INFORMACJA ZAWODOWA

DOKUMENTY APLIKACYJNE

 
 

Życiorys zawodowy

 
 
 
 

Podstawowe informacje

Rodzaje życiorysów

Przykłady życiorysów

Najczęstsze błędy

   

Wiele osób bezrobotnych i poszukujących pracy boryka się z problemem opracowania dokumentów aplikacyjnych. Należy przyznać, że napisanie poprawnego i interesującego CV ( z łac. Curriculum Vitae) to sztuka. Jak się okazuje, można ją jednak posiąść. Wystarczy zapamiętać kilka podstawowych zasad.

   

 

Wzorcowe CV  nie istnieje. Nasz życiorys będzie jednak bliki ideału, jeśli za każdym razem uwzględni swoją treścią i formą specyfikę oraz wymagania danego pracodawcy. Nie rozsyłajmy zatem jednej wersji CV do kilku pracodawców! Za każdym razem powinno się różnicować zamieszczone dane, gdyż to, co dla jednego pracodawcy będzie mało ważne, dla innego może okazać się podstawowym powodem, dla którego wybierze właśnie nas.

Pamiętać należy, iż CV to ważny element naszej autoprezentacji. Ważne jest pierwsze wrażenie. Niedbałą szata graficzna, brak przejrzystości, a co gorsza błędy ortograficzne nie świadczą najlepiej o autorze aplikacji. Ktoś, kto niestarannie przygotował życiorys, przekreśla prawie w całości swoją szansę na rozmowę wstępną

 

O czym należy pamiętać zabierając się za pisanie życiorysu zawodowego?

A. Życiorys zawodowy inaczej zwany Curriculum Vitae lub CV - jest podstawowym dokumentem niezbędnym podczas poszukiwania pracy.

B. Jest dokumentem służącym przedstawieniu się pracodawcy oraz zawierającym najważniejsze wydarzenia z życia zawodowego.

C.  Życiorys zawiera prawdziwe, zwięzłe i sprawdzalne informacje, jest prosty
i przejrzysty w formie, ma estetyczny wygląd i dostosowany jest do potrzeb adresata.

D. Poszczególne elementy życiorysu powinny być oddzielone, a kluczowe hasła podkreślone lub wytłuszczone – by był bardziej przejrzysty i łatwy do odczytania dla pracodawcy.

E.  Jest naszą wizytówką, dlatego powinien być bezbłędny, starannie estetycznie wykonany.

F.  Informacje zawarte w życiorysie muszą być zgodne z prawdą, którą w każdej chwili pracodawca może zweryfikować.

G. Dane, które zamieszczamy powinny mieścić się na 1 stronie formatu A4. Jeśli ilość informacji przekracza stronę, pamiętać należy, że kontynuujemy maksymalnie na drugiej kartce, nigdy nie piszemy na obu stronach tej samej kartki.

H. Umieszczenie swojego zdjęcia nie jest konieczne. Dodajesz je obowiązkowo wtedy, gdy pracodawca wyraził taką prośbę. Jeżeli będzie one dołączone luźno najlepiej je także podpisać. Najlepsze wymiary to 5x4 cm, przedstawiające osobę w taki sposób, aby ukazywały głowę ustawioną w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami. Należy pamiętać o odpowiednim obrobieniu komputerowym zdjęcia, aby na wydruku było czytelne i wyraźne. Należy unikać kserowania CV ze skanowanym zdjęciem, gdyż ksero powoduje zniekształcenie zdjęcia oraz wyblaknięcie, co spowoduje, że Twoja podobizna stanie się nie do poznania.

 

PAMIĘTAJ!

CELEM ZŁOŻENIA ŻYCIORYSU JEST DOPROWADZENIE DO SPOTKANIA Z PRACODAWCĄ.

JEŻELI PRACODAWCA NIE ZAINTERESUJE SIĘ NASZYM CV, SZANSA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ  JEST NIKŁA.

 

 

Jakie elementy  powinien zawierać dobrze napisany życiorys zawodowy?

DANE PERSONALNE (obowiązkowe)

Pisanie życiorysu zaczynamy od danych personalnych. Powinno z nich jasno wynikać, skąd jesteśmy i jak można się     z nami skontaktować. Dane kontaktowe powinny być zawsze aktualne.

-  imię i nazwisko
- aktualny adres zamieszkania, telefon (jeśli nie masz własnego numeru stacjonarnego  lub komórkowego, postaraj się o numer grzecznościowy. Pracodawca musi mieć z tobą łatwy kontakt, jest to bardzo ważne)
- data urodzenia (np. 5 marca (nie "marzec") 1979 r.)
- adres e-mail - możesz lecz nie musisz go podawać, ułatwi to kontakt z Tobą w przypadku problemów z telefonem
- stan cywilny (w przypadku rozwodu lub wdowieństwa lepiej operować formą wolny/wolna lub kawaler / panna) w przypadku mężczyzn - stosunek do służby wojskowej (tylko jeżeli jest uregulowany).

WYKSZTAŁCENIE (obowiązkowe)

Informacje na temat wykształcenia należy wpisać w odwrotnym porządku chronologicznymzaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać daty rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły lub uczelni, zawód lub kierunek. Nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej – chyba że jest to jedyna ukończona szkoła.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (obowiązkowe)

Odwrócony porządek chronologiczny obowiązuje również także podczas prezentowania naszego doświadczenia zawodowego. Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko (lub stanowiska), a także zakres pełnionych obowiązków. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach, praktykach zawodowych lub podejmowanych pracach dorywczych. Nie tyle istotny jest prawny aspekt pracy, ale liczy się doświadczenie i umiejętności, jakie dzięki niej się zdobyło.

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA (mile widziane)

Zamieszczamy tutaj osiągnięcia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe) sportowe, społeczne (np. funkcje            w organizacjach społecznych lub studenckich i innych). Osoby będące na początku kariery zawodowej powinny napisać o jakichkolwiek doświadczeniach, które udało im się zdobyć. Warto wspomnieć np. o działalności w harcerstwie, organizacjach studenckich lub charytatywnych. Są to cenne informacje zarówno dla pracodawców, jak i doradców personalnych. Mogą bowiem świadczyć o zaangażowaniu w pracy zespołowej, o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji.

DODATKOWE KWALIFIKACJE / UMIEJĘTNOŚCI (obowiązkowe)

Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów – może być twoim atutem w staraniu się o pracę. Nawet gdy wydaje się nam, że oferowana praca nie będzie wymagać posługiwania się poszczególnymi umiejętnościami, należy o tych umiejętnościach napisać. W przypadku języków obcych trzeba podać w miarę dokładny stopień znajomości. Należy wspomnieć tez o kursach czy szkoleniach, a jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności, to również je wymienić.

ZAINTERESOWANIA (obowiązkowe)

Mówi się, że zainteresowania kształtują charakter człowieka, a właśnie charakter przyszłego pracownika również pracodawca chce poznać. W tej części napisz o swoich zainteresowaniach. Dobrze gdyby wiązały się one ze stanowiskiem o który się ubiegasz, ale niekoniecznie. Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji, po prostu wymieniamy to, co lubimy robić w wolnych chwilach (ok. 2-4 zainteresowań).

CECHY CHARAKTERU (obowiązkowe)

Każdy człowiek jest inny, posiada odmienne cechy charakteru i predyspozycje do wykonywania innych zawodów. To, że praca dla jednej osoby jest odpowiednia, nie oznacza że dla innej osoby też by była. Wymień  cechy charakteru, zwracając uwagę aby w miarę możliwości były dostosowane do pracy, o którą się starasz.

REFERENCJE (mile widziane)

Możesz tu podać kontakt do osób , które wyraziły zgodę na udzielenie nam referencji. Jeżeli dysponujemy np. pisemną opinią pracodawcy po odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego lub referencjami, możemy dołączyć te dokumenty do życiorysu zawodowego lub poinformować, że referencje zostaną dostarczone na życzenie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (obowiązkowe)

Pod tekstem CV powinien znaleźć się tekst następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach dla potrzeb naboru na stanowisko……………..  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

 

 

Czego należy unikać w życiorysie?

 

  • pomijania istotnych informacji takich jak wykształcenie, kluczowi pracodawcy itp.,
  • stosowania subiektywnej charakterystyki własnej osoby np. opisywania własnej charyzmy, zdolności przywódczych i interpersonalnych - zamiast zamieszczania takich stwierdzeń trzeba znaleźć fakty, które potwierdzą to same za siebie,
  • stosowania wyrażeń żargonowych,
  • podania błędnego nazwiska adresata, jego stanowiska, adresu lub kodu pocztowego,
  • pomyłki w nazwie stanowiska, o które się ubiegasz,
  • stosowania słownictwa negatywnego lub obniżającego własną wartość,
  • odnoszenia się do siebie w trzeciej osobie np. "Jan Kowalski jest charyzmatycznym liderem...",
  • używania następujących słów: charyzma/charyzmatyczny, lider, wyzwanie - szczególnie wtedy, gdy tak określasz to, czego poszukujesz,
  • opisywania siebie w sposób, w jaki pisze o sobie każdy np. "zorientowany na handel", "z dużymi umiejętnościami interpersonalnymi", "dobry członek zespołu", "z dużymi umiejętnościami komunikowania się".

 

Powrót na stronę główną 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
  © MN

ciz@wup.opole.pl

2013-01-23 07:52