BÓR Sp. z o.o. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Miejscowość: 46-053 Suchy Bór
Adres: Pawlety 26, tel: Tel.: 693 235 050 e-mail: suchybor@interia.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2787
Wymagania:
Uwagi:
Sprzątaczka biurowa
Opis stanowiska: Prace pomocniczne prz utrzymaniu czystości w budynku biura i na całej posesji, prace pomocnicze przy piielęgnacji klombów i zieleni.
Data ważności od: 2014-08-14, do: 2014-08-30
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Olesno
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: BRAK
Rodzaj zatrudnienia: Nie dotyczy, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0389
Wymagania: cv
Uwagi:
Sprzątaczka biurowa
Opis stanowiska: sprzatanie pomieszczeń biurowych w biurowcu. 14-21
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-23
Firma: TROJPOL Sp. z o.o.
Miejscowość: 45-831 Opole
Adres: Wspólna 9, tel: Tel.: 515 271 109 e-mail: trojpol@trojpol.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2907
Wymagania:
Uwagi:
Sprzątaczka biurowa
Opis stanowiska: sprzątanie pomieszczeń biurowych, jedna zmiana 14-18
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-09-06
Firma: ZAJFERT
Miejscowość: 42-200 Częstochowa
Adres: Gersona 8, tel: Tel.: 509532772 e-mail: zajfert@zajfert.com.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 50.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3145
Wymagania:
Uwagi:
Sprzątaczka biurowa
Opis stanowiska: sprzątanie pomieszczeń biurowych, jedna zmiana 14-20
Data ważności od: 2014-08-07, do: 2014-09-06
Firma: ZAJFERT
Miejscowość: 42-200 Częstochowa
Adres: Gersona 8, tel: Tel.: 509532772 e-mail: zajfert@zajfert.com.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 75.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3146
Wymagania:
Uwagi:
SPRZĄTACZKA/PRACOWNIK PORZĄDKOWY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 14.08.2014-20.0, do:
Firma: FUNDACJA AKTYWIZACJA
Miejscowość: 02-520 Warszawa
Adres: Ul.Wiśniowa 40B/8, tel: tel.775421901
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o prace, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1152
Wymagania: wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowane, dyspozycyjność (również w soboty i niedziele)
Uwagi:
SPRZEDAWCA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 09.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: BIURO U.H. B. NIEBIESZCZAŃSKA
Miejscowość: 59-620 Gryfów Śląski
Adres: ul. Prószkowska 36, tel: e-mail: chowaniec@niebieszczanscy.pl
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/0951
Wymagania: mile widziany staż pracy, obsługa kasy fiskalnej
Uwagi:
Sprzedawca
Opis stanowiska:
Data ważności od: 7.08.2014, do: 21.08.2014
Firma: Sklep Ogólnospożywczy Krzysztof Sobota
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: Ligota Dolna 52, tel: 693605046
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas próbny, wymiar etatu: praca na pół etatu
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/1028
Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, komunikatywność
Uwagi: Praca w Ligocie Dolnej w systemie dwuzmianowym: 11-15, 15-19
Sprzedawca
Opis stanowiska:
Data ważności od: 13.08.2014, do: 31.08.2014
Firma: Sklep spożywczo-Przemysłowy
Miejscowość: 46-213 Łowkowice
Adres: ul. Dzierżona 14, tel: 661020383
Wykształcenie: Średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas próbny, wymiar etatu: praca na ? etatu
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/1043
Wymagania: Wymagane doświadczenie zawodowe min. 6 m-cy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
Uwagi: Praca w Łowkowicach w systemie dwuzmianowym 6:30-10:30, 16-20
Sprzedawca
Opis stanowiska: Obsługa klienta.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-08-30
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Olesno
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0361
Wymagania: Skierowanie z PUP.
Uwagi:
SPRZEDAWCA
Opis stanowiska: samodzielne prowadzenie sklepu z częciami do samochodów osobowych tj. zamówienia i sprzedaż częsci, wystawianie dokumentów magazynowych i sprzedaży doświadczenie w branzy motoryzacynej
Data ważności od: 2014-06-24, do: 2014-08-30
Firma: PKS S.A. - STRZELCE OP
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: 1 MAJA 4, tel: Tel.: 77 461 33 58 e-mail: pks@pks.strzelceop.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0762
Wymagania: zawód: Sprzedawca*, umiejetność: znajomość częci samochodowych,OBSŁUGA KOMPUTERA,
Uwagi:
SPRZEDAWCA
Opis stanowiska: Sprzedaż art. AGD i RTV oraz sprzętu oświatleniowego i motoryzacyjnego tj. rowerów i skuterów.
Data ważności od: 2014-07-07, do: 2014-08-31
Firma: "P.H.U.P ""ARES"" Spółka z o. o."
Miejscowość: 46-380 Dobrodzień
Adres: KS.GŁADYSZA 25, tel: Tel.: 602 708 174 e-mail: arnolddombek@wp.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0820
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B, umiejetność: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH,OBSŁUGA KOMPUTERA,
Uwagi:
SPRZEDAWCA
Opis stanowiska: Sprzedaż w sklepie spożywczo-przemysłowym samoobsługowych.
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-09-30
Firma: IGA II Spółka Jawna A.I.A.GOLISZEWSCY
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: TARGOWY 2, tel: Tel.: 601 410 269 e-mail: info@centrumbrowar.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0889
Wymagania: uprawnienie: KSIĄŻECZKA SANEPIDOWSKA, umiejetność: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH,
Uwagi:
Sprzedawca
Opis stanowiska: "obsługa działu mieso-wędliny w ""Delikatesy Centrum"" w Kępie, 6-14,14-22"
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-10
Firma: Bamar Spółka Jawna Marek i Maria Gierlach, Bartłomiej ZARÓWNY
Miejscowość: 46-022 Kępa
Adres: Luboszycka 11A, tel: Tel.: 519 320 784 e-mail: bamar@onet.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2751
Wymagania: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska)
Uwagi:
Sprzedawca
Opis stanowiska: obsluga klienta, sprzedaż art. spożywczych, praca w godz. 21-7 praca 11/ 12 dni w miesiącu
Data ważności od: 2014-07-24, do: 2014-08-24
Firma: GADŻET Firma Wielobranżowa Wiesław Szymków (sklep BAZA)
Miejscowość: 45-221 Opole
Adres: Chabrów 1, tel: Tel.: 668 428 315 e-mail: -
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2935
Wymagania:
Uwagi:
Sprzedawca
Opis stanowiska: Sprzedaż art. spożywczych i wyrobów gastronomicznych w bufecie zakładowym. praca w godz. 6-14/14--22, praca również w weekendy, wynagrodzenie 10 zł brutto/h, mioejsce pracy: Stołówka Brzezie k/Opola teren Elektrowni Opole
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-31
Firma: DGP Catering Sp. z o o
Miejscowość: 59-220 Legnica
Adres: Najświętszej Marii Panny 14/1, tel: Tel.: 77 423 51 58 e-mail: a.wojtowicz@dozorbud.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu: 0.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3006
Wymagania: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska), umiejętność obsługi9 kasy fiskalnej, min. pół roku doswiadczenia na stanowisku sprzedawcy lub kasjera
Uwagi:
Sprzedawca
Opis stanowiska: profesjonalna i uprzejma obsługa Klienta, układanie towaru na regałach, dbałość o odpowiednie funkcjonowanie stoiska, dbałość o budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, praca w godz.6-14/14-21
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-31
Firma: Alma Market S. A.
Miejscowość: 45-040 Opole
Adres: Pl. Kopernika 16, tel: Tel.: 77 448 57 58 e-mail: pracaopole@almamarket.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas wyk. określonej pracy, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3020
Wymagania: uprawnienie: Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidowska), doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość zasad obsługi klienta, umiejętność szybkiego i dokładnego liczenia, bardzo dobraorganizacja pracy własnej, aktualna książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych
Uwagi:
Sprzedawca - Kasjer
Opis stanowiska: Sprzedawca - Kasjer
Data ważności od: 30.07.2014, do: 30.08.2014
Firma: Tomi Markt
Miejscowość: Gogolin
Adres: Przyjaciół Schongau 25, tel: 77/407-69-50
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0571
Wymagania: min. Pół roku stażu, obsługa kasy fiskalnej, aktualna książeczka sanepidowska
Uwagi:
SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER
Opis stanowiska: Sprzedaż i wydawanie materiałów budowlanych.
Data ważności od: 2014-07-09, do: 2014-08-31
Firma: "PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE ""ADAPBUD"" KAMIL BUJARA"
Miejscowość: 47-120 Zawadzkie
Adres: OPOLSKA 2, tel: Tel.: 795 723 563 e-mail: adapbud@gmail.com
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0826
Wymagania: uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B, umiejetność: OBSŁUGA KOMPUTERA,
Uwagi:
SPRZEDAWCA - PREZENTER HANDLOWY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 19.09.2014, do: 20.09.2014
Firma: TERG S.A. MEDIAEXPERT
Miejscowość: 77-400 Złotów
Adres: ul. Za Dworcem 1D, tel: www.mediaexpert.pl
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa na okres próbny, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1161
Wymagania: zainteresowanie branżą RTV, AGD, IT/MM doswiadczenie w sprzedaży usług telekomunik. doswiadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta
Uwagi:
Sprzedawca / Prezenter handlowy
Opis stanowiska: Sprzedawca / Prezenter handlowy
Data ważności od: 14.08.2014, do: 13.09.2014
Firma: Terg SA Media Expert
Miejscowość: Krapkowie
Adres: , tel: www.mediaexpert.pl
Wykształcenie: zawodowe,średnie
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0624
Wymagania: mile widziane doświadczenie w branży AGD,RTV
Uwagi:
Sprzedawca na stacji paliw
Opis stanowiska: bezpośrednia obsługa klientów stacji paliw ,praca w godz. 7-19, 19-7
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-14
Firma: Margum Rembler
Miejscowość: 46-034 Zieleniec
Adres: Zieleniec 64, tel: Tel.: 77 435 13 70 e-mail: orlen7515@wp.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2761
Wymagania:
Uwagi:
SPRZEDAWCA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Opis stanowiska: sprzedaż sprzętu medycznego, obsługa kasy fiskalnej i komputera, wymagane wykształcenie: technik fizjoterapii
Data ważności od: 2014-06-11, do: 2014-08-31
Firma: MEDIREHAB LUIZA KOJ STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: KRAKOWSKA 2, tel: Tel.: .
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 50
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0731
Wymagania: uprawnienie: KASJER KAS FISKALNYCH, umiejetność: OBSŁUGA KOMPUTERA,
Uwagi:
Sprzedawca w branży gastronomicznej
Opis stanowiska: Sprzedawca w branży gastronomicznej
Data ważności od: 18.07.2014, do: 17.08.2014
Firma: Prosper s.c.
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Słowackiego 4, tel: 501 595 277
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: 1/2 etatu
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0543
Wymagania: 1/2 etatu z możliwością na cały,praca w barze z pierogami
Uwagi:
Sprzedawca w branży przemysłowej
Opis stanowiska: "Prowadzenie sprzedaży w komisie meblowym oraz antyków.Wykonywanie
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2882
Wymagania:
Uwagi:
SPRZEDAWCA W LODZIARNI-CUKIERNI-KAWIARNI
Opis stanowiska:
Data ważności od: 22.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: B.M.T. POLSKA
Miejscowość: 31-315 Kraków
Adres: ul. Radzikowskiego 106d/12, tel: tel. 660 667 776
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o , wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1025
Wymagania: mile widziany staż pracy, książeczka sanepidowska oraz znajomość obsługi kasy fiskalnej
Uwagi:
Sprzedawca w salonie stolarki okiennej
Opis stanowiska: "doradztwo techniczne, sporządzanie wycen, sporządzanie i podpisywanie
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/2957
Wymagania:
Uwagi:
Sprzedawca-kasjer
Opis stanowiska: sprzedaż, wykładanie towaru, pilnowanie terminów, utrzymanie porzadku na stanowisku pracy, okres probny - do 3 m-cy z możliwością przedłużenia, dwie zmiany: 6-14, 16-24, możliwość odwozenia do domu przez pracodawcę po drugiej zmianie
Data ważności od: 2014-07-17, do: 2014-08-16
Firma: "SKLEP ZEUS - Firma Handlowo-Usługowa ""Zeus"" Czesława Trzeciak"
Miejscowość: 45-594 Opole
Adres: Obr. Stalingradu 38, tel: Tel.: 515 207 157
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2813
Wymagania:
Uwagi:
SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER
Opis stanowiska:
Data ważności od: 07.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: ITUM OWOCE SP.Z O.O.
Miejscowość: 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Powstańców 70, tel: tel. 503 199 311
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1111
Wymagania: uprawnienia na wózek widłowy widłowy, aktualna książeczka sanepidowska
Uwagi:
Sprzedawca/ Konsultant
Opis stanowiska: sprzedaż, konsultacje stylistyczne,obsługa kasy fiskalnej i komputera, zachowanie czystośći w miejscu pracy
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-13
Firma: Galaserwis.pl Sp.z o.o
Miejscowość: 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Adres: Broniewskiego 17, tel: Tel.: 507 134 900 e-mail: biuro@galaserwis.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2768
Wymagania:
Uwagi:
Sprzedawca/Magazynier
Opis stanowiska: Prowadzenie magazynu,sprzedaż towarów,rozwózka towarów dla klientów.
Data ważności od: 2014-08-13, do: 2014-09-11
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0391
Wymagania: prawo jazdy kat. B,konieczne, Skierowanie z PUP,CV
Uwagi:
Stolarz
Opis stanowiska: produkcja schodów drewnianych, praca w godz. 7:00-15:00
Data ważności od: 2014-06-25, do: 2014-08-31
Firma: Wieczorek Piotr Schody Drewniane
Miejscowość: 46-024 Dąbrówka Łubniańska
Adres: Oleska 2, tel: Tel.: 77 427 05 85 e-mail: biuro@schody-wieczorek.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2549
Wymagania:
Uwagi:
Stolarz / Lakiernik
Opis stanowiska: Stolarz / Lakiernik
Data ważności od: 18.08.2014, do: 17.09.2014
Firma: Sandex Sp. z o .o.
Miejscowość: Rozkochów
Adres: Wiejska 18, tel: 516 749 796
Wykształcenie: zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0625
Wymagania: 1 zmiana,praca w Krapkowicach
Uwagi:
STOLARZ MEBLOWY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 29.07.201431.08, do:
Firma: EMLINE S.C.
Miejscowość: 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Kozielska 75, tel: tel. 503 787 191
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1057
Wymagania: wymagane doświadczenie
Uwagi:
STOLARZ MEBLOWY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 18.07.2014, do: 26.08.2014
Firma: "ZAKŁAD STOLARSKI ""IKEJ"" S.C. J. EMRYCH I.KRZAK"
Miejscowość: PRUDNIK
Adres: PRUDNIK, tel:
Wykształcenie: BEZ ZNACZENIA
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0658
Wymagania: UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE MONTAŻU MEBLI
Uwagi:
STOLARZ MEBLOWY
Opis stanowiska: kompletowanie elementów meblowych, formatowanie płyt meblowych
Data ważności od: 2014-06-10, do: 2014-08-31
Firma: WISTOLM S.C. A.P.WIĘCKOWSKI STRZELCE OPOLSKIE
Miejscowość: 47-100 Strzelce Opolskie
Adres: JANA MATEJKI 4, tel: Tel.: 509 601 450, 501 347 847
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0728
Wymagania: zawód: Stolarz*, uprawnienie: PRAWO JAZDY KATEGORII B, umiejetność: znajomość branży - stolarz meblowy, min.2 lata doświadczenia jako stolarz meblowy
Uwagi:
Szlifierz metali
Opis stanowiska: Zgodny z zawodem
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-31
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Przedmość
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0342
Wymagania: Skierowanie z PUP
Uwagi:
SZLIFIERZ METALI
Opis stanowiska: Szlifowanie spawanych elementów transport suwnicą.
Data ważności od: 2014-08-01, do: 2014-09-30
Firma: TRACK TEC KOLTRAM SP. Z O.O.
Miejscowość: 00-124 Warszawa
Adres: ONZ 15, tel: Tel.: . e-mail: rekrutacja.koltram@traktec.eu
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0946
Wymagania: uprawnienie: OPERATOR SUWNIC, umiejetność: znajomość rysunku technicznego,DOŚWIADCZENIE,
Uwagi:
Szlifierz polerowacz wyrobów artystycznych
Opis stanowiska: zgodnie z zawodem
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-31
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Przedmość
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0343
Wymagania: Skierowanie z PUP
Uwagi:
Szwaczka
Opis stanowiska:
Data ważności od: 25.07.2014, do: 30.09.2014
Firma: P.P.H Luz S.C Szlagor Marek
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul.Rynek 15, tel: 603602794
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/0980
Wymagania: Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności i doświadczenie w zawodzie szwaczka
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie jednozmianowym od 7-15
SZWACZKA
Opis stanowiska:
Data ważności od: 13.08.2014, do: 26.08.2014
Firma: CIŻEMKA
Miejscowość: TRZEBINA
Adres: TRZEBINA, tel:
Wykształcenie: BEZ ZNACZENIA
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, wymiar etatu: PEŁNY
Źródło oferty: PUP PRUDNIK, jej numer OFPR/14/0761
Wymagania: DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE
Uwagi:
Szwaczka
Opis stanowiska: szycie elementów pokrowców, dwie zmiany: 6-14 14-21
Data ważności od: 2014-07-21, do: 2014-08-21
Firma: Dobrodzieńskie Fabryki Mebli S.A. w Dobrodzieniu
Miejscowość: 46-380 Dobrodzień
Adres: Piastowska 39 B, tel: Tel.: 34-352-93-53 e-mail: zchecinska@kler.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2858
Wymagania:
Uwagi:
Tapicer meblowy
Opis stanowiska: tapicerowanie mebli, dwie zmiany: 6-14 14-21
Data ważności od: 2014-07-21, do: 2014-08-20
Firma: Dobrodzieńskie Fabryki Mebli S.A. w Dobrodzieniu
Miejscowość: 46-380 Dobrodzień
Adres: Piastowska 39 B, tel: Tel.: 34-352-93-53 e-mail: zchecinska@kler.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2856
Wymagania:
Uwagi:
Tapicer meblowy
Opis stanowiska: tapicerowanie foteli i prostych mebli w procesie ciągłej produkcji, praca w godz. 6-14/14-22
Data ważności od: 2014-08-06, do: 2014-08-23
Firma: TREND - Tomasz Jakubów
Miejscowość: 48-100 Głubczyce
Adres: Mickiewicza 87, tel: Tel.: 536 370 414 e-mail: praca@hurtowniatapicerska.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3115
Wymagania:
Uwagi:
techniczne utrzymanie obiektów budowli zgodne z ich przeznaczeniem, ralizacja ujęc wody zgodne z do
Opis stanowiska: 2014-07-10
Data ważności od: 2014-08-31, do: Jednostka Wojsk
Firma:
Miejscowość: Tel.: 77 4213 213 w.010
Adres: 45-076 Opole, tel: wyższe (w tym licencjat), średnie zawodowe
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: 100.00, wymiar etatu: PUP OPOLE
Źródło oferty: , jej numer UTRZYMANIA NIERUCHOMOśCI"
Wymagania: Umowa na okres próbny
Uwagi:
Technik
Opis stanowiska: bieżąca eksploatacja, konserwacja, przeglądy oraz remonty instalacji i urządzeń technicznych monitorowanie pracy powierzonych urządzeń,usuwanie awarii współpraca z podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych., 6-14,14-21/21/6
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-08-15
Firma: DALKIA ENERGY& TECHNICAL SERVICES Sp. z.o.o
Miejscowość: 61-696 Poznań
Adres: Aleje Solidarnośći 46, tel: Tel.: 667 624 550 e-mail: bjaksiki@dalkia.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3039
Wymagania: uprawnienie: Świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (grupa II, pkt 4) - Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW, Znajomość budowy, obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niskoprądowych, uprawnienia SEP E GR. 1 LUB 2 LUB 3
Uwagi:
Technik prac biurowych
Opis stanowiska: "Korespondencyjna i telefoniczna obsługa klienta, opracowywanie poczty
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3137
Wymagania:
Uwagi:
Technik serwisu
Opis stanowiska: Naprawa urządzeń biurowych,
Data ważności od: 2014-08-05, do: 2014-08-28
Firma: WIESZOŁEK Marek Wieszołek
Miejscowość: 46-053 Chrząstowice
Adres: Kotorska 24, tel: Tel.: 502 077 522 e-mail: wieszolek@wp.pl
Wykształcenie: średnie zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3097
Wymagania: uprawnienie: Prawo jazdy kategorii B, obsługa lutownicy oraz uniwersalnego miernika elektrycznego
Uwagi:
Technolog do działu kalkulacji i przystosowania produkcji
Opis stanowiska: Technolog do działu kalkulacji i przystosowania produkcji
Data ważności od: 13.08.2014, do: 12.09.2014
Firma: H.Niemeyer Polserw
Miejscowość: Krapkowice
Adres: Kilińskiego 1, tel: 774 078 200
Wykształcenie: wyższe
Rodzaj zatrudnienia: umowa, wymiar etatu: cały
Źródło oferty: PUP Krapkowice, jej numer OFPR/14/0617
Wymagania: znajomość j.niemieckiego,2 zmiany
Uwagi:
Technolog,programista maszyn CNC
Opis stanowiska: Przygotowanie technologi obróbki mosiądzu na maszynach CNC.
Data ważności od: 2014-08-04, do: 2014-09-30
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Praszka
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: średnie zawodowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0370
Wymagania: angielski w mowie: słabo, w piśmie: słabo,konieczne, Skierowanie z PUP, CV
Uwagi:
Telefoniczny Doradca Klienta
Opis stanowiska: "badanie i analiza potrzeb klientów, informowanie o aktualnych
Data ważności od: , do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer OFPR/14/3150
Wymagania:
Uwagi:
Terapeuta SI
Opis stanowiska: Diagnozowanie SI, wywiad z rodzicami, praca z dziećmi
Data ważności od: 2014-07-10, do: 2014-08-10
Firma: Media Dom Usługi Informatyczne Mirosława Bukała
Miejscowość: 45-403 Opole
Adres: Górna 51a, tel: Tel.: 696825263 e-mail: mirabuk@wp.pl
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), wyższe (w tym licencjat)
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 25.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2715
Wymagania:
Uwagi:
Tokarz
Opis stanowiska: toczenie elementów metalowych
Data ważności od: 01-08-2014, do: 31-08-2014
Firma: PPHU GABIGA
Miejscowość: Brzeg
Adres: ul. Kopernika 4, tel: Tel. 601 409 037
Wykształcenie: bez znaczenia
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony, wymiar etatu: Pełny etat
Źródło oferty: PUP Brzeg, jej numer OFPR/14/1063
Wymagania: doświadczenie w zawodzie 1 rok
Uwagi: Praca w Brzegu
Tokarz
Opis stanowiska:
Data ważności od: 11.07.2014, do: 31.08.2014
Firma: Athletic Spz.o.o.
Miejscowość: 46-200 Kluczbork
Adres: ul. Katowicka 8a, tel: alicja.storozynska@athletic.eu
Wykształcenie: Zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas próbny, wymiar etatu: praca na cały etat
Źródło oferty: PUP Kluczbork, jej numer OFPR/14/0937
Wymagania: Wymagane doświadczenie zawodowe min. 2 lata, umiejętność obsługi tokarki oraz uprawnienia tokarza
Uwagi: Praca w Kluczborku w systemie dwuzmianowym 6-14, 14-22.
Tokarz
Opis stanowiska: Obsługa maszyn, pomiar detali, przygotowanie materiału, praca w godz.6:00-14-:00/14:00-21:00
Data ważności od: 2014-07-31, do: 2014-08-24
Firma: Labmat s. c.
Miejscowość: 46-050 Miedziana
Adres: Ul.Wiejska 1D, tel: Tel.: 693 981 991 e-mail: info@labmat.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3029
Wymagania:
Uwagi:
TOKARZ - LABORANT
Opis stanowiska: Przeprowadzanie badań technologicznych, przygotowanie prób na tokarce.
Data ważności od: 2014-06-06, do: 2014-08-31
Firma: WALCOWNIA RUR ANDRZEJ SP. Z O.O.
Miejscowość: 47-120 Zawadzkie
Adres: KSIĘDZA WAJDY 3, tel: Tel.: 77 456 11 11 e-mail: personalny@wra.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0724
Wymagania: umiejetność: Obsługa tokarki,
Uwagi:
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
Opis stanowiska: Zgodnie z zawodem
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-31
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Przedmość
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0345
Wymagania: Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP
Uwagi:
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
Opis stanowiska: Obsługa tokarek CNC, kontrola procesu obróbki ,pomiar detali, praca w godz.6:00-14-:00/14:00-21:00
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-08-31
Firma: Labmat s. c.
Miejscowość: 46-050 Miedziana
Adres: Ul.Wiejska 1D, tel: Tel.: 693 981 991 e-mail: info@labmat.pl
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/3022
Wymagania:
Uwagi:
Tokarz w metalu
Opis stanowiska: Zgodny z zawodem
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-31
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Przedmość
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe:konieczne
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0344
Wymagania: Tokarz w metalu,konieczne lat: 1 Skierowanie z PUP
Uwagi:
tokarz-frezer
Opis stanowiska:
Data ważności od: 30.04.14, do: 22.08.14
Firma: Galmet Sp. z o.o.
Miejscowość: Głubczyce
Adres: Głubczyce ul. Raciborska 56, tel: 774034585
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0335
Wymagania: doświadczenie
Uwagi:
Tokarz/ frezer obrabiarek starowanych numerycznie
Opis stanowiska: Obsługa tokarki, praca w godz. 6:00-14:00
Data ważności od: 2014-07-29, do: 2014-09-30
Firma: Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe ELHURT-2
Miejscowość: 46-081 Dobrzeń Wielki
Adres: Krótka 5/6, tel: Tel.: 609 286 159 e-mail: szymon.przybylko@elhurt.opole.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2982
Wymagania:
Uwagi:
Tragarz
Opis stanowiska: noszenie trumny w czasie pogrzebu
Data ważności od: 2014-07-23, do: 2014-08-23
Firma: Łazarz-Usługi pogrzebowe
Miejscowość: 46-070 Wawelno
Adres: Leśna 34, tel: Tel.: 609 078 051
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie, wymiar etatu:
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2912
Wymagania:
Uwagi:
traktorzysta
Opis stanowiska:
Data ważności od: 05.08.14, do: 29.08.14
Firma: PHUP Stanisław Walaszek
Miejscowość: Branice
Adres: Branice ul. Młyńska 36, tel: 774868210
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Głubczyce, jej numer OFPR/14/0606
Wymagania: prawo jazdy kat.T
Uwagi:
Tynkarz
Opis stanowiska: Tynkowanie maszynowe, docieplanie budynków
Data ważności od: 2014-07-25, do: 2014-08-25
Firma: "Usługi Ogólnobudowlane ""JAN"""
Miejscowość: 46-053 Daniec
Adres: , tel: Tel.: 514 549 287
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2960
Wymagania:
Uwagi:
Umowa na okres próbny
Opis stanowiska: 100.00
Data ważności od: PUP OPOLE, do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer *ZNAJOMOść JęZYKA UKRAIńSKIEGO
Wymagania:
Uwagi:
Umowa na okres próbny
Opis stanowiska: 100.00
Data ważności od: PUP OPOLE, do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer ODBYWANIA CZęSTYCH PODRóżY SłU
Wymagania:
Uwagi:
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Opis stanowiska: 100.00
Data ważności od: PUP OPOLE, do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer JęZYK ANGIELSKI NA POZIOMIE DO
Wymagania:
Uwagi:
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Opis stanowiska: 100.00
Data ważności od: PUP OPOLE, do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer SERWERA LINUX (PLESK)."
Wymagania:
Uwagi:
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Opis stanowiska: 100.00
Data ważności od: PUP OPOLE, do:
Firma:
Miejscowość:
Adres: , tel:
Wykształcenie:
Rodzaj zatrudnienia: , wymiar etatu:
Źródło oferty: , jej numer BUDOWANIA WIARYGODNOśCI"
Wymagania:
Uwagi:
URZĘDNIK SĄDOWY
Opis stanowiska:
Data ważności od: 08.08.2014, do: 10.09.2014
Firma: SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Miejscowość: 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Sądowa 6, tel: www.kozle.sr.gov.pl/nowosci/Praca
Wykształcenie: wyk. srednie
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1118
Wymagania: szczegółowa znajomość ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, przepisów regulujących zasady prowadzenia biurowości sądowej Windows, Office,
Uwagi:
USTAWIACZ
Opis stanowiska:
Data ważności od: 06.08.201410.09, do:
Firma: KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA-LINIE KOLEJOWE
Miejscowość: 47-246 Kotlarnia
Adres: ul. Debowa 3, tel: tel. 77 480 29 51
Wykształcenie: wyk. zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar etatu: pełny
Źródło oferty: PUP Kędzierzyn-Koźle, jej numer STPR/14/1108
Wymagania: posiadany egzamin ścisły na stanowisko ustawiacza
Uwagi:
USTAWIACZ MASZYN
Opis stanowiska: Utrzymanie w ruchu maszyn, regulacja i kontrola nastawnych parametrów maszyn, bieżące dostosowanie konfiguracji maszyn do aktualnych potrzeb.
Data ważności od: 2014-07-30, do: 2014-09-30
Firma: COROPLAST SP. Z O.O.
Miejscowość: 46-043 Dylaki
Adres: OZIMSKA 42A, tel: Tel.: 77 40 12 638
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0885
Wymagania: umiejetność: ZNAJOMOŚĆ BUDOWY MASZYN,DOŚWIADCZENIE, jęz obcy: niemiecki,
Uwagi:
Wędliniarz/Masarz
Opis stanowiska: przyuczenie do zawodu wędliniarz-masarz przy produkcji wędlin i wyrobów podrobowych,6-14
Data ważności od: 2014-07-21, do: 2014-08-21
Firma: PROMIĘS Spółka jawna
Miejscowość: 45-265 Opole
Adres: Bytnara Rudego 3a/908, tel: Tel.: 77 421 75 60, e-mail: zbigniewpatyna@op.pl
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2864
Wymagania:
Uwagi:
WOŹNY
Opis stanowiska: Utrzymanie porządku, koszenie traw itp.
Data ważności od: 2014-07-18, do: 2014-08-31
Firma: USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE OSWALD PINKAWA JEMIELNICA
Miejscowość: 47-133 Jemielnica
Adres: DOBISA 2, tel: Tel.: 504 693 013
Wykształcenie: podstawowe
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 50
Źródło oferty: PUP STRZELCE OPOLSKIE, jej numer OFPR/14/0856
Wymagania:
Uwagi:
Wychowawca
Opis stanowiska: Obowiązki wychowawcy
Data ważności od: 2014-07-02, do: 2014-08-25
Firma: Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Miejscowość: Dobrodzień
Adres: ul.Dworcowa 4, tel: 343505(982-986)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne:koniec
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 26.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina ro
Źródło oferty: PUP Olesno, jej numer OFPR/14/0319
Wymagania: Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,pożądane lat: 1oligofrenopedagogika,pożądane,uprawnienia pedagogiczne,konieczne, Skierowanie z PUP.CV. Dokumenty potwierdzające wykształcenie
Uwagi:
Z-ca kierownika magazynu
Opis stanowiska: zarządzanie magazynem, 7-15
Data ważności od: 2014-07-14, do: 2014-08-14
Firma: MARKO Scelina Marek ZPCHr.
Miejscowość: 49-300 Brzeg
Adres: Trzech Kotwic 11, tel: Tel.: 77 416 55 57 e-mail: sekretariat@bchmarko.pl
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny, wymiar etatu: 100.00
Źródło oferty: PUP OPOLE, jej numer OFPR/14/2764
Wymagania:
Uwagi: